„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Bibliografie

27. Únor 2008

KNIŽNÍ VYDÁNÍ MIMO SPISY

 1. Svět jako vědomí a nic
  1. vydání; Praha 1904, nákladem vlastním v komisi a tiskem Emanuela Stivína; anonymní vydání - autor označen šifrou L; 223x128, brož., bleděmodrá obálka; 164 str.
 2. Traktáty a diktáty - Filosofické úvahy
  1. vydání; Praha 1922, vydal Emanuel Chalupný (neuvedeno) v komisi dr. O. Štorcha-Mariena; obálka (linoryt) Vlastimil Hoffmann; Tiskla Tribuna; 181x136, brož., šedozelená obálka s červeným a černým tiskem, velmi špatný papír i sazba. Existují dvě varianty - na silnějším dřevitém žlutém rýhovaném papíru a "na lepším papíře s autografem"- tenčím, prosvítajícím bílém papíru, kde titulní listy všech výtisků byly Klímou signovány černým inkoustem; v první verzi je kniha asi o 2 mm tlustší, jinak jsou zcela identické, včetně obálky; nakladatelská vazba podle všeho neexistuje; 224 str.; 24 Kč, přednostní 34 Kč.
 3. (s A. Dvořákem) Matěj Poctivý - fantastická lidová veselohra o třech dějstvích
  1. vydání; Praha 1922, Kočí, edice Umělecké snahy sv. 256; 3000 výt. (neuvedeno); ilustrace (obálka a titulní list) Jiří Kroha; Tiskl Josef B. Zápotočný v Rokycanech; 175x125, brož., bílá obálka s hnědým tiskem; 112 str.; 16 Kč.
 4. Vteřina a věčnost - Filosofické intermezzo
  1. vydání; Praha 1927, Aventinum; 1500 výt. (neuvedeno); 197x138, brož., bílá obálka s černým a zeleným tiskem; 216 str.; brož 24 Kč; v celoplátěné vazbě 39 Kč; luxusní vydání s autografem 48 Kč (podle nedatovaného nakladatelského inzerátu - existence nakladatelské vazby ani podepsaného vydání zatím nebyla verifikována)..
 5. Svět jako vědomí a nic
  2. vydání č. s. 1 doplněné o šest stran předmluvy; Praha 1928, Aventinum; 1100 výt. (neuvedeno) z nichž 50 čísl. na hollandu Van Gelder ; 197x138, brož., bílá obálka s červeným a černým tiskem ve stejné úpravě jako č. s. 4; 196 str.; brož 27 Kč; v celoplátěné vazbě 42 Kč; na luxusním papíře 54 Kč (podle nedatovaného nakladatelského inzerátu - existence nakladatelské vazby zatím nebyla verifikována).
 6. Utrpení knížete Sternenhocha - Groteskní romanetto
  1. vydání; Praha 1928, Škeřík, edice Plejada sv. 4; 1700 výt. na antiku (neuvedeno), 300 čísl. výt. na papíře Japan-Banzay, 50 čísl. výt. na Van Gelderu; výtisky na Van Gelderu s litografií Jana Rambouska, ostatní s vlepenou reprodukcí fotografie Karla Jičínského (v obou případech portrét L. K.); grafická úprava, obálka a vazba Vít Obrtel; 195x135, brož. v bílé obálce s šedým a modrým tiskem; nakladatelské vazby ve fialovém plátně, nebo v poloplátně s fialovým hřbetem a chamois deskami, nebo v různobarevné kůži - všechny se stejnou tištěnou vignetou (iniciály LK v kruhu); 172 str.
 7. Soud Boží - Novela z dob renaissance
  1. vydání; Praha 1928, E. K. Rosendorf; 500 paginýrkou čísl. výt., z toho 50 na japanu; 119x76, brož. v obálce hnědě mramorované s černým tiskem, část nákladu váz. v tmavé kůži se slepotiskem; 64 str.
 8. Těkavý, mlhavý sen trval podle pozemského počítání času dvacetčtyři hodin
  Textově druhé vydání krátkého úryvku z č. s. 6, jinak 1. vydání; Praha 1930, tiskl a vydal Jaroslav Picka; 4 nečísl. výt. (podle tiráže tiskl J. Rupert na Hoře Kutné a vydal Spolek dvou bibliofilů v Kundraticích 1926 ve 2 výt.); vyzdobil Jaroslav Váchal (originální kresba) a Jaroslav Picka ("ručně kreslená a zlatým bronzem položená" iniciála), výzdobu Pickova vlastního exempláře doplnil koncem třicátých let orig. kresbou Jan Konůpek; 167x117, papírová vazba, tištěno fialově na na chamois Ullersdorf; 28 str.
  Poznámka: Bibliografické údaje byly převzaty z Grimmova soupisu díla J. Picky a doplněny ze Sáňky (druhý výskyt položky ve 4. dílu je pouze opravou údajů z dílu 3.). Jde o jediný klímovský tisk, který jsem nikdy neměl v ruce, a dokonce ani osobně neznám nikoho, kdo by ho kdy viděl. Nevyskytuje se údajně v žádné veřejné knihovně či archivu. Jediný objektivně verifikovaný doklad existence je z května 1930, kdy byl na XXV. Zinkově aukci vydražen ze 100 na 560 /616/ Kč.
 9. Slavná Nemesis a jiné příběhy
  1. vydání; Praha 1932, Sfinx, 22. svazek knihovny Pyramida, předmluva Josef Kodíček, redakce a ediční poznámka Vojtěch Zelinka; obálka Jindřich Štyrský; 3800 výt. (neuvedeno) a 50 přednostních čísl. výt. na Simili japanu; 188x137, prakticky celý náklad byl svázán převážně v zeleném plátně se zlatým tiskem, méně často v modrém poloplátně se stříbrným tiskem na hřbetu a modrým tiskem na přední desce, malá část nákladu vázána v kůži (neověřeno); obálka s fotografickou koláží a červenočerným tiskem; 304 str.
 10. Arkanum - Cogitata, sentence
  1. vydání; Praha 1934, Helena Spilková; ve frontispicu reprodukce fotografie L. K. od Karla Jičínského; typografie Josef Vlček; 500 číslovaných výt.; 170x125, brož., obálka oranžová s černým tiskem; 56 str.
 11. Vlastní životopis filosofa Ladislava Klímy
  1. vydání; Praha 1938 (dle tiráže 1937), Jaroslav Picka; pět leptů Jana Konůpka, 101 čísl. výt. + 1 pro vydavatele (viz pozn.) na hollandu Tosa; 250x160, celý náklad vázán v polopergamenu, hřbet přelepen bílým papírovým proužkem s černým tiskem "KLÍMA", papír na deskách hnědozeleně tónovaný s ornamentací dle Konůpkova návrhu; 46 str.
