„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Cogitata

27. Únor 2008
Asi 99% sentencí velikých lidí - něco, za co se musí vysoký duch stydět.
 
Není stavění, je jen bourání, - tj. roztrhnutí řetězů.
 
Pilnost - jen lenost myšlení. Jen opičení (např. u žáků), jen křeč pod bičem.
 
Vykřesej ze snu Vůli! : v tom celé tajemství učení o Vykoupení lidstva.
 
Největší kletba velkého ducha: že věřil v mládí těm, kteří skoro vesměs byli volové.
 
Jako Boha, tak slunce a zemi stvořil člověk.
 
Co je Velikost? Vrozená snaha a Vůle vykřesat z ničeho všude Požáry.
 
Lid nezaslouží tak soustrasti skutečné pro své utrpení jako pro svou hloupost. Nic dojemnější než omezenec maluvící s tím,kdo je duševně vysoko, o vysokých věcech. (Např. typický vědec se skutečným filozofem.)
 
Perverze. - Stačí se podívat, z jakých smrdutých tlam to slovo vychází - a hned je perverze rehabilitována… Perverze bude za nějakou dobu čestným titulem pro vše vyšší. - Perverze znamená prostě: neopice! - A jak to už bývá: jak tyhle spoutané opice: ženy! stanou se brzy perverzní! Ale v tom jedna z nejkrásnějších vyhlídek na budouctnost lidstva!
 
Láska dělá ze svobodného otroka, z otroka svobodného.
 
Cesta od člověka k nadčlověku vede přes zhovadilost.
 
Být lákán slávou znamená sednout na vnadidlo z hovna.
 
Nechtěj nalézti hloubku na povrchu! Ale tak to činí skoro všichni!
 
Jedině to, co jsi ztratil, máš.
 
Jsem od základu nepřítelem Nietzschovského aforizování a spisovatelování.
 
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 5 (7 hlasů)