„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Hra na Leara

První premiéra sezóny v mnohém předesílá, kudy a kam se bude divadlo odebírat. V případě Studia Marta v Brně má pak tato premiéra punc zcela zásadní, protože se pro většinu zúčastněných, tedy členů absolventského ročníku divadelní fakulty JAMU, jedná o de facto první veřejné krůčky po divadelních prknech a jednak má toto první představení charakter určité výkladní skříně, protože je velmi zdůkladna studováno a cvičeno takřka celý předchozí školní rok.
Loňský absolventský ročník úspěšně vsadil na komedii Williama Shakespeara Večer tříkrálový v režii Vladimíra Kelbla, ročník letošní pak na jak jinak než opět Shakespearovské drama, ovšem kalibru nejtěžšího, jehož nastudování je záležitostí jen pro opravdu umělecky vyspělá divadla - Krále Leara.
Jak napovídá již název inscenace, Hra na Leara, význam a vyznění hry je posunuto z původní hlubokomyslné tragédie antického stylu do moderního hávu, ve kterém je Král Lear nejprve rozbit na padrť a poté velmi pečlivě sestaven do podoby, jež se sice co do děje a charakteristiky postav neodklání od originální verze, avšak vystupuje ve zcela novém rozměru s reflexí aktuálních témat.
Ostatně velmi příbuzné představení nám režisérka Oxana Smilková, o jejíž nejvyšších kvalitách hovoří již absolutorium na moskevské Akademii dramatických umění v ateliéru D. A. Gončarova, režie v MCHATu či v Divadle komedie v Moskvě, předložila již přede dvěma lety v HaDivadle, kdy právě s herci letošního absolventského ročníku nastudovala Shakespearova Hamleta.
Hamlet v prvé řadě Smilkové režijní exhibicí, je Hra na Leara mnohem vyrovnanější, byť z celého představení, napříč deklamované herecké volnosti, čiší režisérčina pevná ruka, z jejíhož stínu herci i přes své velmi dobré výkony zkrátka nedokázali vystoupit tak, že vedle samotné Smilkové je za vynikající kvality představení nutné vyzdvihnout zejména Jevgenije Kulikova, autora minimalistické scény a kostýmů v Čechách opravdu nebývalých kvalit, a dramaturgii Barbory Vaculové, z níž je znát, že byla stvořena hercům „na tělo“.
Předloha: William Shakespeare (Král Lear)
Režie: Oxana Smilková
Dramaturgie: Barbora Vaculová
Scéna a kostýmy: Jevgenij Kulikov
Obsazení:
Lear - Lukáš Melník, Kent - Jindřich Kotula, Šašek - Diana Toniková, Glostr - Silvester Matula, Goneril - Eugénia Kamozinová, Regan - Lenka Košťálová, Kordelie - Marta Zaoralová, Edgar - Ondřej Šťastný, Edmund - Jakub Šmíd
Premiéra: 4. září 2006, Studio Marta v Brně.
Zatím nikdo nehlasoval