  Poznámka: Výtisk Jaroslava Picky byl vydražen v dubnu 2000 na 36. Proškově aukci z 15.000 na 24.000 /26.400/ Kč. V aukčním katalogu je uveden údaji převzatými z Grimma, které jsou však z části chybné či neúplné: "Vyzdobil Jan Konůpek 8 /správně 10!/ pův. bar. kr. /perokresby tuží kolorované akvarelem/: monogram LK na patitulu, protit,, vin. v tit., /iniciála na str. 9!/, 4 v textu a ed. zn, dále jednobar. /správně barevná!/ vin. v tir . Za pat. přivázán protititul. lept /I./ z běžného vydání, na konci přivázáno: otisk záhlaví s iniciálou a otisk viněty z titulu běžného vydání a pův. kresby k nim, 8 pův. kreseb k leptům /dvě verze k leptu III. a tři verze k leptu V./, 5 zkušebních otisků leptů /I.-V/ a 4 definitivní otisky leptů /II.-V./z běžného vydání, dále 6 fotografií Ladislava Klímy, rukopisný úryvek hry Lidská tragikomedie a ústřižek dopisu Kamily Lososové." Polopergamenová vazba s použitím stejného papíru, jako na obyčejných výtiscích, ale s delším potahem kůže na hřbetu a v rozích, šitá na pergamenové vazy. Na hřbetě nalepen proužek z černého plátna se zlatým tiskem celého názvu knihy, nikoli jen příjmení autora jako na ostatních exemplářích.
 12. Edgar a Eura
  1. vydání; Praha 1938, Jaroslav Picka; čtyři mědiryty Jana Konůpka; 96 čísl. výt. na hollandu Pannekoek; 250x162, brož., šedá obálka s černým tiskem; 32 str.
  Poznámka: Výtisk Jaroslava Picky byl vydražen v listopadu 1999 na 34. Proškově aukci za vyvolávací cenu 16.000 /17.600/ Kč. V aukčním katalogu je uveden takto: "Um. Kž. (Tvrdý?), ochranné pouzdro. Individuální exemplář knihy, ve kterém dále vevázáno: 6 mědirytin (1. a 2. stavy /rytin I., II. a IV./), 4 kresby (2 x skica k závěrečné ilustraci, 1 x její definitivní podoba a 1 x skica k mědirytině /III./), 3 varianty kaligr. návrhů na obálku (1 x realizovaný), do přední a zadní strany desky vazby zasazeny 2 postříbřené desky (v knize otištěné /I. a IV./) - vše Jan Konůpek. Vyšlo k desátému výročí autorovy smrti a próza je úryvkem většího, nedokončeného románu. - přiloženo: tištěné oznámení nakladatele na knihu." Podle Grimma existoval ještě výtisk pro Kamila Resslera se zasazenými deskami zbylých dvou rytin a přílohami. Aukční katolog petrifikoval Grimmův chybný údaj o celokožené vazbě - ve skutečnosti se jedná o vazbu polokoženou s šedým hřbetem se stříbným tiskem a s odlišnou, černou kůží na předních hranách desek, potažených šedě mramorovaným papírem, který je použit i na ochranném pouzdře. Rovněž není jasné, zda se jedná skutečně o výtisk č. 1, nebo zda tyto dva exempláře nebyly tištěny mimo náklad - signatura na místě čísla pod tiráží vypadá spíše jako "L.".
 13. Filosofické listy Ladislava Klímy
  1. vydání; Praha 1939, Pohořelý, edice Přátelství sv. 2; redakce, poznámka a bibliografie Jaroslav Kabeš; 1000 výt.; 163x125 (váz. 156x118), brož. v oranžové obálce s černým tiskem, část nákladu vázána v červeném plátně či poloplátně (v kombinaci se světle nahnědlým mramorovaným papírem) se stříbrným tiskem na hřbetu a ediční značkou na přední desce (na poloplátěných výtiscích tištěna červeně, na celoplátěných stříbrně); zadní chlopeň obálky je na vázaných výtiscích dolepena z jiného papíru; 110 str.; brož 20 K, váz. 28 K.
 14. Duchovní přátelství - Vzájemná korespondence L. K. s Emanuelem Chalupným a Otokarem Březinou
  1. vydání; Praha 1940, Pohořelý, edice Přátelství sv. 3; redakce, úvod a pozn. Jaroslav Kabeš; titulní kresba František Tichý (tištěna červenou barvou přes černý text na spad přes celou dvoustranu 2 -3); 1000 výt. a 50 nečísl. přednostních na hollandu Pannekoek s leptem Františka Tichého; 163x125 (váz. 160x120), brož. v oranžové obálce s černým tiskem, část nákladu vázána v červeném plátně či poloplátně (v kombinaci se světle nahnědlým mramorovaným papírem) se stříbrným tiskem na hřbetu a ediční značkou na přední desce (na poloplátěných výtiscích tištěna červeně, na celoplátěných stříbrně); zadní chlopeň obálky je na vázaných výtiscích dolepena z jiného papíru; 132 str.; brož. 24 K, váz 33 K.
 15. List o illusionismu a Ivanu Karamazovu
  1. vydání; Praha 1940, Jaroslav Duchan; ve frontispicu lept Jana Konůpka; 125 čísl. výt. na hollandu Pannekoek; 255x170, brož. v hnědé obálce s černým tiskem; 28 str.
 16. Juvenilie
  1. vydání; Praha 1941, Jaroslav Picka; vzpomínka od Jana Paroubka, poznámka Jaroslava Kabeše; 6 heliogravur Jana Konůpka; 106 nečísl. výt. na hollandu Pannekoek; 190x115, brož. v hrubém papíru z barevných hadrů se zeleným tiskem; 54 str.
  Poznámka: Výtisk Jaroslava Picky byl vydražen v květnu 2001 na 17. aukci Českého antikvariátu ze 3000 na 15.000 /16.500/ Kč. V aukčním katalogu je uveden takto: "Vydavatelův exemplář. Chybí tiráž, běžného vyd. má být 106 ex. 46 s. Běžný exemplář vyzd. 6 světlotisky dle kreseb Jan Konůpek, v tomto ex. vloženo všech 6 předlohových kreseb J.K. V orig. ob. Unikát." Výtisk ve skutečnosti tiráž obsahuje. Od běžného se liší pouze přílohami - dva dvojarchy identického papíru i formátu, jako zbytek knihy, s vylepenými předlohami pro heliogravury - kresby uhlem na silném grafickém papíru. Pod obrázky popisky tužkou s čísly napřeskáčku, u posledních dvou v opačném pořadí, než jak v knize vyšly /zde v lomených závorkách/: "frontsp", "5", "3", "4", "1 v textu" /2/, "2" /1/. Grimm tento exemplář nezaznamenal; běžné výtisky pak chybně uvádí jako číslované. Ve skutečnosti pod tiráží všech výtisků, které jsem měl v ruce, byla pouze tužkou psaná Konůpkova signatura a rok vydání 41.
