„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Pryč odtud

Kategorie
03. Březen 2008

(1922)

PORUČIL JSEM, aby mi přivedli koně ze stáje. Sluha nerozuměl. Sám jsem odešel do stáje, osedlal koně a nasedl na něj. Zdálky jsem uslyšel zatroubení trubky, zeptal jsem se ho, co to znamená. Nic nevěděl a nic neslyšel. U vrat mě zastavil a zeptal se: “Kam odjíždí pán?” “Nevím,” řekl jsem, “jen pryč odtud, pryč odtud. Pořád pryč odtud, jen tak mohu dosáhnout svého cíle.” “Ty tedy znáš svůj cíl,” zeptal se. “Ano,” odpověděl jsem, “říkám to přece. Pryč odtud – to je můj cíl.”
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.8 (5 hlasů)