„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Kalendárium

Kategorie
28. Únor 2008
28.března 1914
Kontoáristce Marii Kilianové se v Židenicích (Markrabství Moravské, okresní hejtmanství Brno) v Balbínově ulici č. 41 narodil syn Bohumil. Otec neuveden. Zapsáno ve farní matrice v Zábrdovicích (biskupství Brněnské, děkanství Brno) v knize narozených a pokřtěných tom XL, pag. Z32. Při porodu byla Marie Tichá, Karlova ulice č. 38, zkušená bába.
4.dubna
Dr. Šimon Novotný dle římskokatolického obřadu pokřtil Bohumila Františka Kiliana za přítomnosti kmotrů Františka Hrabala, obchodníka v Brně a Kateřiny Kilianové, manželky Tomáše Kiliana, kancelářského sluhy v Židenicích.
7.února 1916
V Polné uzavírají sňatek František Hrabal, účetní městského pivovaru a Marie Božena Kilianová, pomocná účetní tamtéž. Obřad provedl kaplan Karel Kučera. Svědky na svatbě jsou Bedřich Zapletal, majitel tiskárny a knihkupectví v Polné č. 21, a Josef Doubek, soukromník v Polné č. 13
26.prosince
František Hrabal dává písemným prohlášením Bohumilu Františku Kilianovi své příjmení.
25.září 1917
Manželům Hrabalovým se v Polné, v domě Antonína Marase čp. 130, narodil syn Břetislav Josef (bratr Slávek, též Břeťa).Později manželé žijí ve služebním bytě v prostorách městského pivovaru (Polná č. 82).
16.května 1918
Spolek divadelních ochotníků "Jiří Poděbradský" v Polné sehrál v režii důst. p. E. Kašpara drama Aloise Jiráska Vojnarka. V roli pětiletého Jeníka Vojnara vystoupil Bohoušek Hrabal.
léto 1919
Manželé Hrabalovi se stěhují do Nymburka, kde je František Hrabal jmenován správcem pivovaru.
25.února 1920
Zemská politická správa v Praze výnosem číslo 1B 495/26245 vzala na vědomí, že Bohumilu Františku Kilianovi přísluší nadále příjmení Hrabal.
1.září
Bohumil Hrabal začíná chodit do školy, navštěvuje pětitřídní Masarykovu obecnou školu chlapeckou v Nymburce.
22.června 1925
Bohumil Hrabal ukončil obecnou školu a 1. září nastupuje do primy Českého státního gymnasia v Brně.
3.května 1926
V Břeclavi se narodila Eliška Plevová, pozdější manželka Bohumila Hrabala. Otec Karel Pleva byl prokuristou a správcem Lichtensteinových dřevoprůmyslových závodů v Břeclavi.
26.června
Výroční vysvědčení Bohumila Hrabala vykazuje šest nedostatečných. Žák není způsobilý, aby postoupil do vyšší třídy.
1.září
Nastupuje do primy Státní reálky v Nymburce.
1929
Bohumil Hrabal se stává dorostencem Sportovního klubu Polaban v Nymburce.
28.června 1930
Výroční vysvědčení v kvartě: "Žák není způsobilý, aby postoupil do vyšší třídy."
19.června 1934
Bohumil Hrabal obdržel vysvědčení dospělosti, opravňující jej býti zapsán jako řádný posluchač na vysokých školách technického směru. Následuje celoroční soukromé studium latiny.
3.října 1935
Bohumil Hrabal vykonal před předepsanou zkušební komisí Státního československého reálného gymnasia v Českém Brodě zkoušku dospělosti z jazyka latinského s prospěchem dostatečným.
7.října
Bohumil Hrabal byl zapsán jako řádný posluchač na právnické fakultě University Karlovy.
22.července 1936
Bohumilu Hrabalovi byl vystaven cestovní pas.
