„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Biografie

Kategorie
27. Únor 2008
 1. Abrams, E.: Úvod, in Ladislav Klíma: Velký román, 1996.
 2. Bodlák, K.: Ladislav Klíma po dvaceti letech. Orientace, 2, 1967, č.7, str. 88 - 93.
 3. Bodlák, K.: Myšlenkový svět Ladislava Klímy, In: Bodlák K. - Vápeník, R: Ladislav Klíma. Filosof - básník. Praha, Pohořelý 1948.
 4. Čapek, K.: Ladislav Klíma, Lidové noviny 20.4.1928 (O umění a kultuře III., 1986).
 5. Dubský, I.: Diskurs na téma jedné Klímovi věty a jiné eseje, 1991.
 6. Eisner, P.,: L.K. gestorben, Prager Presse 20. 4. 1928.
 7. Engst, J.: Český filosof - Ladislav Klíma. Praha, Disertační práce FF UK 1950.
 8. Fic, I.: Vědomé a sebevědomé „Nic", in: Utrpení knížete Sternenhocha, 1990.
 9. Fischer, J.L.: L.K.:  Svět jako vědomí a nic. Traktáty a diktáty. Vteřina a věčnost, Naše věda 1927-28.
 10. Fischer, J.L.,: Ladislav Klíma, Slawische Rundschau, 1928.
 11. Halb, F.: Z mladé české filosofie, Zádru-a 1913.
 12. Havelka, M.: Ladislav Klíma, Brno, diplomová práce FF UJEP 1968.
 13. Hermach, J.: Před padesáti lety zemřel český filosof, Svědectví, Paříž.
 14. Chalupecký, J.: Ladislav Klíma. In: Chalupecký J.: Expresionisté. Praha, Torst 1992, str. 137 - 172.
 15. Chalupný, E.,: Studie o Otokaru Březinovi a jiných zjevech českého umění a filosofie, 1912.
 16. Chalupný, E.: Za filosofem-básníkem, Literární rozhledy 1927-28.
 17. Chalupný, E.: Dopisy Otokara Březiny, 1931.
 18. Kabeš, J.: K profilu Ladislava Klímy, Rozhledy po literatuře a umění, 1934.
 19. Kabeš, J.: Ladislav Klíma - filosofie pro věčnost, Literární noviny, 1938.
 20. Kabeš, J.: Ladislava Klímy filosofie češství. Praha, Pohořelý 1945..
 21. Kabeš, J.: Poznámka o duchovním boji Ladislava Klímy. Doslov k Ladislav Klíma: Filosofické list. Praha, 1993, Herrmann a synové.
 22. Kodíček, J.: Autor knihy, jež nebyla čtena, čas. Stopa, Praha 1910-11.
 23. Kříž, V., Ladislav Klíma. Personální bibliografie. Rukopis. Brno. Střední knihovnická škola 1974..
 24. Němec, J.: Klímův případ, Tvář, 1965,  č.2, str. 4 - 8.
 25. Neubauer, Z.: Slavnost - hra - subjektivita, SPEKTRUM č.3, Index of Censorship, GB 1981.
 26. Patočka, J.: L.K.: Filosofické listy. Duchovní přátelství, ČM 1941.
 27. Patočka, J.: Ladislav Klíma. Pokus o rozbor klíčových tezí. Orientace, 2, 1967, č.3, str. 40 - 45.
 28. Pauza, M.: Utrpení knížete L.K., in: Utrpení knížete Sterenhocha, 1990.
 29. Pelikan, F. : Filosofický ilusionista a ludibrionista, Národní listy 30. 4. 1922.
 30. Sirotek, J.: L.K. - bohočlověk?, Prostor.
 31. Strohs, S: Ladislav Klíma, Plamen 7, 1965, č. 4, str. 111-115.
 32. Svoboda, L.: Korespondence L.K., SR, 1940.
 33. Svoboda, J.: Ladislav Klíma, filosof smířlivého vzdoru, Fil. čas., roč. XXVIII, 1980, č. 5).
 34. Typlt, J.F.: Černě strmí smrt, Host 1994.
 35. Šalda, F.X., Filosof-básník, Tribuna 1922 (Časové a nadčasové, 1936).
 36. Viewegh, J.: Ladislav Klíma aneb Život v extrému. Host do domu 1965, č. 1, str. 47-51.
 37. Viewegh, J.: Několik poznámek o Ladislavu Klímovi. Sešity pro mladou literaturu a diskusi 3., 1968, č. 26, str. 51 - 52.
 38. Zigo, M: Ladisláv Klíma aneb premýšlanie o nemyslitelnom. Slov. Pohlady, 84, 1968, č.1, str. 130 - 132.
 39. Zumr, J: Ladislav Klíma: filosof - básník - dramatik, Dramatické umění, sv. 3, 1989.
 40. Zumr, J.: Filosof lidské hrdosti. Úvod k výboru ze spisů L. Klímy: Vteřiny věčnosti. Praha, Odeon 1967, str. 7 - 33.
 41. Zumr, J.: Klímovo básnické dílo, Orientace, 2, 1967, str. 7 - 33.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 5 (2 hlasy)