„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

SEX !

Kategorie
22. Únor 2008
V úvodu této mé přednášky bych vám chtěl poděkovat za množství ohlasů na mou poslední veřejnou přednášku o utrpení tvora básnického. Po pravdě jsem tento ohlas nečekal, má poslední věta byla asi ne zcela správně interpretována, ale přesto je mi potěchou poděkovat zde přítomné JuDr. Haně Mrazíkové, která se největší měrou přičinila za založení Fondu pro záchranu básníků a rovněž je mi velkou ctí poděkovat zde přítomnému Ing. Pavlu Balouchovi, zástupci fy Vše pro vaše pohodlí, obchodující s předměty pro onu očistnou potřebu, která vložila prvotní vklad na účet našeho Fondu. Pokud by se někdo z vás toužil připojit, uvádím zde číslo konta : 21055-219053/5100. Musím ovšem zdůraznit, že jsem měl na mysli pomoc poněkud jiného rázu, ale přesto jsem opravdu dojat …
Ale teď již konečně k dnešnímu tématu. Protože mé přednášky měly ohlas především mezi mladými lidmi, budu se snažit přiblížit jejich - tedy vaším potřebám a z mých rozhovorů a vašich dopisů jsem vycítil, že sex je potřebou, která v dnešní době daleko převyšuje významem vše ostatní, včetně potřeby jíst, spát a dýchat.
Nejsem odborníkem na tělesnou stránku této problematiky, proto mi tedy již neposílejte dotazy tohoto druhu. Budu se zabývat pouze některými zajímavými doprovodnými jevy této potřeby. Protože jsem poněkud stár na to, abych trpěl nadvládou této tělesnosti a ještě více stár, abych si pamatoval pocity ze svého mládí, které vzhledem k velkým změnám, které se od doby mého mládí uskutečnily, již stejně nemají prachžádný význam, budu zde opět volně interpretovat několik rozhovorů a dopisů.
Především musím důrazně vyvrátit onen stále přetrvávající názor z předešlých století o spojitosti onanie s mozkovou demencí. Nejsem, jak jsem již předeslal odborníkem na lidské tělo, ale dle mého laického a selského rozumu je demence nemocí stáří, ve kterém jak je všeobecně známo erekce jevem méně pravděpodobným než utopie, což mohu z vlastní skutečnosti potvrdit. Bohužel pouze částečně, jelikož demencí netrpím a nemohu určit skutečnou příčinu této poruchy, na druhou stranu bych však v opačném případě asi nevedl tuto přednášku, nýbrž bych byl asi někde pod lékařským dohledem…
Tedy začněme právě u onanie. Onanie ano či ne ? Jsem názoru, že i smrt v malém množství nemůže nikomu ublížit, ale musí se mít vždy na paměti zlaté pravidlo, že všeho moc škodí, neboli vše s mírou. Snad ještě škodlivější by mohla být naprostá sexuální zdrženlivost, která by mohla překročit k nekontrolovatelným sexuálním výbuchům, které by mohly nebezpečně ohrozit vaše okolí a ve svém důsledku i vás samé. Pro názornost mého výkladu zde uvedu jeden reálný příklad jednoho z mých stálých dopisovatelů:
„Abych nějak zkrotil tu nezkrotnou vášeň živočišné touhy, začal jsem každého večera běhat a i jinak aktivně sportovat, abych padl do postele zcela unaven nemaje ani chuti na ty chlípné myšlenky. A vskutku se mi to nějaký čas docela dařilo, asi tak týden, ale jedné noci, jsem byl probuzen oním neodbytným nutkáním, nebyv však v pokoji sám, byl jsem nucen dělat celý proces velmi opatrně, tj. bezhlučně, tak že se obvyklá doba potřebná k ejakulaci protáhla z obvyklých patnácti minut asi na dvě hodiny, což mělo ve svém výsledku, nekontrolovatelný orgasmus, při kterém jsem dostavily křeče snad celého mého těla, což mělo ve svém důsledku mé roztřesení a tím i potažmo mého lůžka. Nicméně se mi podařilo vše ještě utlumit, tak abych neprobudil svého spolunocležníka ze zdravého spánku. Totéž se však opakovalo asi třetí noci poté, avšak vše bylo ještě silnější a já nedokázal utlumit reakci mého neovladatelného těla, takže se můj spolunocležník vyděšeně probudil, mysleje si snad, že se třesu v poslední předsmrtelné křeči či v epileptickém záchvatu. Druhý den jsem mu namluvil, že jsem to asi večer trochu přehnal s běháním a v průběhu noci se dostavila zpozdilá obranná reakce mého těla…“