25.července
Přejíždí státní hranice ve Sněžníku, p. p. Jílové u Podmokel, okres Děčín. Činí tak na černém pánském jízdním kole zn. Brampton s nosičem a zvonkem (celní průkazka č. 706). Tuto cestu podniká s cílem vidět soutěže XI. olympijských her v Berlíně, navštěvuje též Drážďany.
3.února 1937
Bohumil Hrabal se podrobil státní zkoušce historicko-právní s výsledkem dobrým.
16.října
V nymburských Občanských listech vychází první tištěný text Bohumila Hrabala (Pršy).
srpen 1938
Prázdninová cesta do Finska (vlakem, cestovní lístek opatřen staničním razítkem Helsinki 14.8.1938.
28.října 1939
Proběhla národní manifestace, krvavě potlačená německými okupačními vojsky.
30.října
Bohumil Hrabal obdržel absolutorium semisemestrálního studia na právnické fakultě.
12.listopadu
Říšský protektor von Neurath uzavírá české vysoké školy. Bohumil Hrabal se vrací do Nymburka.
1.prosince
JUC. Bohumil Hrabal nastupuje jako pomocná síla u notáře JUDr. Josefa Možuty v Nymburce.
7.prosince
Obecní zastupitelstvo vyhovuje žádosti Bohumila Hrabala a přijímá jej za dobrovolného příslušníka města Nymburka, bytem Zálabí, Sadská ul. čp. 581. (Dosud bylo jeho domovskou obcí zemské hlavní město Brno.
31.srpna 1940
JUC. Bohumil Hrabal na vlastní žádost opouští kancelář notáře Možuty.
4.září
Nastupuje do Soukromé obchodní školy Eckertovy v Praze na pětiměsíční obchodní kurs.
10.září
Veden jako skladník spotřebního a výrobního družstva železničních zaměstnanců v Nymburce.
20.ledna 1941
Na legitimaci čtenáře Národní a Universitní knihovny je uvedeno: Bohumil Hrabal, Handsarbeiter, bydliště Praha-Podolí, Vyšehradská 22 s matkou.
31.ledna
Bohumil Hrabal dostává Vysvědčení soukromého pětiměsíčního obchodního kursu třídy první s vyznamenáním. Chování velmi dobré.
15.srpna
Bohumil Hrabal vystoupil ze zaměstnání u Spotřebního a výrobního družstva železničních zaměstnanců v Nymburce.
13.března 1942
Bohumil Hrabal nastoupil jako pomocný dělník na železniční stanici Kostomlaty u Nymburka.
1.prosince 1943
Bohumil Hrabal navštěvuje kurs výprav v Hradci Králové.
5.října 1944
Bohumil Hrabal skládá v Hradci Králové teoretickou část a 8. prosince v Kostomlatech praktickou část předepsaných zkoušek. Od té doby je elév Bohumil Hrabal na stanici Kostomlaty jako záškolák, později výpravčí.
1945
od srpna nastupuje Bohumil Hrabal studijní dovolenou za účelem dokončení studií na právnické fakultě UK.
30.listopadu
Vysvědčení o státní zkoušce judiciální s výsledkem dobrým.
15.února 1946
Vysvědčení o státní zkoušce státovědecké s výsledkem dostatečným.
22.března ve 12.hod.
Ve velké aule Karlovy university byl Bohumil Hrabal promován doktorem obojího práva.
1.dubna
JUDr. Bohumil Hrabal nastupuje výkon základní vojenské služby.
Srpen
Vojín aspirant Bohumil Hrabal se umístil jako třetí v závodě zdatriosti s 85 účastníky.
31.srpna
Konec základní vojenské služby.
16.září 1949
Propuštěn od ČSD, téhož dne nastoupil zaměstnání v Živnostenském fondu starobním a invalidním jako pojištovací agent.
31.července 1947
Konec kariéry v pojišťovnictví.
9.září
JUDr. Bohumil Hrabal nastupuje jako obchodní zástupce velkoobchodní firmy H.K.Klofanda.