 17. Boj o vše - Deníky a korespondence s přáteli z let 1909 až 1917
  1. vydání; Praha 1942, Pohořelý, edice Přátelství sv. 6; redakce, překlad a poznámky Jaroslav Kabeš; kresba Jan Bauch; náklad neuveden; 163x125 (váz. 156x120), brož v oranžovo-červené obálce s fotografií L. K. a černým tiskem, část nákladu vázána v červeném plátně či poloplátně (v kombinaci s nažloutlým raženým papírem) se stříbrným tiskem na hřbetu a ediční značkou na přední desce (na poloplátěných výtiscích tištěna červeně, na celoplátěných stříbrně); zadní chlopeň obálky je na vázaných výtiscích dolepena z jiného papíru; 152 str.; brož 34 K, váz 44 K.
 18. Záznamy extatikovy - Jeden ze zápisníků filosofa Ladislava Klímy
  1. vydání; Praha 1943 (dle tiráže 1937), Jaroslav Picka; ilustrace Jan Konůpek; 111 nečísl. výt., z nichž cca polovina na hollandu (nažloutlý papír bez vodoznaku; lze odlišit především podle "ručních" okrajů), zbytek na dílovém papíře (běžný bílý ofsetový papír; tisk v těchto "horších" vydáních je pararadoxně kvalitnější a méně prosvítá); 147x112, brož., obálka zelenočerný linoryt Jana Konůpka; 46 str.
 19. Vteřina a věčnost
  2. vydání č. s. 4 - bez původního podtitulu, Praha 1946, Pohořelý, edice Slovo sv. 5 - Dílo L. K. sv. 3; redakce a poznámka Karel Bodlák; obálka a vazba Jan Konůpek; 3300 výt.; 221x154, brož. v bílé obálce s černým a modrým tiskem, váz. v béžovém poloplátně, na přední desce hnědá ražba - horní a dolní linka + uprostřed 9 cm vysoký ornament (šípem prostřelený kruh + litery alfa a omega), obálka váz. výt. stržena z brož. (na obálce i v tiráži uvedeno pouze brož. vyd. - vázané zmiňuje až obálka č.s. 20); 216 str.; brož 120 Kčs, váz 146 Kčs.
 20. Traktáty a diktáty
  2. vydání č. s. 2 - bez původního podtitulu; Praha 1948, Pohořelý, edice Slovo sv. 4 - Dílo L. K. sv. 2; redakce a poznámka Karel Bodlák; obálka a vazba Jan Konůpek; 2000 výtisků; 221x154, brož. v bílé obálce s černým a zeleným tiskem, váz. v béžovém poloplátně, na přední desce zlatá ražba - horní a dolní linka + uprostřed 9 cm vysoký ornament (svícen), obálka váz. výt. identická s brož., ale na tenším papíře; 210 stran.; brož 120 Kčs, váz 146 Kčs.
 21. Čtyři listy filosofa Ladislava Klímy psané ing. dr. Antonínu Křížovi
  1. vydání; Praha 1948, Jaroslav Picka a Jaroslav Duchan; ilustrace (8 kreseb) Jan Konůpek; 105 čísl. výt. na zeleném papíře Tosa-Bütten; 245x175, brož. v šedé obálce s černým tiskem; 44 str.
 22. Mezi skutečností a snem
  1. vydání; Praha 1953 (neuvedeno), Jaroslav Picka; ilustrace Jan Konůpek; 40 nečísl. výt. na zeleném papíře Tosa-Bütten; 250x175, brož. v obálce z hrubého kartónu s červenozeleným tónovaným tiskem; 88 str.
 23. 23. Vteřiny věčnosti - Prózy, listy, eseje, sentence - Výbor z díla
  Z části 1. vydání (v obsahu vyznačeno tučně); Praha 1967, Odeon; předmluva, poznámky a redakce Josef Zumr a Olga Svejkovská; 4000 výt.; 168x116, paperback, přebal s modrým a černým tiskem; 294 str.; 10 Kčs.
 24. Cholupický den
  1. vydání; Praha 1978 (dle tiráže 1976), Oldřich Hamera; ilustrace Jiří Kolář, grafická úprava Oldřich Hamera; poznámka D. Z. (Vladislav Zadrobílek - neuvedeno); 100 nečísl. výt. (dle tiráže 20); 210x150, celý náklad vázán v nepotištěném šedém plátně s černobílým přebalem, v kapse na přední straně desek obálka s pěti reprodukcemi barevných koláží; 58 str.
 25. (s Fr. Böhlerem) Putování slepého hada za pravdou
  Samostatně 1. vydání, jinak třetí (M4d a 23g), Praha 1982, HRC - City Dark Books; 4 lepty Jana Boušky; 100 čísl. výt. tištěných hnědě na ruční losinský papír; 200x150, celý náklad špatně svázán do režného plátna bez potisku a bez přebalu; 22 str.
 26. Trvání po smrti - Fragment
  1. vydání; Praha 1983, HRC - City Dark Books; 2 lepty Jana Boušky; 100 čísl. výt.; úprava a vazba zcela identické s č. s. 25, s výjimkou pěti neoříznutých brož. výtisků, z nichž čtyři zabavila StB; 32 str.
 27. Z listů ing. Antonínu Pavlovi 1913-1925
  1. vydání; Praha 1985, Miloslav Navrátil; frontispice Josef Ister, deset výt. ilustrováno původními kresbami různých výtvarníků; 25 čísl. výt. na losinském ručním kartónu; 210x145, brož. s obálkou z krabicového kartónu s černým tiskem; 8 listů potištěných z jedné strany.
 28. 28. Já je já! - Z dopisu příteli ing. Antonínu Pavlovi
  1. vydání; Praha 1985, M(iroslav) Michálek; frontispice Jiří Sozanský, pět výt. ilustrováno původními kresbami různých výtvarníků; 25 čísl. výt.; úprava a formát zcela identické s č. s. 27; 16 str., z toho 9 potištěných.
 29. Viktorie (v č. s. 30 a 46 též pod názvem Edgar)
  1. vydání; Praha 1986, Miloslav Navrátil; redakčně připravil Miroslav Kromiš (neuvedeno); frontispice Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek a další výtvarníci; 25 výtisků na ručním losinském papíru, 250x155, brož. ve žluté obálce s černým tiskem, část nákladu svázana do fialové papírové vazby; 20 str.
 30. Jsem absolutní vůle - texty z pozůstalosti
  Z větší části 1. vydání(v obsahu vyznačeno tučně); Praha 1987, Vladislav Zadrobílek (dle tiráže vydal D. Ž. Bor v Plzni 1981 jako svou poloročenku); ilustrace z výstavy V. K. (= Vladimír Kokolia); předmluva Ž. (= Vladislav Zadrobílek); 20 nečísl. výt. (ve skutečnosti cca 120); ofsetem tištěný strojopis; 300x215, brož. v obálce z šedého ručního papíru s červeným a hnědým tiskem; 110 str.
 31. Vteřiny věčnosti
  2. vydání č. s. 23; Praha 1989, Odeon; přesný fotoreprint 1. vydání s doplněnou poznámkou na str. 6; 12 000 výt., údajně ještě neoznačený dotisk neznámého počtu výtisků v r. 1990; 15 Kč; ISBN 80-2027-0216-4.
