„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Svatební balada

Kategorie
03. Květen 2008

1837

Na ruce prsten mám
a vínek nad čelem;
kdy chci si oblékám
brokát a drahokam
a šťastna, šťastna jsem.
 
Můj pán mě má velmi rád;
leč hned s prvním příslibem
cítila jsem v prsou chvat -
v slovech hrany zaslechla jsem lkát,
hlas zněl hlasem onoho, jenž pad
v údolí, kam táhl bojovat,
a šťasten sní svým snem.
 
Hledal věty k uklidnění,
chladil čelo polibkem;
mne však přeneslo mé snění
na hřbitov, já vzdychla ke zjevení
D'Elormieho, který živ již není
(živoucího majíc za vidění:
"Ó, šťastna, šťastna jsem!"
 
Tak jsem svoje slovo dala;
slib je provždy příkazem;
byť jsem věrná nezůstala,
byť mi srdce bolest rvala,
značí prsten, jejž jsem vzala,
že šťastna, šťastna jsem.
 
Bůh dej mi probuzení!
Sním v bdění těžký sen.
Duši děsí zatracení
ze hříšného provinění,
že ten mrtvý v zapomnění
navždycky je nešťasten
 
(překlad: Josef Hiršal)
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.7 (15 hlasů)