„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Sny

Kategorie
02. Květen 2008

1827

Ó, kéž by snem můj mladý život byl!
Můj duch by se z něj dříve nevzbudil,
než věčnosti svit přinesl by ráno.
A být jen trýzní bez naděje, ano,
byl by sladší nad chladný bdění klid
pro toho, jehož srdce musí být
a bylo vždy na této zemi milé
bludištěm vášní od své první chvíle.
Kdyby však byl - ten trvalý a stálý
sen - pro mne tím, čím sny se mi již staly
v mém chlapectví - pak vyšší nebe, vím,
bude se mi zdát pouhým bláznovstvím!
Vždyť jásával jsem - slunce žhnulo jasem
v azuru léta - v snech o světlém čase
a o něze - své srdce nechávaje
v zajetí představ - domov v dáli maje -
s bytostmi, které stvořila si, sníc,
má touha - co jsem mohl vidět víc?
Však jednou - jednou - hrůzná chvíle ta
nezmizí z mysli - síla prokletá
či kouzlo jaly mne; - snad vál
sychravý vítr, jenž mi zanechal
v duši svůj poryv - nebo luna
zasvitla do mých dřímot, plná,
zimomřivě - či hvězdy - nevím sám -
však sen jak noční vítr - byl ten tam!
 
Byl jsem šťasten - a byť jen ve snu snad!
Byl jsem šťasten - hle, téma, jež mám rád:
Sny! v barvitosti živoucího žáru
i ve svém kalném, pomíjivém sváru
zdání a bytí přinášející
z ráje a lásky v oko třeštící
líbezné tvary - ty jsou pro mne vším!
Naděje mládí - dým je proti nim!
 
(překlad: Josef Hiršal)
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.9 (14 hlasů)