1948
V rámci poúnorových zestátňovacích akcí je zrušena nymburská tiskárna Hrádek a s ní i vlastním nákladem chystaná sbírka Ztracená ulička. Bohumil Hrabal pomáhá likvidovat firmu H. K. Klofanda.
Červen
Bohumil Hrabal je zaměstnán v n.p. ZDAR, červenec Praha 1, Jáchymova 2. V srpnu odchází jako zaměstnanec Obchodních domů, n.p. Vodičkova 17 na dvouletou brigádu do SONP Kladno.
1950
Eposy Bambini di Praga a Krásná Poldi.
15.srpna
JUDr. Bohumil Hrabal, svobodný, je hlášen k trvalému pobytu v Nymburce-Zálabí,Sadská čp.581.
1.října
bydlí Bohumil Hrabal v Libni, Na Hrázi čp.326/25 u Jiřího Drahoty (potvrzení o přechodném pobytu).
7.listopadu
Brigádníkovi Bohumilu Hrabalovi "čz.234044 odd. Čp. I/PH byly odcizeny z mořírny z neuzamčené skřínky 1 náramkové hodinky zn. Lako v ceně 5.550 Kčs, 1 aktovka černá kožená v ceně asi 1.000 Kčs a částka 600 Kčs (doplatek za měsíC říjen - 1950). Případ byl předán k přešetření stanici SNB v Dubí, která pachatele nezjistila: Čest práci!"
17.srpna 1951
Prodloužení brigády v SONP Kladno na dalších 18 měsíců.
1952
10. července v 8.30 utrpěl Bohumil Hrabal v SONP Kladno zranění a tržnou ránu na hlavě. Svědek: Zdeněk Šerner. Závodní lékař: MUDr. František Telecký (předběžné hlášení úrazu). Je převezen do nemocnice.
16.září
přechází do ambulantní péče OÚNZ v Praze 1, Revoluční 19, oddělení pro choroby nervové. Ošetřující lékař: MUDr. R. Útrata.
6.února 1953
Léčení v sanatoriu ÚNP ve Vráži u Písku. do 5. března Primář: MUDr. RNDr. F. Mládek.
25.března
Posudková lékařská komise usuzuje, že je pacient schopen k lehčí práci a od 1.dubna se Bohumil Hrabal se vrací na Kladno.
8.října 1954
Bohumil Hrabal nastupuje zaměstnání v n. p. Sběrné suroviny, Praha-Holešovice, Bubny nádraží 92. Pracuje v provozovně 4029 ve Spálené ulici 10. Zde se potkává s Jindřichem Peukertem (Haňtá).
1959
Sbírka povídek Skřivánek na niti připravena k vydání, nakonec však nevyšla.
16.února
Pracovní poměr s n.p. Sběrné suroviny rozvázán oboustrannou dohodou.
18.února
Bohumil Hrabal nastupuje jako kulisák v divadle S.K. Neumanna v Praze-Libni.
1.ledna 1962
Končí pracovní poměr v divadle S. K. Neumanna. JUDr. Bohumil Hrabal se přihlašuje k nemocenskému pojištění a důchodovému zabezpečení umělců. Stává se "spisovatelem na volné noze".
září
Jako příloha Zpráv spolku českých bibliofilů vycházejí nákladem 200 výtisků Hovory lidí. 1963 8, prosince se koná v Libni na Zámečku svatba Bohu- leden mila Hrabala a Elišky Plevové (Pipsi).
20.září
Vychází Perlička na dně. Cena nakladatelství Československý spisovatel za kníhu Perlička na dně.
1964
Natáčení povídkového filmu Perličky na dně.
březen
Vycházejí Pábitelé.
březen 1965
Vycházejí Ostře sledované vlaky.Cena nakladatelství Mladá fronta za Pábitele.
srpen 1965
Vycházejí Taneční hodiny pro starší a pokročilé.Bohumil Hrabal se stává členem Svazu československých spisovatelů.Premiéra povídkového filmu Perličky na dně.
