„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Životopis

Kategorie
05. Březen 2008

Prolegomena

Paul Gauguin bezesporu patří mezi nejvýznamnější ale i nejznámější a nejoblíbenější světové malíře, přesto však bylo jeho přijetí a uznání velmi komplikované, a dovolím si tvrdit, že tento stav trvá doposud, byť je to paradox s výše uvedenými superlativy. Mezi svými nejvýznamnějšími současníky Vincentem van Goghem, Henrim de Toulouse-Lautrecem, Claude Monetem, Edgarem Degasem, Paulem Cézannem, Camillem Pissarem a Augustem Renoirem byl spíše černou ovcí. Jeho uzavřená a navenek chladná povaha již zdaleka odrazovala případné přátele. Je velmi těžké přijmout jeho rozhodnutí stát se malířem v době, kdy veřejnost vedla urputné tažení proti novátorskému impresionismu, zvláště když živil svou početnou rodinu a jeho tvrdohlavá ale cílevědomá povaha mu nedovolila slevit nic, ze svých uměleckých zásad tak, aby se dokázala více zavděčit svému diváku a kupci. Jeho urputnost stát se velkým malířem se v tomto ohledu zdá být velmi sobecká a skutečně taková i byla, ale trpěla-li rodina, kterou opustil, nouzí, trpěl Gauguin dvojnásob: nemocemi, jež ho pronásledovaly již od prvního pobytu v tropech v Panamě a později na Martinikách; nouzí, věčnými dluhy a hladem; nepřijetím svého díla, ale i výčitkami svědomí, že nezvládl se postarat o svou rodinu.
Korespondence, již vedl především se svou ženou Mette a jedním z mála svých přátel, Emilem Schuffeneckerem, je plna stížností a výčitek, přesto však ač několikrát bojoval se svými nemocemi o život, nikdy ani na okamžik nelitoval svého rozhodnutí vzdát se úspěšné a vynášející dráhy burzovního makléře a stát se dalším z mnoha malířů, jež dennodenně bojovali o holé přežití.
Ze všech svých současníků byl Gauguin jednoznačně intelektuálně nejvýše a jeho dílo tak obsahuje i jiné složky než jen genialitu, jež se s přirozeností jako by sama dívala pod povrch věcí a vynášela je ven v jiném světle, zabarvení, souvislostech i významu.
Ovšem podívat se pod povrch samotné Gauguinovy malby je nesrovnatelně těžší úkol a tak se obdiv k Gauguinovi vesměs soustřeďuje jen na zářivé barvy, exotické náměty z tropů ale i srozumitelnou symboliku, již v některých dílech používal. Svým dílem ovlivnil další vývoj moderního umění a přímo z Gauguina vychází fauvismus, expresionismus ale i secese.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.4 (5 hlasů)