„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Filozofie

27. Únor 2008
KlimaDearFriend.gif
Ještě jednou: upřímnou radost způsobila mně upřímnost zájmu Vašeho o moje psychika. Upřímné jsou Vaše názory na mne a opravdivé; hluboké a mužné; že by spočívaly na znalosti mé osoby, nemohu jim přiznat. Vždy tvoří člověk člověka k obrazu svému . . . Chci podat zde svůj vlastní – malý a nedostatečný – pohled na sebe. Žádáte, bych podal zprávu o sobě: nejlepší zprávou takovou je autoportrait: činy člověka, stav jeho – vše vyčte z něho dobré oko; podávat každé jiné zprávy o sobě a autoportrait jim nepředeslat je totéž jako učit žáka syntaxi dříve, než grammatice. – Obtížno podávat autoportrait, – intellektu i affektům. Sebe sama vidět je poloviční zázrak, jako sebe sama vyzdvihnout. A nepříjemno chválit sebe a hanět sebe i být k sobě spravedlivým: činit se směšným, stavit vředy své na odiv, vůbec se obnažovat. Přes to vůči Vám činím tak rád.
27. Únor 2008
Dopis Fr. Drtikolovi ze dne 7. XI. 1917
Podal jste v listu svém pěknou lapidární skici Svého stavu, nedostatek detailu činí situaci toho, kdo chce o věci pronésti své slovo, obtížnou: shovívavost k dopisu tomuto je trochu Vaší povinností.
27. Únor 2008
Asi 99% sentencí velikých lidí - něco, za co se musí vysoký duch stydět.
 
Není stavění, je jen bourání, - tj. roztrhnutí řetězů.
 
Pilnost - jen lenost myšlení. Jen opičení (např. u žáků), jen křeč pod bičem.
 
Vykřesej ze snu Vůli!
27. Únor 2008
Každá rozkoš je původně jen zamilování si bolesti, každá bolest jen znechucení si rozkoše; a v tom spočívá pravý monismus.
 
Výška měřitelna je dle toho, pokud člověk odpouští. Vznešený vše, obyčejný málo, zhovadilý téměř nic. Obyčejný vše zapomíná, vznešený nic.
25. Únor 2008
Další informace k Mein Kampf viz komentáře a plný text knihy.
Adolf Hitler: Mein Kampf
Hitlerovu knihu Mein Kampf lze nejlépe charakterizovat jako výtvor nevzdělance, který je založen na zaslepené zahleděnosti do sebe samého a nemůže nikterak obohatit čtenáře se samostatným úsudkem. Přesto však má dodnes nezanedbatelný vliv na zbývající část populace a Hitlerovy názory tak od svého sepsání v bavorské vězeňské pevnosti Landsberg am Lech v letech 1923 - 24 neztratily nic na své ničivé síle strhávající masy.