„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Religionistika

Kategorie
20. Srpen 2008

Kategorie
06. Březen 2008

Kategorie
27. Únor 2008
Tato úvaha si neklade ve svém smyslu za úkol mapovat historii vzniku okultních hnutí od magie k dnešnímu satanismu, ale snaží se dokázat na několika vybraných hnutích a postav, že vznik „lidových“ magických hnutí bylo nutným historickým krokem. Stejně jako jejich učení nevznikla s příchodem „Velkého Mistra“, ale synkrezí mnoha filozofických, duchovních a okultních proudů a jejich vzájemným vlivem. Nejvyšší důraz kladu na vysvětlení podstaty moderního satanismu, který není z hlediska svého učení reálným nebezpečím, ale jen novodobou vějičkou lidu.
Kategorie
27. Únor 2008
Důvodem k napsání této knihy byla skutečnost, že až na pár výjimek nebyly všechny traktáty, studie, všechny "tajné" zaklínací knihy, všechna "velká díla" pojednávající o magii ničím jiným než svatouškovským podvodem - provinilým žvaněním a esoterickým plácáním kronikářů magických nauk, neschopných či neochotných podat objektivní pohled na věc. Autoru za autorem se ve snaze vyjádřit základní myšlenky "černé a bílé
Kategorie
26. Únor 2008
  • Základní dokumenty
  • Historie Svobodných zednářů
  • Svobodní zednáři v českých zemích
  • Svobodní zednáři v současnosti
Kategorie
26. Únor 2008
  • Vznik i zánik řádu templářských rytířů
  • Křížové výpravy do Svaté země
  • Inspirovaná okultní hnutí
Kategorie
26. Únor 2008
Zdrojové dokumenty i historický výklad okultního hnutí rosikruciánů známých též pod názvy rosekruciáni, rosenkruciáni, rozenkruciáni.
Kategorie
26. Únor 2008

Prolog

Černá mše - dřevoryt J. Hodek
Černá mše je základním projevem kultu Satana a její účastníci musí být věřícími v Boha, Peklo a Satana, který jako jediný Bůh vyžaduje parodii a profanaci křesťanských kultů, slučuje mešní oběť se sexuálními zvrácenostmi a někdy i krvavou obětí. Ovšem Černá mše se od konce X. století, odkdy je dle některých autorů[1] její vznik datován, postupně proměňuje.