Ano, souhlasím s názorem vybít onu nadbytečnou sexuální energii jinými způsoby, tedy zabít dvě mouchy jednou ranou jako v tomto případě, ale musíme mít vždy na mysli, že naše tělo není blbec a nenechá se jen tak oklamat.
Pro dokreslení této mé myšlenky uvádím druhý příklad z vašich skutečných životů:
„Bylo to na jedné brigádě, musel toho dne vstávat velmi brzy, takže jsem spal nějaké slabé tři hodinky, několik dní jsem předtím nejedl a neměl tedy myšlenek na nějaké sexuální ukájení, avšak tam, na oné brigádě jsem pracoval sám s jednou brigádnicí, která ve mně zapálila tak neodolatelnou touhu, že nebýt teplota okolí na bodu mrazu, asi bych se na ni vrhl…“
Jak vidíte, je nutné občas upustit páru v onom řvoucím kotli, jinak by vše mohlo skončit nějakým nepředloženým činem, podobným tomu, kterého se obával můj dopisovatel.
„Mám velký problém se svou dívkou, kterou vášnivě miluji, bohužel pouze platonicky, v tělesné stránce věci mě nechává zcela chladným. Ze zkušenosti s jinými dívkami, vím, že se nejedná o mou tělesnou poruchu.“
Vše potřebuje svůj čas a opravdu hluboká láska, zvláště ta láska první, se vyznačuje téměř protivenstvím ke všemu tělesnému, tedy, že zamilovaný může chrápat s kdejakou pouliční štětkou, ale objekt jeho milostného vzplanutí jej nechává zcela chladným.
„Měli jsme jít spolu do kina, ale skončilo to tím, že jsme leželi spolu nazí v posteli, bohužel ve chvíli, kdy se vracel můj spolubydlící, který je hluboce křesťansky založen, a který mi poté pouze řekl, že jistě znám jeho názor na tuto otázku. Pro jistotu jsem se optal, zda jeho odpověď je dle Bible… Bohužel však netušil, že vše probíhalo v naprosté počestnosti, která byla nadále zachována. Uvnitř přitom obrovsky trpím, byv považován svým okolím nechtěně za nějakého Dona Juana, avšak ve skutečnosti jsem čistější než lilie …“
Nestyďte se za svoji sexuální nezkušenost, není v tom nic špatného, právě naopak dle nejnovějších vědeckých výzkumů, udržuje pozdější sexuální zapojení celoživotní mladistvý vzhled, dlouhý věk a především sexuální apetit do velmi pozdního stáří, kdy ostatní vrstevníci si již spíše vybírají místo, kde si by si mohli na Věčnost spočinout, zatímco vy si budete ještě spokojeně běhat za mladými kočičkami.
„Mám poněkud neobvyklý zjev, který často plete mé okolí, kterým bývám považován za příslušníka ženského pohlaví a což je nejhorší stávám se terčem sexuálních útoků, některých neukojených spoluobčanů, čímž velmi psychicky trpím a už se málem bojím pozdravit někoho stejného pohlaví, abych snad náhodou nebyl obviněn z homosexuálních tendencí…“
Zde mohu snad pouze poradit buďto se nechat všude doprovázet ženskou společnicí nebo si nechat narůst plnovous, ostříhat si vlasy, nosit na nohou vojenské kanady a kravský řetěz kolem pasu, aby byla jakákoliv mýlka zcela vyloučena.
Tímto tedy končí má dnešní přednáška. A jelikož přednáším pro vás, ne z nějakého vrtošivého rozmaru či ze stařecké samolibosti, vás prosím o zaslání přání o téma některé z mých dalších přednášek. Děkuji vám za pozornost.
Pouze musím ještě poprosit, abyste již nezakládali obdobné fondy jako ten na základě přednášky o básnících, zvláště ne nějaký fond pro sexuálně nezapojené a pokud přec tuto potřebu cítíte, tedy potřebu fondu, prosím nepoužívejte v této souvislosti mého jména. V opačném případě bych byl nucen se od této aktivity důrazně distancovat.
Na viděnou zase příště…

 

Tvé hlasování: Žádná Průměr: 5 (1 hodnocení )