„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Řeč náčelníka Seattla

Kategorie
01. Květen 2008

Náčelník Seattle

Při čtení Řeči náčelníka Seattla v odpovědi na požadavek prodat půdu, kterou obýval kmen Duwamišů a Suquamišů, je jistě každý i lehce osvícený člověk prodchnut aureolou moudrosti proroctví nadčasového myslitele. Ale při následném zamyšlení se, jistě vášnivému čtenáři neujde, že prorocký proslov je až příliš „na tělo“ ušit současným enviromentálním a ekologickým myšlenkovým proudům a lze jej jen ztěží očekávat od byť geniálního ale stále příslušníka domorodého kmene, který stál ve vývoji na úrovni mladší doby kamenné.
O Seattlově proslovu, jež byla ve své 1. verzi pronesena k Isaacu Ingallsovi Stevensovi, guvernéru Washingtonského teritoria, a v pozdějších verzích přímo prezidentu Spojených Států Amerických Franklinu Piercovi, se nedochoval žádný originální záznam.

Seattle Sunday Star

Jediným informačním zdrojem je článek zveřejněný Dr. Henrym A. Smithem v listu Seattle Sunday Star ze dne 29. října 1887. Není v něm sice nijak označeno datum, kdy měl být proslov pronesen, ale předpokládá se, že to bylo v rozmezí let 1853 až 1856.
V těchto letech guvernér Isaac Ingalls Stevens navštívil oblast Seattlu celkem třikrát. O první cestě v lednu 1854 toho není moc známo, ale jednalo se jen krátkou přestávku na inspekční cestě.
Podruhé oblast navštívil o dva měsíce později při sledování indiánů podezřelých z vraždy bělošského osadníka. Měl i krátkou rozmluvu s náčelníkem Seattlem a Patkanenem, náčelníkem Snoqualmiů. Dle pozdějšího svědectví George Gibbse „…měl Seattle velkou řeč deklarující dobré vztahy k bělochům“. Této rozmluvy se ale nezúčastnil Henry A. Smith a rozmluvu tlumočil osadník Luther Colins, který překládal do jazyka chinook, a z něj jej dále tlumočil do místního jazyka jeden indián.

Náčelník Seattle

Třetí setkání se odehrálo v dne 21. ledna 1855 v Muleteu či v Point Elliottu, dnešní jižní Seattle, na kterém se guvernér setkal se Seattlem jako zástupcem kmenů Duwamišů, Snoqualmiů a Skagitů, aby s ním projednal smlouvu, jež navrhovala novou rezervaci pro kmen Duwamišů. Dle oficiálních záznamů pronesl Seattle tyto dva projevy:
"Dívám se na vás stejně jako můj otec a já i zbytek kmene si vás stejně vážím. Všichni indiáni k vám mají dobrý vztah, což ve smlouvě pošlete i Velkému Otci. Všichni muži, starci, ženy i děti se radují, že vás poslal se o ně postarat. Má mysl je stejná jako vaše a už nechci nic víc říkat. Mé srdce je vřelé k Dr. Maynardovi [1]. Chci od něj nadále dostávat léky."
„Nyní jsme se stali přáteli a dali pryč všechny špatné pocity, byly-li kdy vůbec nějaké. Jsme přátelé všech Američanů. Všichni indiáni jsou stejného vědomí. Díváme se na vás stejně jako náš otec. Nikdy nezměníme naši mysl a dokud nás budete vídat, zůstane nadále stejná. Nyní! Nyní pošlete tuto smlouvu.“
Dr. Smith není uveden mezi svědky Point Elliottské diskuze a vdova po Dr. Davidu S. Maynardovi, jež byl zmíněn náčelníkem Seattlem, se v rozhovoru s životopiscem náčelníka Seattla v roce 1903 nezmiňuje o ničem podobném jako ve Smithově verzi.
Dr. Smith alespoň v pozdějším období velmi dobře ovládal dialekt kmene Duwamišů a je jistě možné, že obdobný projev mohl být skutečně náčelníkem Seattlem pronesen, protože guvernér Stevens nevedl přesné záznamy a byl svým velkým kritikem Ezra Meekerem obviněn z opilosti při jednáních s indiány. Je rovněž možné, že Smith sestavil Seattlovu řeč na základě několika projevů. Náčelník Seattle rozhodně neuměl anglicky a je tedy možné, že téměř básnická forma jeho projevu vznikla při překladu do angličtiny, protože Dr. Smith měl i literární ambice.
Verze, která je dnes hojně přepisována, vznikla v roce 1932 v pamfletu Johna M. Riche, který cituje Smithův článek z roku 1887 a za datum Seattlova projevu udává prosinec 1854. Další moderní verzi vytvořil na konci 60. let básník William Arrowsmith a krom úpravy Smithova květnatého viktoriánského stylu je shodná s originálem. Avšak nejznámější verze profesora Teda Perryho byla účelově upravena pro filmový scénář a krom několika vsuvek jako jsou zmínky o bizonech střílených z vlaku (Seattle neměl nikdy možnost vlak vidět a pravděpodobně ani neznal bizony), upravil Seattlovu řeč jako dopis prezidentu Franklinu Piercovi. Pátá verze vznikla zkrácením Perryho scénáře pro účely výstavy Expo '74 v Spokane ve státě Washington.
Nelze tedy s definitivní jistotou potvrdit či vyvrátit alespoň částečnou pravdivost Seattlova projevu, ale jen konstatovat, že svědectví ostatních účastníků jednotlivých jednání žádný takový projev nezmiňují a básnický vzlet Smithovy verze je v přímém protikladu s dochovanými záznamy autentických Seattlových slov, jež se omezují jen na krátké deklarace zachování míru a přátelství.
[1] Dr. Maynard se jednání přímo zúčastnil.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.3 (6 hlasů)