„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

A nůžky se svírají

Kategorie
22. Únor 2008
Brněnská „protialkoholní“ vyhláška byla zrušena precedentním rozsudkem Ústavního soudu (Pl.ÚS 32/05 196/2006 Sb. N 5/40 SbNU 45) ze dne 10. ledna 2006. - Blíže viz A nůžky se rozevírají.

 

Žijete v Brně a máte někdy chuť si při západu slunce otevřít láhev červeného vína a na chvíli se nechat unášet v rudých oblacích? Tak to máte smůlu!! Náš Velký bratr totiž opět utáhl oprátku tak, jak si to dosud nedovolil ani jeho slabomyslný rudý bratříček. - Dle vyhlášky č. 10/2001, jež se odvolává na § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se „požívání alkoholických nápojů mimo určené provozovny a prostory“, tedy jako činnost, jež by mohla „narušit veřejný pořádek v městě Brně“, zakazuje… A to na těchto veřejně přístupných místech:
  1. „v centrální oblasti města Brna vymezené ulicemi Kotlářská, Úvoz, Mendlovo nám., Křížová, Poříčí, Opuštěná, Zvonařka, Dornych, Koliště, Milady Horákové, nám. 28. října, Drobného a Pionýrská včetně uvedených ulic a dalších míst stanovených v příloze č. 1 vyhlášky,
  2. na železničních stanicích a zastávkách v okruhu 100 m od nich,
  3. na zastávkách linkové osobní dopravy v okruhu 100 m od nich,
  4. na zastávkách městské hromadné dopravy v okruhu 100 m od nich,
  5. u zdravotnických zařízení, školních zařízení, úřadů a institucí, sportovních zařízení, domovů důchodců a jiných sociálních zařízení, kostelů, hřbitovů, pomníků a v okruhu 100 m od nich, včetně vnitřních areálů a prostor těchto míst, pokud jsou veřejně přístupná.“
A dále:
městská část veřejně přístupná místa
Brno-střed Nestanovuje
Brno-Žabovřesky Nestanovuje
Brno-Královo Pole Palackého třída, ul. Dobrovského
Brno-sever nám. SNP, Halasovo nám., nám. Republiky, okolí škol v okruhu 200 m, okolí zdravotních, kulturních a církevních zařízení v okruhu 100 m
Brno-Židenice Ulice Životského, Táborská, Líšeňská, Svatoplukova, Gajdošova, O. Ševčíka, Zábrdovická, Bubeníčkova, Stará osada
Brno-Černovice Nestanovuje
Brno-jih Nestanovuje
Brno-Bohunice Oblast vymezená ulicemi Jihlavská, Ukrajinská, Dlouhá, Lány, Vyhlídalova, Dvořiště, Souhrady, Elišky Přemyslovny, Osová
Brno-Starý Lískovec Oblast vymezená ulicemi Labská, Jemelkova, Kyjevská, Irkutská, Bosonožská, Klobásova, Točná, Martina Ševčíka, Čermákova, Elišky Přemyslovny, Osová.
Brno-Nový Lískovec Nestanovuje
Brno-Kohoutovice Lokalita při ul. návr. Svobody 21, p. č. 470, u všech prodejních stánků, u kterých je prodáván alkohol, v okruhu 50 m p. č. 3606 /parkoviště/, p. č. 846/19, 3426, 2169, 997/17, 2094
Brno-Jundrov Nestanovuje
Brno-Bystrc Nestanovuje
Brno-Kníničky Nestanovuje
Brno-Komín Nestanovuje
Brno-Medlánky Nestanovuje
Brno-Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Nestanovuje
Brno-Maloměřice a Obřany Nestanovuje
Brno-Vinohrady Nestanovuje
Brno-Líšeň Nestanovuje
Brno-Slatina Nestanovuje
Brno-Chrlice Chrlické nám. včetně parku
Brno-Bosonohy Celé území MČ Brno-Bosonohy
Brno-Žebětín Dětské hřiště za budovou Katolického domu, Křivánkovo nám. 3, po 20.00 hod
Brno-Ivanovice Nestanovuje
Brno-Jehnice Nestanovuje
Brno-Ořešín Nestanovuje
Brno-Útěchov Místní komunikace včetně chodníků, prostory veřejné zeleně při zastávkách MHD a na parčíku ÚMČ
Co zbývá dodat? Snad otázka, co nám zakážou příště?! - Chodit po ulici s trestem zastřelení a konfiskace majetku všech příbuzných do třetí kolena s odvoláním na zákonodárství bratra Kim Čong-ila?

Proč?

Nabízí se teoretická úvaha o samotné podstatě a smyslu zákonů - zákony mají zajistit rámec fungování naší společnosti, současně však nesmějí nevhodně zasahovat do svobod jedince, byť s jejich vzrůstající složitostí, se nůžky pomalu svírají tak, že v nepříliš vzdálené době bude v podstatě jednoduší definovat činnosti povolené a žádoucí, tj. být poslušný a nemyslet samostatně, namísto současné vymezující a omezující praktiky.
Ale k oné otázce, jaký smysl má regulovat pití alkoholických nápojů ve vymezených zónách (alespoň prozatím, historie nás učí, že krajíc svobody se bere pomalu, aby měla oběť zdání, že ji ještě zbývá nějaká svoboda potažmo naděje uniknout)?? Nabízí se několik možných odpovědí, všechny z nich však nedávají sebemenší smysl. Nabízí se tedy jediná možná odpověď: represe, buď nesmyslná a slepá či v tom horším případě záměrná s důsledky, na něž již z principu odmítám pomyslet.
Každý pochopí smysl vyhlášky omezující rychlost aut, byť nikdo nečeká, že by ji někdo respektoval, ale jaký má smysl možnost a „svoboda“ dát si beztrestně sklenku vína o pár metrů za vymezenou zónou nebo se ztřískat v hospodě pod Špilberkem namísto toho, abych riskoval zápis do přestupkového rejstříku, platil pokutu a potažmo tak dovolil městské policii udělat si další čárku, aby její procentní úspěšnost vyšplhala do magických výšin?
Já odpovědět nedokáži a věřím, že brněnské zastupitelstvo si tento vážný důvod dokáže alespoň vymyslet.

 

Zatím nikdo nehlasoval