24.září
Cena nakladatelství Československý spisovatel za knihu Taneční hodiny pro starší a pokročilé a Ostře sledované vlaky. Bohumil Hrabal kupuje chatu v Kersku.
prosinec
Vychází Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet.
1966
Bohumil Hrabal se stává členem Čs. zahrádkářského svazu(Kersko) a zároveň se stává členem redakční rady Literárních novin.
22.února
Premiéra divadelní adaptace Ostře sledovaných vlaků v Ostravě (dramatizace:Saša Lichý).
5.června
Umírá otec František Hrabal, ředitel nymburského pivovaru v.v.
říjen
Premiéra filmu Ostře sledované vlaky.Velká cena města Mannheimu za film Ostře sledované vlaky.
21.březen 1967
Umírá strýc Pepin. B. Hrabal uspořádal výbor z české prózy. Vychází Toto město je ve společné péči obyvatel.
1968
Cena Americké filmové akademie (Oscar) za nejlepší zahraniční film roku 1967 (Ostře sledované vlaky).
březen
Vycházejí Morytáty a legendy.
30.dubna
Státní cena Klementa Gottwalda J. Menzelovi a B. Hrabalovi za film Ostře sledované vlaky.
1969
Natáčení filmu Skřivánci na niti. Nakladatelství Mladá fronta připravuje Domácí úkoly a Poupata.
listopad
Cena Svazu českých spisovatelů v oboru filmového scénáře za scenáristický přínos nové vlně české kinematografie.
26.ledna 1970
Premiéra divadelní hry Pábitelé v Gottwaldově (dramatizace: Karel Semerád).
10.února
Umírá Hrabalova matka.
24.března
Bohumilu Hrabalovi byla vystavena členská legitimace Svazu českých spisovatelů číslo 152, podepsaná předsedou Jaroslavem Seifertem. Tento Svaz ministerstvo vnitra nikdy neregistrovalo, de iure tedy neexistoval. Byl rozpuštěn rozhodnutím ministerstva kultury v prosinci 1970.
srpen
Rukověť pábitelského učně Postřižiny Domácí úkoly a Poupata jsou skartovány.
29.března 1971
Oslava narozenin v Hájence za účasti Josefa Smrkovského.
Léto
B.Hrabal napsal Obsluhoval jsem anglického krále.
květen 1972
Variace na téma jedné slečny - začátek práce na Příliš hlučné samotě.
1973
Stěhováni ze staré Libně do družstevního bytu v panelovém domě v Kobylisích na sídlišti Sokolniky (Koštálkova, též Jodasova, 1105).
Podzim
Něžný barbar
březen 1974
Úřad důchodového zabezpečenív Praze přiznává JUDr. Bohumilu Hrabalovi od 28.3.důchod ve výši 1050 Kčs.
jaro 1975
Slavnosti sněženek
červenec 1976
Dokončení Příliš hlučné samoty. V říjnu Vycházejí Postřižiny.
6.února 1978
Premiéra představení Bambini di Praga v Divadle Na zábradlí (dramatizace: Václav Nývlt).
listopad
Vycházejí Slavnosti sněženek.
1979
Vychází Krasosmutnění.
1980
Divadelní představení Postřižiny v Divadle na okraji (scénář: Zdenek Potužil, režie:Svatopluk Vála).Natáčení filmových Postřižin.
únor 1981
Premiéra filmu Postřižiny.
Vycházejí Harlekýnovy miliony a Kluby poezie.
19.března 1982
Premiéra představení Pábitelé v Aneb divadle (dramatizace: Jiří Vondráček).V dubnu vychází první vydání románu Obsluhoval jsem anglického krále (Jazzová sekce). Vycházejí Domácí úkoly z pilnosti.