 32. Utrpení knížete Sternenhocha
  2. vydání č. s. 6; Brno 1990, Res Publica, edice Host sv. 2; špatný fotoreprint 1. vydání s novým stránkováním; doslov Igor Fic, poznámka Ladislav Soldán; obálka Jan Ondroušek; 10 000 výtisků; 175x110, paperback v obálce s černým a oranžovým tiskem; 180 str.; ISBN 80-85205-00-9.
 33. Utrpení knížete Sternenhocha
  3. vydání č. s. 6; Praha 1990, Paseka ve spolupráci s brněnským Hostem; fotoreprint 1. vydání s novým stránkováním; předmluva Miroslav Pauza, ediční poznámka Ladislav Horáček; ilustrace Karel Nepraš, obálka, vazba a grafická úprava Aleš Krejča; 45 000 výt.; 210x150, váz. v bílém plátně, bílý přebal s černým tiskem; 208 str.; 37 Kčs; ISBN 80-85192-01-2.
 34. Arkanum
  2. vydání č. s. 10; Praha 1990, Trigon, edice Rubín; fotoreprint 1. vyd., frontispice a obálka Václav Stratil; 1200 výtisků; 175x134, váz. a vlepeno do papírové obálky s černým tiskem; 56 str.; 45 Kčs; ISBN 80-9000077-1-6.
 35. Mezi skutečností a snem
  2. vydání č. s. 22; Bratislava 1990, Artforum, velmi špatný zmenšený fotoreprint 1. vydání bez původních ilustrací; doslov R. S.; frontispice Jaroslav Chudáček, obálka Boris Hodul; 2000 výtisků + dva dotisky téhož nákladu - druhý bez označení, třetí v tiráži s dedikací "Toto III. vydanie je venované Miroslavovi Kromišovi s úctou a rozvahou" místo původního textu "prvých 50 výtlačkov číslovaných a posmrtne signovaných autorom"; 145x110, sešit s černobílou obálkou, u 1. vydání tištěnou na křídě jako přebal s chlopněmi; 72 str.
 36. Svět jako vědomí a nic
  3. vydání č. s. 1; Praha 1990, Trigon, edice Rubín; fotoreprint 2. vydání (č. s. 5); ilustrace Václav Stratil; 1200 výt.; 190x135, váz. a vlepeno do papírové obálky s černým a modrým tiskem; 202 str. - 5 listů s ilustracemi mimo průběžné stránkování; 75 Kčs; ISBN 80-900077-0-8.
 37. Dopisy I - Duchovní přátelství
  2. vydání č. s. 14; Praha 1990, Trigon; fotoreprint 1. vydání (č. s. 14) s novým titulním listem, frontispice z č. s. 6; obálka Vladislav Zadrobílek s použitím kresby Václava Stratila; 1200 výt.; 160x125, váz. a vlepeno do papírové obálky s modrým a černým tiskem; 134 str.; 70 Kčs; ISBN 80-900077-5-9.
 38. Dios
  1. vydání; Praha 1991 (dle tiráže 1990), Pražská imaginace, edice Lege artis sv. 2; redakce, grafická úprava, ediční poznámka a bibliografie Miroslav Kromiš; 5000 výt., z toho 1500 (neuvedeno) paperback s obálkou a frontispicem Františka Štorma (pův. dřevoryt a linoryt) - obálkové vydání 1992; 210x150, brož. v bílé obálce s černým tiskem, paperback ve žluté obálce s tónovaným dřevorytem; 72 str.; 21 (39) Kčs (neuvedeno); ISBN 80-7110-018-8.
 39. Svět jako vědomí a nic
  4. vydání č. s. 1; prakticky anonymní tisk, místo vydání neuvedeno, 1991 (neuvedeno), nakladatelství Súvislosti; velmi špatný zmenšený fotoreprint 2. vydání (č. s. 5) bez předmluvy, původní stránky slepeny do sloupců a zalomeny vedle sebe; náklad neuveden; 300x250, sešit v bílé obálce s černým tiskem; 52 str.; 45 Kčs (neuvedeno), ISBN 80-900461-0-X.
 40. Sus triumfans
  1. vydání; Praha 1991, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 154, Psychopatologické sešity sv. 2; ediční poznámka a grafická úprava Miroslav Kromiš; ilustrace Václav Holub; 199 výt. - devět neoznačených dotisků téhož nákladu; 250x145, sešit, bílá obálka s černým tiskem; 32 str.; 18 Kčs; ISBN 80-7110-031-5.
 41. Záznamy extatikovy
  2. vydání č. s. 18; Brno 1991, nakladatelství G; ediční poznámka Martin Machovec; ilustrace Josef Daněk a Michal Mašarák; 3200 výt., z nichž 1000 vázaných; 170x112, brož. nebo váz. ve světle hnědém plátně bez potisku, obálka žlutá nebo bílá s černým a šedým tiskem; 58 stran - dvě rozkládací přílohy; 29 (39) Kč (neuvedeno); ISBN 80-900805-1-0.
 42. Melia
  1. vydání; Praha 1991, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 170, Psychopatologické sešity sv. 4; ediční poznámka a grafická úprava Miroslav Kromiš; 199 výt. - devět neoznačených dotisků téhož nákladu; 250x145, sešit, bílá obálka s černým tiskem; 32 str., 18 Kčs (neuvedeno); ISBN 80-7110-048-X.
 43. Husité a jiné prózy
  1. vydání; Praha 1991, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 26 (tištěné vydání původního strojopisného samizdatu doplněné o povídky Arden a Děs ze samoty), Psychopatologické sešity sv. 5; ediční poznámka a grafická úprava Miroslav Kromiš; 199 výt. - devět neoznačených dotisků téhož nákladu; 250x145, sešit, bílá obálka s černým tiskem; 32 str.; 20 Kčs; ISBN 80-7110-050-1.
 44. Slavná Nemesis a jiné příběhy
  2. vydání č. s. 9; Praha 1991, Volvox Globator; fotoreprint č. s. 9; obálka a vazba Pavel Růt; 3000 výt. (a údajně nejméně jeden neoznačený dotisk téhož nákladu); 190x145 (váz.) nebo 180x130 (paperback), paperback v bílé obálce s černým tiskem, váz. výtisky v hnědém plátně bez přebalu; 304 str.; ISBN 80-900906-2-1.
 45. Jsem absolutní vůle
  2. vydání č. s. 30 (uvedeno jako "první nesamizdatové knižní"); Praha 1991, Trigon, edice Rubín; nově vysazené č. s. 30 s připojenou ediční poznámkou Vladislava Zadrobílka (podle tiráže Vladimíra Kuncitra), jinak textově i ilustračně identické; ilustrace Vladimír Kokolia; 1500 výt.; 240x160, váz. a vlepeno do papírové obálky s hnědým a černým tiskem; 116 str.; ISBN 80-85320-02-9.
