„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Rosikruciáni

Kategorie
26. Únor 2008

Prolegomena do studia okultismu

Každé náboženství se dostává do fáze, kdy již pro určité metafyzické otázky nepostačuje oficiální exoterní učení a vyděluje se z něj tajná ezoterická složka, určená jen hrstce zasvědcených a vyvolených, jež do svého učení postupně vstřebává i prvky jiných náboženství. Impulsem pro vznik novodobého okultismu (z lat. occulta, skryté věci) se staly knihy německého pastora Johanna Valentina Andrae, který vycházel z křesťanského hermetismu (ezoterní složka křesťanství nazvaná dle mýtického Herma Trismegista), židovské kabaly a islámského súfismu a postupně do sebe vstřebává další prvky. Od devatenáctého století se stala nedílnou součástí všech okultistických hnutí i víra v reikarnaci.
Kategorie
26. Únor 2008
Nechť nic z toho, co bylo otištěno a dáno na vědomost všem ohledně našeho Bratrstva v dříve zmíněném manifestu Fama, není lehkomyslně přijímáno, aniž to je pokládáno za nepodstatnou či vyumělkovanou zprávu, či přehlíženo jako cosi, co jest pouze našim výtvorem.
Kategorie
26. Únor 2008
Moudrost víry Šalamounovy je bez výjimky nekonečný poklad - je závanem síly Boží a její čistý vliv vznikl ze slávy Všemohoucího: je jasností věčného světla, neposkvrněným zrcadlem majestátu Božího a obrazem jeho dobroty.