„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Historie knižních vydání Mein Kampf

Kategorie
26. Únor 2008
„Přenechte zakazování a pálení knih nacistům.“[1]
Mein Kampf byl v českém překladu poprvé vydán v roce 1936 a poté a v roce 1993, v obou případech ve zkrácené verzi s poznámkami. K vydání plné verze bez dalších komentářů se odhodlal až nakladatel Michal Zítko a to ve svém vydavatelství Otakar II. v roce 2000 a to ne zrovna nejšťastnějším způsobem - krom absence poznámek, jež by Hitlerovy demagogické teorie, lži i polopravdy uváděly na pravou míru, nechal na obálku vytisknout, v novodobé teorii, marketingově přitažlivý symbol orla a hákového kříže a to v celkovém knižním nákladu 10 000 výtisků s nímž suverénně překonal všechny novodobé knižní rekordy. - Hlavní argument jeho pozdější obhajoby, svoboda slova, tak v tomto kontextu značně zavání chtíčem vydělat za každou cenu a působí přinejmenším značně neeticky.
„Využívat této knihy k vydělávání peněz je nejhorší, nejzdegenerovanější formou nakladatelské praxe.“[2]
Ale ačkoliv byla motivace nakladatele čistě sobecká snaha „vydělat si“, nelze přesto s výrokem české justice souhlasit. Ano, Hitler byl demagog jež dodnes dokáže strhávat masy i z nadprůměrně inteligentních a samostatně myslících čtenářů, avšak výrok soudu neumožňuje další pokus o plné vydání Hitlerova díla, jež jedině vede k plnému pochopení Hitlera, jeho politických přívrženců i fanatických obdivovatelů a následovníků a to jednak v historickém kontextu vývoje, jehož zárodky v něm lze vypozorovat, jednak k pochopení studnice zla, jež pramenilo z Hitlerovy potlačené osobnosti a touhy získat vlastní hodnotu i sebeúctu.
Mein Kampf je krom České republiky dále „zakázána“ v Německu, Izraeli, Norsku, Švýcarsku, Lotyšsku a Portugalsku, běžně je vydávána ve Velké Británii, Rusku, Rumunsku a poněkud paradoxně i ve Spojených Státech. Avšak proces podobný tomu, jaký proběhl v České republice, je celosvětovou raritou. Dosavadní spory byly vedeny pouze v rovině autorských práv, které si sice přivlastňuje bavorský stát, ale ze strany „vítězných“ mocností není tato konfiskace uznávána - poslední soud tohoto druhu, jež proběhl ve Švédsku po vydání plné verze Mein Kampf v roce 1992, skončil u Nejvyššího soudu v roce 1998 zamítnutím bavorských požadavků: knihu zkonfiskovat a pod pokutou jednoho miliónu švédských korun zakázat její další vydání.
Autorská práva k německému originálu, stejně jako ostatní Hitlerův majetek, po válce zkonfiskoval stát Bavorsko a přes snahu o revizi pevně brání jakýmkoliv snahám o nové vydání. (Německá verze je ovšem k dispozici na internetu, byť i v této oblasti dosáhl německý stát několika dílčích úspěchů a kniha byla v listopadu 2000 stažena z německé nabídky internetového nakladatelství Amazon). Autorská práva pro světové překlady patří anglickému vydavatelství Hutchinson a to od roku 1933, kdy je zakoupilo od nakladatelství Eher Verlag. V roce 1976 společnost Hutchinson přehodnotilo morální pozadí a od tohoto roku zisky z prodeje Mein Kampf předává prostřednictvím literární agentury Curtis Brown charitativní organizaci German Welfare Council, jež měla peníze dávat židovským uprchlíkům z Německa. Autorská práva v USA zkonfiskovala již krátce po vyhlášení války Německu Americká vláda na základě Zákona o obchodování s nepřítelem a již během války takto získala 20 000 dolarů a do roku 1979 celkem 139 000, jež byly vyplaceny žadatelům vesměs z řad amerických válečných zajatců. V avizovaném roce 1979 autorská práva odkoupila za více než 35 000 dolarů nakladatelství Houghton Mifflin a knihu vydává v každoročním nákladu 15 000 výtisků, byť zisk po palbě kritiky a obvinění z neetičnosti věnuje charitativním organizacím.
Ale novodobé knižní náklady a zisky z něj plynoucí zdaleka nedosahují výšin za Hitlerova života: kniha byla státem rozdávána všem německým novomanželským párům a celkový náklad do roku 1945 dosáhl magických 10 miliónů z čehož měl Hitler sám nezanedbatelný roční příjem okolo 1 miliónu dolarů.
[1] Luke Holland.
[2] Fedor Gál.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.5 (2 hlasy)