„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Kalendárium

Kategorie
05. Březen 2008
1848
7. června, den narození Paula Gauguina v ulici Notre-Dame-de-Lorette č. 56 v Paříži. Jeho otec: Clovis Gauguin, původem z Orleansu, žurnalista, spolupracovník Nationalu. Jeho matka: Aline-Marie Chazal, dcera Flory Tristanové, peruánského původu, saintsimonistické spisovatelky.
1851
Po státním převratu Ludvíka-Napoleona Clovis Gauguin ztrácí postavení. Odjezd se dvěma dětmi (Faulem a Marií) do Peru. Otec umírá za této cesty následkem prasknutí cévy. Pohřeb se konal ve Fort-Famine (Magellanova úžina). Čtyři roky žije v Limě.
1855
Návrat do Francie kvůli dědictví. Paní Alina Gauguinová se svými dětmi bydlí u strýce Isidora Gauguina v ulici Endelle č. 7 v Orleansu.
1859
Paul vstupuje do Petit Séminaire.
1865
Vstoupil do obchodního námořnictva a nalodil se na Luzzítano. Cesta z Havru do Ria de Janeiro, kde objevuje bohatství exotických krajin.
1868
V lodním mužstvu flotily. Odveden v Havru 26. února. Nalodí se na Jeróme-Napoléon.
1871
Na dovolené 23. dubna. Vstoupí jako zaměstnanec k sensálovi Bertinovi v Laffitově ulici, a tam se seznámí s Emilem Schuffeneckerem.
1872
Gauguinova finanční situace je skvělá.
1873
Svatba s mladou Dánkou: Mette-Žofií Gádovou 2. listopadu na radnici IX. čtvrti. Obřady v luteránském kostele v ulici Chauchat.
1874
V červnu Gauguin navštěvuje Pissara a Akademii Colarossi. V září se narodil Emil.
1876
25. prosince narození Aliny. Gauguin, který před dvěma roky začal malovat po nedělích, vystavuje po prvé v Salonu.
1877
Nastěhování do ulice Fourneaux, kde se seznámil se sochařem Bouillottem.
1879
Pod vlivem Pissarovým, který ho skutečně zasvětil do malby, Gauguin si zařizuje sbírku impresionistických obrazů. Narození Clovise.
1880
Zajímá se aktivněji o malbu. U3adi se v Carcelově ulici č. 8 až do začátku r. 1883. rlčastní se výstavy Nezávislých a 5. výstavy impresionistů v rue des Pyramides č. 10.
DÍLA: Jabloně u Ermitáže, Zelináři z Vaugirardu.
1881
Joris K. Huysmans v článku o Výstavě nezávislých 1881 mluví o jedné Studii aktu od Gauguina: „Neobávám se tvrdit, že mezi současnými malíři, kteří malovali akt, ještě žádný nevložil do reality tolik prudkostí, a z těchto malířů nevyjímám ani Courbeta."
1882
V březnu 7. výs tava impresionistů v ulici Saint-Honoré č. 251, jíž se účastnil Gauguin po dlouhých diskusích mezi Pissarem, Degasem, Renoirem a Claudem Monetem, kteří nechtěli vystavovat „s prvním mazalem, který přijde".
DÍLA: Nákladní lodě na Seině, Potůček.
1883
V lednu, aniž o tom řekl své ženě nebo přátelům, Gauguin opustil bursu. „Konečně maluji každý den," zvolal. V prosinci narození Poly.
1884
Aby zmenšil vydání na rodinu, opouští Gauguin Paříž a odjíždí do Rouenu. Začátkem listopadu odjezd do Dánska.
DÍLA: Portrét Paula Gauguincc u stojanu, Matka umělcova.
1885
V prvních měsících tohoto roku Gauguin zastupuje v Dánsku továrnu na plátna Dillies a Spol. v Roubaix. Roztržka s rodinou jeho ženy: „Nenávidím Dány," prohlašuje. V červnu se vrací se svým synem Clovisem do Paříže a usadí se ve slepé uličce Frémin. Třítýdenní pobyt v Anglii. 13. října najímá být v ulici Cail č. 10.
1886
8. výstava impresionistů v Laffitově ulici od 15. května do 15. června. V červnu, když usadil Clovise v pensionátě v Antony, odjíždí po prvé do Pout-Avenu a usídlí se v hostinci Gloanec. V srpnu první setkání s Emilem Bernardem. V listopadu návrat do Paříže. Pozná vah Gogha. Stráví prosinec v nemocnici.
DÍLA: Zátiší s profilem, Chaluptt v Pont-Avenu.
1887
10. dubna se nalodí v Saint-Nazaire s Charlesem Lavalem do Panamy a na Martinique.
DÍLA: Krajiny z Martiniqnu.
1888
Je zpátky ve Francii a bez prostředků. Gauguin se usadil u Emila Schuffeneckera v ulici Boulard č. 29. V srpnu je v Pont-Avenu, znova se setká s Emilem Bernardem. Vznik „synthesy". První samostatná výstava u Boussoda a Valadona. Začátkem října maluje pro Sérusiera Talisman. 22. téhož měsíce odjíždí k Vincentu van Goghovi do Arles a zůstane tam až do 25. prosince, kdy se naň vrhl Vincent s břitvou v ruce.
