„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Závěr

08. Říjen 2011
Dne 9. Listopadu 1923, čtyři roky po svém založení, byla Národně socialistická německá dělnická strana rozpuštěna a zakázána na celém říšském území. Dnes v listopadu 1926 opět svobodně existuje na celém území říše, silnější a vnitřně stabilnější než kdy jindy předtím.
Veškeré pronásledování hnutí a jeho jednotlivých vůdců, všechno rouhání a pomlouvání mu nepřivodilo žádnou škodu. Správnost jeho myšlenek, čistota jeho snažení, schopnost obětování se jeho přívrženců mu vždy dopomohlo k tomu, aby vyšlo z každého útisku bez znatelnější úhony.
Jestliže se v dnešním světě parlamentní korupce bude rozpomínat na nejhlubší smysl svého boje a považovat se za čisté ztělesnění rasových a lidských hodnot, a podle toho se také chovat, vyjde jednou na základě matematické zákonitosti z tohoto boje jako naprostý vítěz. Stejně jako musí i Německo zákonitě získat přiměřenou pozici na tomto světě, pokud bude organizováno a vedeno dle těchto základních principů.
Stát, který právě v době rasového znevažováni věnuje tolik péče o své nejlepší rasové elementy, se zákonitě jednoho dne musí stát vládcem celého světa. Na to by příslušníci našeho hnutí neměli nikdy zapomínat, pakliže by je velikost obětí měla kdy svádět ke sklíčenému srovnání s možným úspěchem.
Zatím nikdo nehlasoval