 46. Victoria Aeterna
  Z malé části 1. vydání (v obsahu vyznačeno tučně); Praha 1991 (podle tiráže 1992), Arkýř; ediční poznámka a bibliografie David Souček; studie o autorovi Jindřich Chalupecký; ilustrace Alfred Justitz (obálka) a Sascha Langerová (frontispice); náklad údajně 2000 výt. (neuvedeno); 200x125, váz. v bílém plátně, laminovaný přebal, obojí s modrým a fialovým tiskem; 320 str., 99 Kč (neuvedeno); ISBN 80-85400-00-6.
 47. Podivné příběhy
  3. vydání části č. s. 23 pod jiným názvem a s novou poznámkou o autorovi, v této podobě vydání první; Praha 1991, Česká expedice, "tisk a distribuce v managementu nakladatelství a vydavatelsví Orfeus, Szalai & Smolan"; doslov Vladimír Šibrava; ilustrace a grafická úprava Jan Vít Trčka; podle tiráže 30 000 výt., z toho sto číslovaných "v umělecké vazbě, kterou provedli Miroslava a Lubomír Krupkovi" s xeroxovaným obsahem, předsádkami a jinou tiráží; 205x145, paperback v černobílé obálce, číslované výtisky vlepeny do tuhých desek z šedého zmuchlaného papíru; 120 str.; obyč. 37 (90 - neuvedeno) Kčs; ISBN obyčejný: 80-7106-011-9, vázaný: 80-85281-23-6.
 48. Lidská tragikomedie
  1. vydání; Praha 1991, P. I. A.; ilustrace Jana Majcherová; náklad 3000 výt. (neuvedeno); 200x140, paperback v hnědobílé obálce; 136 str.; 38 Kčs (neuvedeno); ISBN 80-90100-1-5.
 49. Velký román I - Soud Boží
  1. vydání; Praha 1992 (dle tiráže 1991), Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 155, edice Došky sv. 2; redakce Miroslav Kromiš; obálka a frontispice František Štorm; 2000 výt. - neoznačený dotisk 4000 výt. a 20 přednostních čísl. výt. s leptem Františka Štorma; 210x130, paperback s přebalem z kobercového papíru s černým a zeleným tiskem, přednostní výtisky vázány v černé kůže se zlatým tiskem na deskách a na hřbetu, prodávaly se pouze v kompletu s dalšími dvěma svazky (589 Kč - neuvedeno); 192 str.; 39 (dotisk 49 - neuvedeno) Kčs; ISBN 80-7110-0.
 50. Selen a jiné fragmenty z pozůstalosti
  Z větší části 1. vydání (v obsahu vyznačeno tučně); Praha 1992, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 204, Psychopatologické sešity sv. 8; ediční poznámka a grafická úprava Miroslav Kromiš; 199 výt. - 4 neoznačené dotisky téhož nákl.; 250x145, sešit, bílá obálka s černým tiskem; 32 str., 18 Kčs; ISBN 80-7110-073-0.
 51. Vlastní životopis/Edgar a Eura
  vydání č. s. 11 a 12 (poměrně věrný fotoreprint Pickových bibliofilií s ořezanými okraji papíru); Polička 1992, Argo; náklad neuveden; 200x130; paperback v bílé obálce s černým tiskem, oboustranná publikace - oba tituly mají uprostřed knihy vlastní tiráž; celkem 80 str.; 32 Kčs (neuvedeno); ISBN 80-901198-1-6.
 52. Arta a jiné příběhy
  V tomto výboru 1. vydání, textově kompilace starších vydání; Brno 1992, nakladatelství G; doslov San, ediční poznámka Milan Ohnisko; ilustrace Michal Mašarák; 1111 výt.; 210x140; vlepeno do černých plátěných desek bez potisku, obálka šedá se stříbrným tiskem; I-CXXII text + 1-18 doslov + 8 inzerce; celkem 148 str.; 69 Kčs (neuvedeno); ISBN 80-900805-2-9.
 53. Velký román II - Bílá svině
  1. vydání; Praha 1992, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 189, edice Došky sv. 3; 6000 výt. (dle tiráže 2000) - 20 přednostních; přebal s černým a červeným tiskem; jinak údaje identické s č. s. 49; 216 str.; 49 Kčs; ISBN 80-7110-068-4.
  Poznámka: Vinou tiskárny chybí v celém nákladu reprodukce frontispice Františka Štorma. 140 výtisků je na silnějším nažloutlém papíru - tato verze je použita v přednostním vydání.
 54. Velký román III - Ženy Cesareovy
  1. vydání; Praha 1992, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 190, edice Došky sv. 4; 6000 výt. - 20 přednostních; přebal s černým a modrým tiskem, jinak údaje identické s č. s. 49; 208 str.; v příloze opravenka s patitulem a chybějícím frontispisem z II dílu (volně vložený dvojlist); 49 Kčs; ISBN 80-7110-076-5.
  Poznámka: V prvním tisku III. dílu chyběla strana 42. Celý vadný náklad byl zničen a kniha vytištěna znovu, přesto se několik kusů dostalo do prodeje dříve, než byla chyba odhalena.
 55. Lidská tragikomedie
  2. vydání č. s. 48; Brno 1992, Artforum, 4. svazek edice Punkva; doslov Josef Zumr, redakce Olga Svejkovská; 1000 výt.; 210x145; ilustrováno fotografiemi Jaroslava Prokopa a Martina Vybírala z divadelní adaptace Ha-divadla; vázáno v černém plátně s červeným tiskem na přední straně, přebal z šedě mramorovaného papíru s bíločervenou nálepkou; 104 str., 63 Kčs (neuvedeno); ISBN 80-85271-04-4.
 56. Měj odvahu k sobě - Výbor z dopisů Antonínu Pavlovi z let 1913_1925
  Z části 1. vydání (větší část dopisů byla publikována v č. s. 24 a 46); Praha 1993, Trigon; redakce a grafická úprava Vladislav Zadrobílek; ilustrace Zbyšek Sion; 2000 výt. (neuvedeno); 225x155; váz. a vlepeno do papírové obálky s modrým, fialovým a černým tiskem; 138 str.; 64 Kč (neuvedeno); ISBN 80-85320-38-X.
 57. Český román
  1. vydání; Praha 1993, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 236, edice Došky sv. 5; redakce Miroslav Kromiš; grafická úprava, obálka a frontispice (původní dřevoryty) František Štorm; 2200 výt. (neuvedeno), 20 nečíslovaných přednostních podepsáno grafikem; 210x130; paperback s bílým přebalem potištěným červeně a černě; 136 str.; 49 Kč (neuvedeno); ISBN 80-7110-122-2 .
 58. O Solovjevově etice
  1. vydání; Praha 1993; Lege artis a Pražská imaginace, PI sv. 278, redakce a grafická úprava Miroslav Kromiš; obálka a frontispice František Štorm; 2500 výt., z toho 38 přednostních s původním dřevorytem _ 10 brožovaných a 28 v černé celokožené vazbě se zlatým tiskem na hřbetu; 150x105 (přednostní 165x120); paperback s přebalem potištěným červeně a černě; 152 str.; 39 (80 / 160) Kč (neuvedeno); ISBN 80-7110-125-7.
