„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

7. Revoluce

Kategorie
26. Únor 2008
V sedmé kapitole Mein Kampf se Adolf Hitler plně zabývá hledáním viníků německé porážky ve Světové válce a potažmo původce německé revoluce v letech 1918/19. A těmito skupinami, jež nejvíce na německé porážce těžily, byla, krom Židů, jež záhy vyvolali i revoluci, parlamentní demokratická politická uskupení, jež stála v cestě zájmům Německa a Velkoněmectví (dle Hitlerovy domněnky byl život svrženého císaře Viléma II. naplněn jen bojem o blaho německého národa a nikoliv bezohledný narcismus, se kterým žil v iluzi o své nebetyčné velikosti státníka a válečného vůdce - paralela s Adolfem Hitlerem, je více než patrná).
»Bylo toto selhání hloupostí nebo zločinem? V létě 1918, po vstupu z jižního Marneuferu se především německý tisk zachoval tak neomaleně, až zločinecky hloupě, že mě s denně narůstajícím vztekem napadla otázka, zda zde skutečně již není nikoho, kdo by učinil konec tomuto duchovnímu hanění hrdinství naší armády?«
[…]
»Co se dělo ve Francii, když jsme v roce 1914 s neslýchaným vítězným náporem vjeli do této země? Co dělala Itálie ve dnech zhroucení fronty u Isonza? Co dělala Francie opět na jaře 1918, kdy se zdálo, že úder německých divizí prolomí pozice, a když prodloužená ruka těžkých dalekonosných baterií začala klepat na Paříž? Jak tam bylo zpátky spěchajícím regimentům neustále vmetáváno do tváře zapálení národní vášně! Jak tam pracovala propaganda a geniální působení na vojsko, za účelem vtlouci opět víru v konečné vítězství do srdcí prolomených front! A co se mezitím dělo u nás? Nic a nebo ještě něco horšího než nic. Tehdy se u mne probouzel vztek a rozhořčení, když se mi do ruky dostaly nejčerstvější noviny a já musel číst tyto psychické hromadné vraždy, které v nich stály.«
Svobodný tisk, do Hitlerova chápání světa přeloženo jako tisk v rukou Velkého Žida, si v posledním válečném roce uvědomil nesmysl ale především utopii Velkoněmecké ideje a potažmo i realitu na evropských válečných bojištích, a v rámci objektivity, která tisku chyběla v prvních válečných letech, se snažil o pravdivé informování svého čtenáře.
Největším nepřítelem diktatury a propagandy je pravda a svobodný názor, Hitler byl ve svém myšlení velmi omezený a povrchní, což mu však ve spojení s odmítáním všech odlišných myšlenkových proudů dávalo jistotu o vlastní pravdě, a protože současně neplýtval čas objevováním hlubších souvislostí, měly jeho úderné a přímočaré politické názory založené na jasné definici viníka v poválečném a frustrovaném Německu velký vliv, ruku v ruce s praktickými kroky, kterými bylo smetení všech odlišných názorů ať již v podobě tisku či demokracie, jež úspěšně nahradil produkty ministerstva propagandy.
»Mnohem, mnohem horší však byly okolnosti v samotném Mnichově! Když jsem byl po doléčení propuštěn z lazaretu a převeden do záložního bataliónu, zdálo se mi, že to město nepoznávám. Zloba, rozmrzelost a spílání, až už se člověk obrátil kamkoliv! U samotného z ložního bataliónu byla nálada pod psa. Zde spolupůsobilo neomalené jednáni s frontovými vojáky, strana starých instrukčních důstojníků, kteří ještě nebyli ani minutu v poli, a již z tohoto důvodu nemohli navázat správný vztah ke starým vojákům. Ti v sobě měli určité osobitosti, které byly vysvětlitelné službou na frontě, avšak velitelům z ložního bataliónu zůstávaly zcela nesrozumitelnými, zatímco důstojník, který se navrátil z fronty, těmto alespoň rozuměl. Ten byl také mezi mužstvem ve větší vážnosti, než jejich dočasný velitel. Ovšem nálada byla, na tomto zcela nezávisle, velice mizerná, tisk platil coby příznak „vyšší moudrosti“, věčné vyčkávání však bylo znamením vnitřní ochablosti a omezenosti. Úřadovny byly obsazeny Židy. Skoro každý zapisovatel byl Žid, a každý Žid byl zapisovatelem. Byl jsem překvapen množstvím těchto bojovníků vyvoleného národa a nemohl jsem jinak, než je srovnat s jejich skromnými zástupci na frontě.
Ještě horší to bylo v hospodářství. Zde se stal židovský národ opravdu „nepostradatelným“. Tento pavouk začal pomalu národu vysávat krev ze žil. Oklikou, prostřednictvím válečných společností bylo skoncováno s národním svobodným hospodářstvím. Byla zdůrazňována nutnost neomezené centralizace. Tak se skutečně již v roce 1916/17 nacházela skoro celá produkce pod kontrolou finančního židovstva.
Proti komu se však obracela nenávist lidu?