1983
Natáčení filmu Slavnosti sněženek. Bohumil Hrabal má těžkou autonehodu.
leden 1984
Premiéra filmu Slavnosti sněženek.
7.března
Premiéra divadelní adaptace Příliš hlučné samoty v Divadle Na zábradlí (dramatizace Evald Schorm a Bohumil Hrabal).
30.dubna 1985
Premiéra Rozvzpomínání podle prózy Obsluhoval jsem anglického krále v divadle Na provázku v Brně (dramatizace Petr Oslzlý, Ivo Krobot). Dokončení románu-interview Kličky na kapesníku.
30.května
Umírá bratr Slávek Hrabal.
5.června
Bohumil Hrabal s manželkou odjíždějí na dovolenou na Kypr. Elišku Hrabalovou za tím účelem lékaři uvolňují z nemocničního ošetření.
červen
Bohumil Hrabal je přijat do Svazu českých spisovatelů.
31.srpna
Eliška Hrabalová, zvaná Pipsi, umírá po dlouhé těžké nemoci.
12.září
Italská literární cena Premio Elba - Raffaello Brignetti za Příliš hlučnou samotu.
jaro 1988
Demolice domu č. 24 v ulici Na hrázi.
23.listopadu
Umírá básník Karel Marysko, cellista Národního divadla a celoživotní přítel Bohumila Hrabala.
březen 1989
Cesta po universitách Spojených států amerických.Český literární fond udělil Bohumilu Hrabalovi medaili Vítězslava Nezvala za osobitý vklad rozvoji české literatury.
6.května
Dostává titul Zasloužilý umělec.
25.května
Premiéra Obsluhoval jsem anglického krále v Činoherním klubu v Praze (dramatizace: Petr Oslzlý, Ivo Krobot).
prosinec
Poprvé v Čechách vychází v oficiálním nakladatelství (Odeon) Příliš hlučná samota.
leden 1990
Premiéra filmu Skřivánci na niti (po dvaceti letech).
únor
Filmu Skřivánci na niti udělena Cena Zlatého medvěda na berlínském filmovém festivalu.
26.dubna
Národní cena České republiky za knihu Obsluhoval jsem anglického krále.
květen
Bohumil Hrabal ve Velké Británii, mj. na Brightonském festivalu.
21.září
Bohumil Hrabal přebírá Premio Capri Narrative Straniera.
1991
V nakladatelství Československý spisovatel vychází trilogie Svatby v domě, Vita nuova, Proluky, Ponorné říčky.
30.dubna
Francouzské vyznamenání Officier de l'ordre des arts et des lettres (Rytíř umění a písemnictví)
říjen
Začíná vydávání Sebraných spisů Bohumila Hrabala.
25.března 1992
Premiéra Tanečních hodin pro starší a pokročilé v Divadle Husa na provázku v Brně (dramatizace: Petr Oslzlý, Ivo Krobot)
14.května
Cena George Theinera za anglické vydání Příliš hlučné samoty.
28.března 1995
Slavnostní premiéra filmu Příliš hlučná samota
4.dubna
Premiéra představení Morytát o strýci Pepinovi v Divadle Rokoko (scénář a režie: Zdenek Potužil)
11.ledna 1994
Český prezident Václav Havel představil U Zlatého tygra Bohumila Hrabala americkému prezidentovi Billu Clintonovi
9.května 1996
Bohumil Hrabal byl jmenován na Padovské universitě doktorem honoris causa. 14, června Přednáška a autorské čtení ve Vídni (Literarisches Quartier)
28.října
Bohumil Hrabal převzal z rukou prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy.Zvýšení důchodu na 4306,- Kč
prosinec
Počátkem měsíce je Bohumil Hrabal hospitalizován v nemocnici Na Bulovce.
3.února 1997
V odpoledních hodinách Bohumil Hrabal po pádu z 5. patra budovy ortopedické kliniky nemocnice na Bulovce v Praze tragicky zahynul.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 3.7 (11 hlasů)