 59. Filosofické listy
  2. vydání č. s. 13 s vypuštěnou bibliografií; Praha 1993, Herrmann a synové; redaktor a grafik neuvedeni; 1000 výt. (neuvedeno) a neoznačený dotisk téhož nákladu s mírně odlišnými barvami obálky; 160x100; paperback s přebalem potištěným v různých odstínech hnědé; 104 str.; 37 Kč (neuvedeno); bez ISBN.
 60. Traktáty a diktáty
  3. vydání č. s. 2 s doplněnými vysvětlivkami (abecedně řazeným slovníčkem cizích slov); Olomouc 1995, Votobia, edice Malá díla sv. 28; ediční poznámka a redakce Květoslava Komárková (podle edičních zásad platných pro vydávání klasiků české literatury); obálka (s použitím dřevorytu Josefa Váchala) Petr Palarčík; typografie Marta Švecová; celkem údajně 5000 výt. (neuvedeno) vydaných v několika neoznačených dotiscích; 145x105; vázáno v černých laminovaných deskách s temně hnědým přebalem; 352 str.; 85 Kč (neuvedeno); ISBN 80-900614-9-4.
 61. Boj o vše
  2. vydání č. s. 17 s vypuštěným Doplňkem k bibliografii; Olomouc 1995, Votobia, edice Malá díla sv. 33; ediční poznámka a redakce Květoslava Komárková; obálka (s použitím dřevorytu Josefa Váchala) Petr Palarčík; typografie Marta Švecová; celkem údajně 6000 výt. (neuvedeno) vydaných v několika neoznačených dotiscích; 145x105; vázáno v černých laminovaných deskách s temně hnědým přebalem; 224 str.; 85 Kč (neuvedeno); ISBN 80-85885-92-1.
 62. Kladivo slov
  1. vydání; úryvky z deníků dle edice revue Horev, Cogitata, I, 1938, č. 1-3, s. 8-10, 17-18, 25-26; Praha 1997 (dle tiráže listopad 1996, kdy byla vytištěna textová část; definitivní úprava však byla dokončena teprve v červnu 1997, tedy zhruba půl roku po vydání "Z"), Lege artis, edice Nová bibliofilie sv. 0; vazba, grafická úprava a původní kladivogram (kladivem kombinovaná technika) Mr. Miš; 3 výtisky (2 prodejné, 1 pro archiv vydavatele); 420x300; vazba v deskách ze silného plechu s nalepeným černým titulem + folio z černého kartonu; 14 str.; 4900 Kč (neuvedeno); bez ISBN.
 63. Z
  V tomto souboru 1. vydání, jinak převážně druhé; Praha 1997, Lege artis (na ISBN Pražské imaginace), mimo edice; redakce, poznámky a grafická úprava Miroslav Kromiš; 1000 výt.; 205x130; vázáno v černém plátně se stříbrným tiskem, černobílý přebal s použitím fotografie autora; 208 s.; 186 Kč (neuvedeno); ISBN 80-7110-169-9.
 64. Hledání strašidla
  Samostatně 1. vydání č. s. 22b, jinak čtvrté; nakladatelství Ve stráni, Úvaly 1997; typografie Pavel Hrach; sazba, tisk a vazba Atelier Krupka; 61 výt. (56 na Losínu, 5 na na ručně čerpaném, barevném rustikálním papíru LMK); 280x150; různé varianty vazby (57-61 individuální; 41-56 papírová; 6-40 polokožená a polopergamenová; 1-5 lehká celopergamenová; "lehká celopergamenová" = arch pergamenu bez potisku složený na měkké desky a zalepený přes předsádky, vpředu přilepený čtverec z hnědé kůže s titulem); k pěti výtiskům na losínu pro brněnského sběratele Bohumil Illa byly později doplněny Škarohlídovy ilustrace; 26 str. + 6 úvodních a 4 závěrečné vakáty; 900 (1300 / 1700) Kč (neuvedeno); bez ISBN.
 65. Slavná Nemesis a jiné příběhy
  3. vydání č. s. 9 (nesprávně uvedeno jako čtvrté - vydavatel zjevně započítává varianty vazby, respektive dotisk č. s. 44 jako dvě samostatné edice); Praha 1998, Volvox Globator; fotoreprint č. s. 9; obálka Pavel Růt; náklad neuveden (údajně 1200); 210x150; vázáno v zeleném plátně se světle zeleným tiskem, přebal zelený s černým textem; 304 str., 289 Kč (neuvedeno), ISBN 80-7207-194-7.
 66. Utrpení knížete Sternenhocha
  4. vydání č. s. 6; Praha 1999, Maťa, edice Česká radost sv. 8; redakce Renata Kricnerová; ilustrace Vladimír Kokolja, obálka Libor Batrla; náklad neuveden (1000 výt.); 205x135; vázáno v černobílé papírové vazbě potažené matným laminem; 160 str., 158 Kč (neuvedeno), ISBN 80-86013-56-1.
 67. Edgar a Eura
  2. vydání; Praha 1991, "Fotoreprint vydání Jaroslava Picka (sic!) vydal nákladem vlastním Vratislav Melcer, knihař pražský, l.p. 1991 v počtu 21 číslovaných výtisků". Oboustranná xerokopie č. s. 12 vyskládaná do čtyř archů po osmi stranách a dvojlistu s původní tiráží, pod niž byl do předlohy na stroji dopsán text tiráže nové. Oříznuto na formát A5; obálka ze žlutého mramorovaného efalinu s nalepeným modrým obdélníčkem kaligrafovaného titulu, převzatého rovněž z Pickova vydání.
 68. Slavná Nemesis a jiné příběhy
  4. vydání č. s. 9; Praha 2002, Levné knihy KMa; zvětšený (sic!) fotoreprint č. s. 9 bez závěrečné Zelinkovy ediční poznámky a se zkráceným obsahem přehozeným za titulní list, aby souhlasil počet stránek po vynechání patitulu; bez tiráže a jakýchkoli dalších údajů; náklad neuveden; 200x145; paperback v laminované obálce s reprodukcí Munchova Křiku; velmi špatný tisk na nekvalitním papíru; 296 str., 59 Kč (neuvedeno), ISBN 80-7309-065-1.
 69. Vteřiny věčnosti
  4. vydání č. s. 23 - pouze část! - v tiráži chybně uvedeno jako 2. vydání; Praha 2002, Maťa, edice Česká radost sv. 30; redakce Antonín Gottwald; ilustrace Bedřich Glasser, obálka Libor Batrla; náklad neuveden (1000 výt.); 205x135; vázáno v zelenočernobílé papírové vazbě potažené matným laminem; 168 str., 158 Kč (neuvedeno), ISBN 80-7287-054-8.
