„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Komentáře

11. Červen 2009
Pro množící se dotazy ale i všeobecný strach, jež kolem Mein Kampf po bezprecedentním odsouzení vydavatele Michala Zítka panuje, zdůrazňuji, že dle ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod je čtení i vlastnění knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf zcela legální !!!
Kategorie
01. Květen 2008
Kategorie
01. Květen 2008
Při čtení Řeči náčelníka Seattla v odpovědi na požadavek prodat půdu, kterou obýval kmen Duwamišů a Suquamišů, je jistě každý i lehce osvícený člověk prodchnut aureolou moudrosti proroctví nadčasového myslitele. Ale při následném zamyšlení se, jistě vášnivému čtenáři neujde, že prorocký proslov je až příliš „na tělo“ ušit současným enviromentálním a ekologickým myšlenkovým proudům a lze jej jen ztěží očekávat od byť geniálního ale stále příslušníka domorodého kmene, který stál ve vývoji na úrovni mladší doby kamenné.
Kategorie
25. Únor 2008
Pro průměrného obyvatele Evropy, jež má za sebou staleté boje o náboženskou toleranci, jsou události kolem Satanských veršů
Kategorie
25. Únor 2008
Přesto, že asi každý jen trochu přemýšlivý čtenář okamžitě pozná, že spisek Protokoly siónských mudrců je neumělý falzifikát, jedná se dodnes o jednu z nejzarytějších antisemitských „pravd“ a byť jen asi nemnohý antisemita ji skutečně četl, její poselství o židovské konspiraci a mocenských snahách o ovládnutí světa žijí v nejrůznějších podobách dodnes hluboko zakořeněny i v jinak inteligentních lidech.
Kategorie
25. Únor 2008
„Ti, kdo se vzdají základních svobod, aby byli na přechodnou dobu v bezpečí, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost.&ld
„Dokonalé ženské tělo je fenoménem dnešního světa.
 
Celovečerní dokument "Ženy pro měny" je film o mediálním vytváření ideálu krásy a o ženách, které mu podléhají“[1]

