„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Epilog

Klid v srdci, na vrch vyšel jsem nad městem čnící,
Odkud je celé zřít, jak v šíř se táhne, v dál,
Peklo i očistec, hampejzy, nemocnici,
 
Vší obludnosti květ kde bujně rozkvétal.
Ty víš, ó Satane, mé bídě panující,
Že nepřišel jsem tam, bych planě naříkal:
 
Jak chlípník zestárlý svou starou milostnicí
Nevěstkou obrovskou já spíjet se chtěl,
Svým kouzlem pekelným mne věčně zmlazující.
 
Ať v ranních přikrývkách jsem těžce spát tě zřel
Šeré a chraptivé, ať zlatem ovroubený
Tvůj závoj večerní tě pyšně ovíjel.
 
Vždy mám tě, mrzké veleměsto, rád! Tak, lehké ženy
A lotři, přečasto rozkoše skýtáte,
Jež profánnímu davu navždy odepřeny!
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 2 (1 hodnocení )