„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Básně Poe

Kategorie
02. Květen 2008

1848

Já jsem tě viděl jednou - před lety:
jak je to dávno?
Kategorie
02. Květen 2008

Sny

1827

Ó, kéž by snem můj mladý život byl!
Můj duch by se z něj dříve nevzbudil,
než věčnosti svit přinesl by ráno.
A být jen trýzní bez naděje, ano,
byl by sladší nad chladný bdění klid
pro toho, jehož srdce musí být
a bylo vždy na této zemi milé
bludištěm vášní od své první ...
Kategorie
02. Květen 2008

1831

Trůn smrti ční bez svatozáře hvězd
v nejpochmurnějším městě ze všech měst,
kde táhnou černé mraky od pólů
a kde při míruplném hlaholu
je zlo i dobro věčně pospolu.
Stráž věží, oltář, staré opery,
(čas neotřásl žádnou, jaký div!)
jsou plny démonické nádhery
a vítr neubral jim ...
Kategorie
02. Květen 2008

1831

Již praskla zlatá sklenice! duch navždy zmizel v čase!
Ať zazní zvon! - stín světice kol Styxu ubírá se.
Ach, Guy de Verre, ty nemáš strach? - plač tedy, leč víckrát ne!
nad Lenorou, jež na márách zde mrtvá vychladne.
Pojď blíž!
Kategorie
02. Květen 2008

1831

Kdys vál dolem smavý klid,
lid tu dávno přestal žít;
když odtáhl války vést,
svěřil vlídným očím hvězd
ze svých azurových věží
ať každou noc květy střeží,
v kterých líně rozvalen
slunce jas plál den co den.
Nyní poutník v pohnutí
vidí chvat a ...
Kategorie
02. Květen 2008

1849

Světácký šat,
princ bloudil rád
přes lesy, pole a lada
a bloudil sám
vstříc krajinám Eldorada.
 
A bloudil dál -
Leč sestaral -
Stín srdce mu padá,
však žel, ó žel,
když nenašel
ani stop Eldorada,
 
a když už ...
Kategorie
02. Květen 2008

1845

Jednou o půlnoci, maje horečku a rozjímaje
nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné -
když jsem klímal v polospaní, ozvalo se znenadání
velmi jemné zaťukání na dveře  - a pak už ne.
„Je to návštěva, či zdání, bylo to tak nezvučné -
jednou jen a pak už ne.“
 
Ach, již při vzpomínce blednu!
Kategorie
02. Květen 2008
V půlnoci kdys v soumrak čirý
chorý bděl jsem sám a sirý,
nad věd zapomenutých svazky
starými jsem skláněl líc -
Skoro schvátilo mne spaní,
an ruch lehký znenadání
ozval se jak zaklepání
na mé dveře - a zas nic.
„Návštěva to,“ pravím k sobě,
„klepá na dveře, víc nic ...
Kategorie
02. Květen 2008
Oné noci, sláb a znaven, hlavu těžkou jako kámen,
Do prazvláštních starých spisů byl jsem zrovna ponořený.
O půlnoci chmurné, temné, náhle ťukot probere mne,
Zaklepání velmi jemné - těžkých dveří tiché chvění.
Povídám si: „Někdo přišel navštívit mne po setmění.
Návštěva - nic víc to není.“
 
Roční ...