DÍLA: Vidění po kázání, Pradleny, Vinárnice, Arles.
1889
Gauguin najímá v březnu atelier na avenue Monsouris č. 25. Světová výstava; navštíví Javance. Schuffenecker organisuje výstavu skupiny impresionistů a syntetiků v Café des Arts, kterou vedl Volpini. Maurice Denis, Paul Sérusier, Pierre Bonnard odtud vycházejí zmateni. V dubnu se Gauguin vrací do Pont-Avenu a stráví zimu v Pouldu v hostinci DZarie Henryové. DÍLA: Žlutý Kristus, Rodina malíře Schuffeneckera, Krásná Angelika, Zkarikovaný portrét Paula Gauguina, Dobrý den, pane Gauguine, dřevořezba: Soyez amoureuses, vous serez heureuses (Buďte zamilované, budete šťastné).
1890
28. ledna požádá o pohostinství Schuffeneckera v ulici Duranda-Glaye, pak v hotelu v ulici Delambrově. Potom je v Pouldu až do 7. listopaúu. Mette Gauguinová zůstává trvale s dětmi v Kodani.
DÍLA: Bretaňská kalvarie, Portréty dětí.
1891
23. února dražba v Druotově síni, 23. března banket. Vypluje na Tahiti 4. dubna, přijede do Papeete 8: června. Usadí se čtyřicet kilometrů od tohoto města.
DÍLA: Portrét sl. Vaité Goupilové, Te Hiare Farani, Zdrávas Maria (la orana Maria).
1892
Rok intensivní práce, malby, sochy. Jeho zdraví je chatrné, ale píše a ilustruje: Noa-Noa.
DÍLA: Mataynoe, Radovánky (Arearea), Tahitské pastorale.
1893
3. srpna příjezd do Marseille.
4. listopadu výstava u Duranda-Ruela.
Najímá atelier ve Vercingétorixově ulici č. 4, kde žije s Javankou Annah. Velké recepce každý týden. Koncem prosince dostává podíl z dědictví po strýci Isidorovi.
DÍLA: Annah Javanka, Paul Gauguin s paletou, Paul Gauguin s idolem, Duch ynrtvých bdi (Manao Tupapau).
1894
V lednu navštíví Bruggy. Od dubna do prosince se zdržuje v Pont-Avenu a v Pouldu. Srážka s námořníky v Concarneau, při níž mu byl přeražen kotník. V prosinci se vrací do Paříže. Zjistí, že Annah mu odnesla většinu předmětů, které zdobily jeho ateliér.
DÍLA: Bílení prádla, Bretonky Lux cestě.
1895
Rozhodl se vrátit se na Tahiti. 18. února další dražba v Druotově síni, nešťastnější nežli první. Několik dní nato opouští Francii navždy. Přes neshody mezi ním a jeho ženou stále si s ní dopisuje.
1896
Tahiti. Krise zoufalství : „Klekám si a dávám všechnu hrdost stranou. Nejsem ničím, leda ztroskotancem."
DÍLA: Barbarské poemy, Žena s m.angovníky (Te Aru Vahine), Portrét Paula Gauguina příteli Danielovi.
1898
11. února, v opovržení u Evropanů, bez peněz, vyčerpán, ve stavu velkého rozrušení pokouší se o sebevraždu. Pobyt v nemocnici. Aby mohl jíst, pra. cuje v kancelářích Veřejných prací a katastru. V prosinci se o něj zajímá Ambroise Vollaxd.
DÍLA: Odkud přicházíme ? Co jsme ? Kam jdeme ? Faa Iheihe.
1899
V červnu uveřejňuje satirický časopis Vosy a v srpnu uvádí Úsměv.
DÍLO: Ňadra s červenými květy.
1900
Ve velkém utrpení Gauguin se vzdává od března do prosince malby. Koncem prosince jde do nemocnice (12 franků denně).
1901
Ježto se stává život na Tahiti moc drahý, Gauguin prodá svoji chýši a odjede se usadit v Atuaně, městečku naostrově Dominique (Niva-Oa) v souostroví Markýz. Své nové obydlí nazval: Dům Požitků.
DÍLO: A zlato jejich těl.
1903
Gauguin se zastává při každé příležitosti Markýzanů a má nepříjemnosti s biskupem a s administrativou. Nenávidí četníky a obviňuje je z podloudnictví. Nedostává již z Francie skorem žádné peníze. V největší bídě a utrpení, má i srdce nemocné.
DÍLA: Adam a Eva, Tahifanky v chýši, Vyzvání.
1903
Stíhán pro urážku na cti četníka Guichenaye, odsouzen 31. března na tři měsíce vězení a k tisíci frankům pokuty. Podá odvolání a jistě by byl osvobozen, ale nemá peníze, aby odjel na Tahiti. 8. května, kolem 11 hodin dopoledne zemřel. Na jeho stojanu se nalezl nedokončený obraz: Bretaňské městečko pod sněhem.
Zatím nikdo nehlasoval