„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Sezóna 2006-2007

Utrpení knížete Sternenhocha

Utrpení knížete Sternenhocha

Utrpení knížete Sternenhocha, nejslavnější dílo polozapomenutého českého filozofa Ladislava Klímy, jenž však po roce 1989 zažívá nebývalý věhlas. A jak Sternenhoch tak celé Klímovo dílo je všeobecně považováno za zcela svébytné, neinterpretovatelné, potažmo nedramatizovatelné a to včetně Klímova dramatu Matěj poctivý. Přesto se Utrpení knížete Sternenhocha dočkalo mnoha divadelních dramatizací (ba bylo i zfilmováno a to Janem Němcem), avšak tyto dramatizace doposud skončily s rozpaky ne-li pocitem trapnosti, kdy se úvodní čtenářské nadšení nepodařilo přenést do srozumitelné divadelní podoby. A i proto se Divadlo Komedie, respektive jeho kmenový režisér David Jařab vydal zcela vlastní cestou a z původního Klímova textu si vybral jen několik scén a celou inscenaci více než jako obvyklou honoraci Klímy pojal v intencích moderního divadla jako oslavu minimalistického divadla, bez kulis, bez hereckého přehrávání a s prohozeným jevištěm a dějištěm, kdy diváci sedí za oponou a krom úvodní scény se celá inscenace odehrává mezi obvyklými sedadly diváků, kde byly kulisy i obvyklé prostředky spojené s nasvícením scény nahrazeny tlumeným barevným světlem, které svou červenou, zelenou či žlutou barvou zdůrazňovalo atmosféru aktuálního děje.
12. Červenec 2009
Milan Uhde: Zázrak v černém domě

Milan Uhde: Zázrak v černém domě

Milan Uhde dle svých vlastních slov započal hru Zázrak v černém domě psát koncem 80. let, ale jeho politické angažmá (ministr kultury v letech 1990 až 1992, předseda poslanecké sněmovny v období 1992 až 1996 a poté až do roku 1998, kdy učinil neuvážené rozhodnutí s odvrátil se zády proti svému dosavadnímu názorovému vůdci Václavu Klausovi a přestoupil z ODS do Unie svobody, jako řadový poslanec Parlamentu) mu dovolilo své drama dokončit až po takřka 20leté přestávce. Inscenaci nejprve nabídl Jiřině Jiráskové jakožto ředitelce Vinohradského divadla, ale po změně divadelního vedení nakonec své uplatnění našla v avantgardně laděném divadle Na zábradlí.
Ředitelé

Ředitelé

Divadlo Na zábradlí jakožto přední scéna českého divadla, nastudovalo drama současného francouzského dramatika Daniela Bessea z roku 2000, Ředitelé, které v roce 2001 získalo i cenu Moliére, tedy nejvyšší francouzské divadelní ocenění.
Dejvické divadlo: Černá díra

Dejvické divadlo: Černá díra

Zrod Černé díry byl dle jejího iniciátora a režiséra Jiřího Havelky nelehký, kdy dokonce bylo nutné v polovině zkoušek nutné vše, co bylo doposud nastudováno, zahodit a začít znovu a zcela od začátku.
04. Únor 2009
Smrt Huberta Perny

Smrt Huberta Perny

Smrt Huberta Perny měla pro HaDivadlo být představením par excellence, které mělo nejednomu brněnskému diváku připomenout staré dobré časy z druhé poloviny 90. let - divadlu v té době totiž herecky dominovala čerstvých absolventů JAMU, Josef Polášek, Pavel Liška, Marek Daniel a Tomáš Matonoha. A pro první tři z této zmíněné čtveřice pak tato inscenace z roku 1995 znamenalo nejen první zkušenost v profesionálním angažmá, ale zejména první úspěch jak u diváků, tak u odborné kritiky.
26. Leden 2009
Třetí trest

Třetí trest

Námět Fixní idey Leonida Andrejeva je takřka klasický - doktor Keržencev simuluje duševní chorobu, aby byl pro nesvéprávnost osvobozen z obvinění vraždy svého nejlepšího přítele, nicméně postupně zjišťuje, že si není sám sebou jist, zda opravdu svou duševní chorobu chladnokrevně předstírá či je opravdu bláznem, který si namlouvá, že je plně při svém vědomí. Tuto zápletku navíc Andrejev čtenáři okořenil tím, že mu na tyto Keržencevy pochybnosti nejen neodpověděl, ale zejména v něm od počátku buduje podezření, že Keržencev své pochyby pouze hraje na notu opět předstírané schizofrenie.
Lulu