  Poznámka: Po čísle soupisu 47 již druhý kastrát Zumrova výboru, tentokrát však hrubě zavádějícím způsobem vydán pod stejným názvem jako originál!!! Ve skutečnosti kniha obsahuje toliko I. a III. oddíl výboru, bez jediné zmínky o skutečném editorovi; původní název prvního oddílu "Beletristické prózy" se v knize ocitl jako podtitulek názvu na patitulu (str. 3). Naopak je nově doplněna poznámka o výtvarníkovi a na obalu pak neúplná bibliografie a kratičký sleevenote, obsahující na tak malém prostoru až neuvěřitelné množství věcných chyb a nesmyslů.
 70. Putování slepého hada za pravdou
  1. vydání; úvodní kapitola v jiném překladu viz č.s. M4d a dále č.s. 23g (a pozdější deriváty téhož) a 25; Praha 2002 (ve skutečnosti 2003), Volvox Globator a Kniha, grafika, bibliofilie - KGB, edice Symposium sv. 15; z původního německého rukopisu Ladislava Klímy a Franze Böhlera Der Gang der blinden Schlange zur Wahrheit přeložil Milan Navrátil; odborná revize překladu Gabriela Veselá; doslov a poznámky Josef Zumr, redakce Ladislav Dlabal, typografie Pavel Sivko; náklad neuveden, navíc 70 přednostních číslovaných výtisků na papíře Verge s původním grafickým listem Vladimíra Kokolji vylepeným v protititulu (v běžných výtiscích zmenšená a stranově obrácená barevná reprodukce téhož); na předsádkách reprodukována původní mapa a na str. 131-133 stránky rukopisu; formát 210 x 145; běžné výtisky vázány v celopapírové světlé vazbě s černým tiskem v chamois obálce s černým a hnědým tiskem; přednostní v polokožené vazbě se zlatým tiskem na černém hřbetu a černým na potahovém papíru (stejném, jako na běžných výtiscích) ve slepé kartonové krabici - úprava běžných i přednostních výtisků jednotná pro celou edici; 144 str., 224 Kč, přednostní 900 Kč (obojí neuvedeno), ISBN 80-7207-492-X aj.
 71. Lidská tragikomedie
  3. vydání č. s. 48; Praha 2003, Maťa, edice Česká radost sv. 34; redakce Petr Kilian; ilustrace Bedřich Glaser, obálka Libor Batrla; náklad neuveden (1000 výt.); 205x135; vázáno v modročernobílé papírové vazbě potažené matným laminem; 104 str. + vložený list s poznámkou o výtvarníkovi převzatou z předchozí edice (č.s. 69) a opravenou tiráži, 138 Kč (neuvedeno), ISBN 80-7287-069-6.
 72. Mezi skutečností a snem
  3. vydání č. s. 22; Praha 1991, "Fotoreprint vydání Jaroslava Picka (sic!) vydal nákladem vlastním Vratislav Melcer, knihař pražský, l.p. 1991 v počtu 5 číslovaných výtisků". Oboustranná xerokopie č. s. 22 vyskládaná do jedenácti archů po osmi stranách, pod původní tiráží ("Vydavatelskou poznámkou") byl na stroji dopsán text tiráže nové. Oříznuto na formát 160x210 mm; obálka z tužšího bílého papíru s opakovanou kopií titulního listu Pickova vydání.
 73. 73. Slavná Nemesis
  5. vydání verze textu z č. s. 9 (první bez "a jiné příběhy"); Praha 2005, Aulos, 39. svazek bibliofilské edice; editor Zdeněk Křenek; ilustrace Ivana Lomová - 4 celostránkové barevné litografie tištěné "na spad", všechny signované autorkou v obrázcích na různých místech; typografie Zdeněk Ziegler, sazba studio MU, redakce Eva Horáčková, tisk textu Pavel Chrt, litografií Jiří Lípa, vazba Krupka; náklad 70 výtisků číslovaných černým perem pod tiráží, před patitulem suchá pečeť vydavatele; 275 x 215, tištěno na papíru Splendorgel Avorio (silnější hlazený dílový chamois), vazba v hnědém raženém papíru s černým tiskem na hřbetu a s černým, červeným a slepotiskem na přední desce, lepené pouzdro z běžného přírodního kartonu; 76 str., 4000 Kč (neuvedeno), ISBN 80-86184-18-8
 74. 74. Český román a jiné texty
  2. vydání č. s. 57 + 42 + 12 + 40 (bez uvedení pramene a bez vědomí editorů prvního vydání; autorskoprávně legalizováno až ex post); Praha 2006, Levné knihy KMa; nekvalitně a necitlivě redigováno, bez všech původních edičních poznámek; redaktor Jan Furthimwald, technická redaktorka Renáta Plíšková, obálka a grafická úprava Milan Jaroš, sazba www.JeanSolPartre.com, tisk Centa, Brno; náklad neuveden (3000); 175x105; paperback v laminované obálce s reprodukcí Gellnerovy kresby; velmi špatný tisk na nekvalitním papíru; 264 str., 59 Kč (neuvedeno), ISBN 80-7309-336-7
 75. 75. Velký román
  2. vydání č. s. 49 + 53 + 54 (bez uvedení pramene a bez vědomí editorů prvního vydání; autorskoprávně legalizováno až ex post); Praha 2007, Levné knihy KMa; nekvalitně, necitlivě a místy zcela nesmyslně redigováno, bez všech původních edičních poznámek; redaktor Jan Furthimwald, technická redaktorka Renáta Plíšková, obálka Milan Jaroš, sazba www.studioIQ.cz, tisk Centa, Brno; náklad neuveden (5070); 205x135; celopapírová pevná vazba s barevným tiskem potažená matným laminem s nekvalitními reprodukcemi výřezů z Váchalových dřevorytů; 504 str., 99 Kč (neuvedeno), později vyprodáváno za 59 Kč, ISBN 978-80-7309-486-7
 76. 76. Slavná Nemesis
  6. vydání verze textu z č. s. 9; Semín-Pardubice 2009, Miroslav Smolík - Gordia; doslov, grafická úprava, ilustrace, sazba a tisk Miroslav Smolík. Knihařské práce Jan Kotulán, Praha. Vyšlo 50 číslovaných výtisků. Na přílohách vylepeno 5 dvoubarevných linorytů (vše signováno), jeden drobnější na záložce + v textu opakované linorytové vignety v záhlaví kapitol; před tiráží počítačový portrét autora. Tištěno dvoubarevně inkoustovou tiskárnou na volné listy A5 (oboustraně) italského papíru Tintoretto a adjustováno v bytelné kartonové krabici (235x165), na její přední desce slepotiskový obrázek a titul "Slavná Nemesis, povídka L. Klímy". 164 str. + titulní list, tiráž a 5 příloh mimo paginaci, 1200 Kč, ISBN 978-80-904265-1-1
 77. 77. Utrpení knížete Sternenhocha
  5. vydání č. s. 6 (v tiráži uvedené jako šesté - započítán dotisk č. 66); Praha 2010, Maťa, edice Česká radost sv. 8 (podruhé - viz č. 66); redakce Renata Plíšková; ilustrace Bedřich Glaser, obálka Michaela Houdková; náklad neuveden (1500 výtisků); 205x130; vázáno v černobílé papírové vazbě potažené matným laminem; 160 str., 190 Kč (neuvedeno), ISBN 978-80-7287-144-5

MARGINÁLIE

 1. Filosof z předměstí, Dialog o ničem a o všem
  1. vydání; Praha 1923, B. Havlíček, 5. svazek edice Věnec dobrých knížek, pozdější nedatované obálkové vydání s novým titulním listem - Knihovna Středy; nákl. neuveden; 155x120, brož. ve žluté obálce s hnědým a černým tiskem, obálkové vydání v mramorovaném hnědém papíru s přelepeným titulním proužkem a žlutým přebalem; 40 str.; 2,50 Kč.