V té době jsem se zděšením spatřil přibližování okolnosti, které nebyly ve správný čas odvráceny, a které zákonitě musely vést ke zhroucení. Zatímco Žid okrádal celý národ a tlačil ho do svého područí, brojilo se proti Prusku. Stejně jako na frontě nebylo ani doma zasáhnuto shora proti jedovaté propagandě. Zdálo se, jako by nikdo netušil, že zhroucení Pruska nepřinese Bavorsku ještě dlouho žádný rozmach, ba naopak, že každý pád do propasti jednoho sebou přinese nezadržitelný úpadek druhého.
Toto počínání mi způsobilo nekonečný žal. Spatřoval jsem v něm pouze geniální trik Židů, který měl pouze od nich odpoutávat všeobecnou pozornost a strhávat ji na jiné. Zatímco se Bavoři a Prusové hádali, sbírali oběma pod nosem jejich existenci, zatímco v Bavorsku nadávali na Prusko, zorganizovali Židé revoluci a rozbili zároveň Prusko i Bavorsko. Nemohl jsem tyto prokleté hádavce v německém kmenu ani cítit, a byl jsem rád, že jsem se dostal zpět na frontu, na kterou jsem se okamžitě po mém příchodu do Mnichova opět přihlásil.«
[…]
»Můj osobní názor byl od začátku zcela jasný: Do krajnosti jsem nenáviděl celou tu sebranku těchto bídných, národ podvádějících partajních holomků. Již dlouho mi bylo jasné, že se této chásce nejedná o blaho národa, nýbrž o plnění vlastních prázdných kapes. A to, že nyní byli připraveni pro to obětovat celý národ, a když to bude nutné, nechat zničit třeba i celé Německo, z nich v mých očích udělalo osoby zralé pro oprátku. Brát ohled na jejich přání, znamenalo obětovat zájmy pracujícího lidu ve prospěch počtu kapesních zlodějů, avšak splnit je se dalo pouze tehdy, byl-li člověk připraven vydat napospas celé Německo.«
I. světová válka byla zapříčiněna německým velikášstvím, jež zcela přecenilo své možnosti i schopnosti, porážka pak musela logiky vést ke ztrátě všech Velkoněmeckých ideálů. Avšak pro Hitlera bylo vítězství, jež téměř leželo na dosah ruky, zmařeno Židy a jejich vlastními ekonomickými zájmy, pro které neváhaly Německo obětovat.
»Všechno tedy bylo zbytečné. Zbytečné oběti a strádání, zbytečný hlad a žízeň, trvající mnohdy několik dlouhých měsíců, marné všechny ty hodiny, obestřené strachem ze smrti, během kterých jsme přesto konali svou povinnost, zbytečná smrt dvou miliónů, kteří padli. Neměly by se otevřít všechny hroby těch statisíců, kteří vytáhli do pole ve víře ve vlast, aby se již nikdy nevrátili? Neměly by se otevřít a vyslat do vlasti všichni ti němí, bahnem a krví obalení hrdinové, jako duchové odplaty, kteří odvedli největší oběti, kterou může muž na tomto světě přinést svému národu, který je tak potupně zradil? Za to padli vojáci v srpnu a září 1914, vytáhli za to dobrovolnické regimenty na podzim stejného roku za svými kamarády? Padli za to tito sedmnáctiletí chlapci na flanderské půdě? Byl toto smysl obětí, které německé matky přinesly vlasti, když s bědoucím srdcem tehdy vyprovázely své milé hochy, aby je už nikdy nespatřily? Stalo se toto vše jen proto, aby se nyní tlupa bídných zločinců pokoušela vztáhnout svou ruku na vlast? Vydržel snad proto německý voják všechna ta letní parna a sněhové bouře, hladovějící, žíznící a mrznoucí, unaven nocemi bez spánku a nekonečnými pochody? Proto ležel v pekle bubnové palby a v horečce plynových útoků, aniž by povolil, pamětlivý pouze své jediné povinnosti, ochránit svou vlast před vpádem nepřítele? Vskutku, i tito hrdinové si zasloužili náhrobek: „Poutníku, který dojdeš do Německa, sděl vlasti, že my tu ležíme, věrni vlasti a poslušni povinnosti“.«
[…]
»Císař Wilhelm II. jako první německý císař nastavil nepřátelským vůdcům ruku k usmířeni, aniž by tušil, že lotři nemají žádnou čest. Se Židem nelze uzavírat smlouvy, u něj platí pouze tvrdé buď a nebo. Rozhodl jsem se - stanu se politikem.
I. válka Němcům přinesla částečné vystřízlivění z Velkoněmeckých snů, které v nich klíčilo již od druhé poloviny XIX. století, ale Hitlerovi se podařilo celonárodní válečnou horečku z roku 1914 opět rozdmýchat a s ní i vidinu konečného dosažení Velkoněmecké říše. A že byla tato vidina jednak zcela utopická a nerealizovatelná, ale byla založena utrpení nejen druhých a i na vydatném puštění žilou vlastního národa (Rakousko se z duchovního a pokrevního svazku s Německem, jež byl mlčky nastolen po roce 1848, vymanilo až v roce 1945, tedy lze Hitlera objektivně považovat za Němce) Hitlerovi nikterak nemohlo překážet v jeho megalomanských snech, protože jeho cílem nebyl německý národ, ale jen on sám.

Použitá literatura:

  1. Adolf Hitler, Mein Kampf.
  2. Konrad Heiden, Adolf Hitler - Cesta k moci, Agnesa Burdová - Ara Bratislava a Vladimír Kořínek: Krnov, 2002.
  3. Harald Steffahn, Hitler, Votobia: Olomouc, 1996.
Citace dle Adolf Hitler, Mein Kampf, 7. kapitola.
Zatím nikdo nehlasoval