Lulu

Je již obehraným klišé, že brněnské HaDivadlo se již takřka deset let potácí ve své dramatické koncepci a snaží se najít svou vlastní tvář vedle, co do repertoáru velmi podobné, avšak co do kvality přec jen minimálně o jeden řád úspěšnější, Husy na provázku. A současné hledání pod vedením uměleckého šéfa Luboše Baláka patřilo k těm, řekněme, nejnebeznadějnějším, kdy se již chtělo po mnoha velmi nezdařilých pokusech zlomit hůl. - De facto poslední úspěšná premiéra HaDivadla, Renata Kalenská, Lidové noviny, je datována 15. dubnem 2005, tedy takřka dva roky v HaDivadle nevzniklo představení, jež by stálo za zmínku, natož za to jej navštívit.
Pokusit se oživit slovenský rockový muzikál z konce 70. let je tak trošku hazard ale i plýtvání tvůrčích sil. Je sice pochopitelné, že muzikálových látek vhodných k nastudování absolventským ročníkem muzikálového herectví s omezeným rozpočtem, není příliš mnoho, a je tedy zapotřebí tak trochu experimentovat, nicméně si troufám říct, že kvalita letošních muzikálových absolventů má rozhodně na víc.
Velice modrý pták

Velice modrý pták

Při sledování poslední premiéry Divadla Husa na provázku Velice modrý pták, nastudované dle dramatu Maurice Maeterlincka Modrý pták z roku 1908, se v prvé řadě naskýtá neodbytná otázka, pro jakého diváka je tento typ představení, jež koliduje někde mezi mírně pokleslejší hudební revue, tak ji dobře známe z produkce brněnského Městského divadla, a v loňské sezóně neúspěšně oživenou Baladou pro banditu, určen? Opravdu to není pouhý přelud a nesnaží se co do dramaturgického výběru Husa přetáhnout středostavovského diváka, častěji pejorativně nazývaného maloměšťáckého a diletantského, právě z pozlaceného Městského divadla kam Velice modrý pták svým velmi chabým nastudováním, mizernými hereckými výkony, o textech písní Milana Uhdeho ani nemluvě, patří?
ROZRAZIL 4/06: Brno je Brno je Brno je Brno

ROZRAZIL 4/06: Brno je Brno je Brno je Brno

Projekt Rozrazil má v historii Divadla Husa na provázku takřka tak symbolické postavení jako jeho vůbec nejslavnější představení Balada pro banditu, nikoliv shodou okolností rovněž oživené právě za současné „vlády“ uměleckého šéfa Vladimíra Morávka a to s jeho vlastním režijním dohledem.

aneb Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku

Betlém

Betlém

Premiéra hry Jana Antonína Pitínského Betlém aneb Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku se Divadle Husa na provázku datuje prosincem 1989. Poté byla nastudována nejrůznějšími divadly ještě několikrát, aby se na sklonku loňského roku vrátila zpět a byla opět pod režií Jana Morávka nastudována a uvedena v budoucí České národní budově v New Yorku, kde měla být, alespoň dle reklamního promo, premiéra opepřena i účastí někdejších členek hereckého souboru Husy, Dagmar Havlové, jež doprovází svého manžela Václava Havla při jeho studijním pobytu na Kolumbijské univerzitě, a Ivy Bittové, která v Brooklynské hudební akademii zkouší operu Don Juan in Prague.
18. Leden 2009
Démoni

Démoni

První letošní divadelní premiéra divadla Reduta, hra současného švédského dramatika Larse Noréna, byla v konzervativních podmínkách brněnského Národního divadla předznamenána ne-li jako skandální tak alespoň jako bourající zažité divadelní stereotypy, kterými ostatně jsou, jak instituce Národního divadla tak její scéna v Redutě, proslulé. A Démony lze skutečně vymezit jako pokus o něco nového, avšak nachází-li se divadelní koncepce Národního divadla zamrzlá v hloubi sterilních 70. let, Démoni pak postoupili o nějakých 10 či 20 let kupředu, avšak ani o krok dále.
Dvě divadelní premiéry her od stejného autora, v podání stejného režiséra a navíc v rozmezí jednoho měsíce, by bylo i přes zvuk jmen svých autorů, a to ať již Williama Shakespeara na straně dramatika, Oxany Smilkové jako režisérky, tak tvůrčího prostředí divadelního Studia Marta, smrtící kombinací, kdy se Hra na Leara s premiérou 4. září s Komedií omylů s premiérou 1. října opravdu překrývá.
Zběsilost v srdci

Zběsilost v srdci

Dramatizovat román Barry Gifforda Zběsilost v srdci: Příběh Sailora a Luly částečně evokuje zběsilost a částečně i šílenost, protože po geniální filmové adaptaci Davida Lynche z roku 1990 s excelentní Laurou Dern potažmo Dianou Ladd ale i Nicolasem Cagem v hlavních rolích se rozumný člověk tomuto námětu vyhýbá velmi širokým obloukem.
První premiéra sezóny v mnohém předesílá, kudy a kam se bude divadlo odebírat. V případě Studia Marta v Brně má pak tato premiéra punc zcela zásadní, protože se pro většinu zúčastněných, tedy členů absolventského ročníku divadelní fakulty JAMU, jedná o de facto první veřejné krůčky po divadelních prknech a jednak má toto první představení charakter určité výkladní skříně, protože je velmi zdůkladna studováno a cvičeno takřka celý předchozí školní rok.