„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Stance

Kategorie
03. Květen 2008

1827

Jak často nevnímáme čas, když v osamnění
trůn Přírody v nás vzbudí rozechvění;
její lesy - pouště - hory - její vroucí
odpověď naší inteligenci!
(Byron: Ostrov)
 
1.
 
Znal jsem jej v mládí již, v tajemném spojení
byla s ním sama Zem - jako on s ní
v kráse i světle dne od jeho zrození:
pochodeň žití mu plála a v ní
slunce i hvězdný jas a z jejich jiskření
čerpal vášnivou zář - jeho duch splýval s ní -
a přece nevěděl ten duch v hodině žáru,
čemu je podřízen v svém početí i zmaru.
 
2.
 
Možná, že duše má je k žáru stvořena
měsíčním paprskem, vrženým z výsosti;
stěží však uvěřím, že planý zášleh má
víc svrchovanosti, než staré moudrosti
tvrdily; - či je snad zrozena
jen jako myšlenka beztělé bytosti,
jež míjí mimo nás s životodárnou větou
jak noční rosa z trav, co v letní bouřce kvetou?
 
3.
 
Míjí snad mimo nás jak oko, zadívané
na milovanou věc - když slza roztoužená
se zjeví pod víčkem a lhostejně pak skane?
A přec nemusí být - (ta věc) tak utajena
před námi v životě - ať zjevnou se nám stane
pro všechen příští čas - když byla ohlášena
zvukem ztrhaných strun v tajemném zachvění,
abychom procitli - ten tón je znamení
 
4.
 
toho, co bude tam na onom světě - a je,
líbezný, darován Bohem těm v osamnění,
co bez něj ztratí svůj život i obzor ráje,
vlečeni vášněmi srdce - a jeho znění
je hlasem ducha, jenž v zápas se pustil, maje
namísto víry jen zbožnost a zanícení -
jehož trůn skácela zoufalá moc a síla;
jemuž jen koruna vlastního citu zbyla.
 
(překlad: Josef Hiršal)
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 5 (6 hlasů)