„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Kormidelník

Kategorie
03. Březen 2008

(1920)

“NEJSEM JÁ KORMIDELNÍK?” zvolal jsem.. “Ty?” zeptal se vysoký tmavý muž a přejel si dlaní přes oči, jako by zaháněl sen. Stál jsem u kormidla v temné noci, s blikající lucernou nad hlavou, a teď přišel tento muž a chtěl mě odstrčit. A protože jsem neustoupil, položil mi nohu na prsa a pomalu mě přišlápl k zemi, ale já jsem stále ještě visel na paprscích kormidelního kola a v pádu jsem je docela utrhl. Tu je však uchopil onen muž, srovnal je, mne však odstrčil stranou. Avšak brzy jsem se vzpamatoval, běžel jsem k okénku vedoucímu do místnosti pro mužstvo a zvolal jsem: “Mužstvo! Kamarádi! Rychle sem! Nějaký cizinec mě odehnal od kormidla!” Pomalu se blížili, vystoupili po schůdkách, vrávorající unaveně mohutné postavy. “Jsem kormidelník?” zeptal jsem se. Přikývli, avšak oči měli jen pro cizince, v půlkruhu je, j obstoupili, a když jim rozkázal: “Nerušte mě,” sebrali se, kývli na mne a odtáhli zase po schůdkách dolů. Co je to za lidi! Myslí vůbec, anebo jen nesmyslně pajdají po zemi?
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4 (3 hlasy)