„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Učené pojednání právnické

24. Prosinec 2008

R.

Ve velmi vážném pojednání Jacoba Carmona, konsistoriálního vévodského advokáta a prokurátora, archiváře a sekretáře, (vydaném „Rostochii Typis Job. Wepplingii“) s názvem „De praeludiis tourturae“ (O předehrách mučení), které přednášel při slavném uvedení v nejvyšší pocty a přednosti v obojím právu dne 8. března 1707 „in illustri ad Varnum Academia“ za předsednictví Joh. Joachima Schoepffera, učeného právníka, vévodského rady, děkana fakulty právnické, jest vylíčen v pochmurné souvislosti příběh velmi životný a poučný takto: “... Mám za to, že musím svůj názor objasniti na případě, hodném vskutku pozornosti, který byl předložen v roce 1703 právnické fakultě Roztocké. Martin Retziaff byl obviněn, že se dopustil cizoložství s Dorotheou Schultzovou, manželkou Christiana Hermana. Manžel, který je pro cizoložství udal, uváděl: Martin Retziaff za jeho souhlasu položil se do nejzadnější části lože, ve středu ležela manželka, on pak — manžel, zaujal přední část lože. Asi o půlnoci zpozoroval manžel, že se jeho druh na loži pokouší o důvěrnější spojení, naléhaje na ženu, ležící vedle manžela. Tento nezabránil cizoložnému spojení, avšak s největší rychlostí tajně vstal, aby zavolal svědky, kteří pak — tři muži, zčásti čeleď, zčásti dělníci — přísežně potvrdili, že, byvše zavoláni, viděli na svoje oči, že cizoložník Retziaff, je spojen s manželkou Hermanovou a když manžel cizoložníka od manželky odtáhl, cizoložníkův úd, úplně vztyčen, vyklouzl z manželky; budiž mně dovoleno užíti vlastních slov svědků: „Es hátte als čine Wagen-Deichsel wegge-standen.“
Cizoložník bránil se obhajobou zjevně dosti lichou: „Er wuste nicht, wie er auff die Frau gekommen“, tvrdil však, že manžel sám je původcem cizoložství, když položil na svoji ženu hosta, jehož zvečera opíjel těžkým vínem. Manželka nepopírala, že s hostem spala, ale chválila jej: „Er hätte sich wohl gehalten, er wäre ein prav Kerl“, o tom však, že by bylo došlo k souloži, nic určitého neudávala; cizoložník pak přímo zapíral.“
Tu vrací se vážený právník opět ke svým šerým úvahám právním, však i ty jsou zajímavé: “Vážená Fakulta zprvu cizoložnému hosti Retziaffovi uložila výslech na mučidlech, avšak v nějaké části spisů naskytla se zmínka o jeho vlastní manželce dosud živé, ale v jiném městě žijící. Došlo tedy k úvahám, zda vyšetřující soud štětínský je povinen z vlastního popudu obeslati manželku cizoložníkovu, aby prohlásila, zda snad chce pro manžela zakročiti (pozn.: aby se mu dostalo menšího trestu), a zbývalo pak po jejím zakročení rozhodnutí, jakým způsobem má býti postupováno proti manželu, kdyby stále popíral, že došlo k souloži.
Bylo jisto, že se zřetelem k manželčinu zakročení zbývá pouze trest vyhoštění, bylo však jisto i to, že nemůže nic více nasvědčovati dokonané souloži, než přísežná výpověď svědků, že viděli, jak vztyčený úd cizoložníkův byl vytažen z pohlaví cizoložnice. Proto vážená Fakulta nařídila v měsíci říjnu 1703 první stupeň muk nástrojem, jímž stiskají se palce — palečnicí; když však cizoložník bolesti svojí trpělivostí překonal, byl odsouzen manžel Herman, aby si svoji manželku ponechal, nemaje naděje na dosažení rozvodu. (Pozn.: Doznání obviněného mělo větší význam, než výpověď svědecká).
„Což vše a mnoho jiného, co jako skutečnost v tomto pojednání uvádím, bylo mně blahovolně oznámeno od vynikajícího pana předsedy.“

Použitá literatura:

  1. Erotická revue II, Torst: Praha, 2001.
[1] Erotická revue, s. 127-128.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 1 (1 hodnocení )