5.jpg

Jedním z fenoménů dnešní doby, které mají člověku nahradit ztrátu vlastní osobnosti a sebevědomí, je beznadějná honba za neexistujícím ideálem ženské krásy tak, že se žena stává otrokyní reklamního a potažmo celospolečenského diktátu. Ve výsledku pak žena ztrácí nejen svou osobnost a stává se marionetou, jež kupuje, utrácí, ale i žije tak, jak společenský časopis, potažmo výrobce kosmetiky přikáže, ale ztrácí i své ženské kouzlo, jež je ve vábení mužů, jako vnějšího a nejviditelnějšího cíle této snahy, tím nejdůležitějším a nejúčinnějším faktorem.
Kategorie
25. Únor 2008
Filmový dokument Fahrenheit 9/11 rozděluje své diváky, ale i ty, kteří jej vůbec nezhlédli, na dva zcela nesmiřitelné t&aacut
Kategorie
25. Únor 2008
Sága letošní okurkové sezóny, kterou naše masmédia překonaly uměle vytvořenou sérií katastrofických reportáží o ubohém zemědělci, který si od státu pronajal několik luk, jež jednou do roka pokosí a stát mu za to zaplatí 6 000 Kč za hektar, kdy ale čert nespal, a na tento státní, chudým rolníkem posečený (s penězi již v kapse, protože lhůta pro tuto dotaci, a tím potažmo i smysl pronájmu, vypršela 15. července) pozemek, se přihnalo stádo 15 000 mladých lidí, kteří se zde rozhodli poslouchat hudbu, tančit a žít, pokračuje.
Ano, nemluvím o ničem jiném, než slavné operaci předsedy vlády jako vystřižené z komunistických příruček svých poradců - bývalých rozháněčů protitotalitních demonstrací. Nechci napravovat ani 100× omílané dezinformace a polopravdy, protože inteligentní čtenář se jimi nenechá zmást a neskočí ani na investigativní reportáže s notorickým lhářem a „asistentem Jana Kavana“, Lukášem Kohoutem. Rovněž ani nechci litovat pana Grosse, který se nechal unést laciným populismem, kterým se chtěl zavděčit televizním divákům.
Kategorie
25. Únor 2008
Otázku, proč proboha vodní děla a obušky?, si tiše položil asi každý alespoň trošku samostatně myslící inteligentní člověk. Odpovědí se naskýtá několik: nostalgická pieta policejních špiček (nyní v novém kabátě) na šťastné budování socialismu před listopadem ‘89, novodobý boj proti terorismu nebo jen demonstrace síly a varování těm, kteří by se chtěli odlišovat a slepě nepodléhat psychologii stáda?
Kategorie
25. Únor 2008
Tchien-an-men a Pekingské jaro 1989
Od počátku 80. let začalo uvnitř Komunistické strany Číny působit reformní demokratizační proces, který bývá často srovnáván s ruskou Perestrojkou, ale příčiny byly poněkud jiného rázu. Od 80. let začíná prudce růst čínská ekonomika, mnoho lidí si mohlo začít užívat materiálních výdobytků, které byly v několika předchozích desetiletích zcela nemyslitelné. V reakci na probíhající transformaci se ozývá hlas komunistického reformního hnutí o diskuzi nad některými marxistickými ideami, které začaly být zastaralé. Tyto snahy našly odezvu mezi intelektuály a v roce 1986 se zrodily první demonstrace žádající liberalizaci stávajícího režimu. Byly však potlačeny,její účastníci byli perzekvováni, sympatizanti z Komunistické strany vyloučeni a ostatní vyhozeni ze svých zaměstnání.
Kategorie
25. Únor 2008
Demonstrace se sice nekonala, jen malý alternativní festival uprostřed města, ale bulvarizace českých médií v honbě za zpitomělým čtenářem (nebo si z nás média dělají dobrý den?!) nadále pokračuje.
Ale pozadu nezůstalo ani Ministerstvo vnitra, když neváhalo na Protestfest nasadit asi 100 příslušníků městské policie a 100 těžkooděnců policie České republiky (za teploty dosahující na slunci 30° C jsem jim jejich službu nijak nezáviděl), ale manifestačním minifestivalem uprostřed města.
Kategorie
25. Únor 2008
Bhópál
Docela nedávno jsem zabloudil na informační stránky ministerstva zahraničí, kde jsem potřeboval zjistit, kde mohu sehnat víza pro Ukrajinu. Ne že bych se tam snad požadovaných informací dopátral, ale zaujalo mě varování, že bych v okolí Kyjeva neměl kupovat žádné potraviny. Důvod je asi každému zřejmý - Černobyl.
Kategorie
24. Únor 2008
Necháme-li stranou veškeré negativní emoce jež zcela neskrývaná brutalita policie České republiky navozuje, je nutné se ptát, zda v této zemi stále ctíme zásady svobody a demokracie, jež je mimo jiné v praxi uplatňována i dodržováním zákonů ať ze strany policie, jejímž úkolem, možná pro mnohé její příslušníky poněkud překvapivě, není ukájet své mindráky mlácením bezbranných a zejména nevinných lidí, ale dbát o dodržování práv občanů této země, tak ze strany nadřízených a odpovědných politických představitelů.
Kategorie
24. Únor 2008
Brno
Nejsem šovinista, natož pak brněnský patriot, ba pro neznalé, můžeme Brno, co do architektury či urbanistiky, směle přirovnat k takovým skvostům jako nabízí někdejší černá perla socialistické výstavby, Ostrava (a není-li současná znetvořená tvář města již dost zohyzdněna, dílo zkázy se snaží úspěšné dokonat projekty schválené současným magistrátem: výstavba parkovacího domu před Janáčkovým divadlem, obrovská kašna na vyasfaltovaném a železo-betonově-skleněnými architektonickými paskvily lemovaném ústředním Náměstí Svobody či přesun vlakového nádraží o pár stovek metrů dále, aby bylo centrum města uvolněno pro výstavbu dalších betonově skleněných hrůz); nicméně, přirostlo-li mi Brno aspoň trošku k mému srdci, pak prostřednictvím svých divadel, kdy lze toto město položit jako divadlu zaslíbené.