  Poznámka: Anonymní text pojednaný jako rozhovor s nejmenovaným filosofem; na obálce Knihovny Středy přímo uveden Ladislav Klíma.
 2. Utrpení mladého Werthera
  1. vydání; 1936, anonymní autor, nakladatel i místo vydání; 5 celostránkových anonymních pornografických ilustrací; 277 nečíslovaných výtisků; 210x135, brož., obálka žlutá s červeným tiskem; bez titulního listu - text začíná dvoustránkovou předmluvou před str. 1, obrázky mimo paginaci, která končí stranou 21, poslední obrázek za tiráží; 32 str.
  Poznámka: Pornografický tisk v předmluvě připisovaný Klímovi nebo Haussmannovi.
 3. Jaroslav Kabeš: Ladislava Klímy filosofie češství
  1. vydání; Praha 1945, Pohořelý, edice Přátelství sv. 19; ilustrace Stanislav Ježek, náklad neuveden; 160x125, brož., obálka bílá s černým a hnědým tiskem; 44 str.; 18 K.
 4. Ladislav Klíma - filosof - básník - 1878-1928
  1. vydání; Praha 1948, Pohořelý; uspořádali Karel Bodlák a Rudolf Vápeník; 1100 výtisků; 215x150, brož. ve žluté obálce s červeným a černým tiskem nebo váz. v poloplátně, přebal s fotografií posmrtného odlitku Klímovy ruky; 114 str. + 3 listy příloh; 130 Kčs.
 5. Plastic People - Ladislav Klíma
  1. vydání; bez letopočtu (cca 1990), texty pro Plastic People podle Ladislava Klímy upravil Vratislav Brabenec (neuvedeno); anonymní tisk s dvěma barevnými grafikami Petra Švestky (neuvedeno); náklad údajně 100 výt. (neuvedeno); 230x180, brož. ve žluté obálce; 7 listů kaligrafovaného textu tištěného po jedné straně papíru a dvě grafiky, nestránkováno.
 6. Klímiana
  Z části 1. vydání; Praha 1992, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 206, Psychopatologické sešity sv. 10; ediční poznámka a grafická úprava Miroslav Kromiš; 199 výtisků - neoznačený dotisk 299 výtisků; 250x145, sešit, bílá obálka s černým tiskem; 32 str.; 18 Kčs; ISBN 80-7110-075-7.
 7. Ladislav Klíma v Psychopatologických sešitech
  Souborné vydání č. s. 40, 42, 43, 50 a M6 v pevné krabici; Praha 1993, Lege artis; 33 exemplářů; 215x145; bílý papír s černým tiskem, 150 Kč (neuvedeno); bez ISBN.
 8. Velký román - soubor tří leptů Františka Štorma
  Praha 1993, Lege artis. Původní lepty k přednostnímu vydání č. s. 49, 53 a 54 v jednoduché obálce (cca 30 souborů), bez uvedení vydavatele, s vročením Praha 1993; nebo v obálce s chlopní (40 souborů), bez letopočtu a se stručnou poznámkou o grafikovi. 150 (199) Kč (neuvedeno); bez ISBN.
 9. Jaroslav Gillar a Vladimír Škutina: Utrpení knížete Sternenhocha - groteska o 30 obrazech podle stejnojmenného románu Ladislava Klímy
  1. české vydání; Praha 1990, rozmnožila Dilia; redakce Daniela Řeřichová; unifikovanou obálku navrhl Pavel Hartl; 200 výtisků; skripta A4 s černobílým potiskem; 71 jednostranně cyklostylovaných listů, poslední strana textu chybně zařazena dvakrát (s. 69 a 70; na s. 69 je navíc dole vročení: 1979 Curych); 10 Kčs; bez ISBN.
 10. Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav.
  Praha 5 - Zbraslav 2010, Cherm. 1. vydání. Katalog k výstavě konané v dubnu 2010 ve Výstavní síni Městského domu Zbraslav. Uspořádání, texty, redakce a grafická úprava Jan Majcher. Tisk Printia, Praha 4. Obsahuje článek Emila Hakla "Vše jest jen Má Zář" (recenze Mea; 3 strany) a jinde nepublikovaný Klímův text "Božský: Boží život" (2 strany + faksimile rukopisu). Vyšlo 50 výtisků číslovaných plnicím perem pod tiráží; sešit 280 x 190 v laminované, barevné obálce, stran 32; 240 Kč (neuvedeno); ISBN 978-80-86370-42-2.

SEBRANÉ SPISY

 1. VELKÝ ROMÁN - Sebrané spisy sv. 4
  Z části 1. vydání (většina textu vyšla v upravené a zkrácené verzi jako č. s. 49, 53 a 54); Praha 1996, Torst; k vydání připravila, úvod a ediční poznámku napsala Erika Abrams, cizojazyčné texty přeložili Erika Abrams a Martin Hybler; redaktor Jan Šulc; grafická úprava Robert V. Novák; 2000 výt.; vázáno ve žlutém plátně se žlutošedým přebalem potištěným červeně a černě; 210x150; 676 str.; 348 Kč; ISBN 80-85639-72-6.
 2. II. MEA - Sebrané spisy sv. 1
  Z větší části 1. vydání; Praha 2005, Torst; k vydání připravila, úvod a ediční poznámku napsala Erika Abrams; redaktor Jan Šulc; grafická úprava Robert V. Novák; vázáno ve žlutém plátně se žlutým přebalem potištěným červeně a černě; 210x150; 912 str.; 599 Kč; ISBN 80-7215-239-4
 3. III. HOMINIBUS - Sebrané spisy sv. 2
  Z části 1. vydání; Praha 2006, Torst; k vydání připravila, úvod a ediční poznámku napsala Erika Abrams, cizojazyčné texty přeložili Erika Abrams a Eva Pátková; redaktor Jan Šulc; grafická úprava Robert V. Novák; vázáno ve žlutém plátně se žlutým přebalem potištěným červeně a černě; 210x150; 896 str.; 599 Kč; ISBN 80-7215-271-8

Zdroj:

Lege Artis dle revize ze dne 9. ledna 2013.
Zatím nikdo nehlasoval