„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Historické pozadí vzniku tzv. Protokolů sionských mudrců

Kategorie
25. Únor 2008
Přesto, že asi každý jen trochu přemýšlivý čtenář okamžitě pozná, že spisek Protokoly siónských mudrců je neumělý falzifikát, jedná se dodnes o jednu z nejzarytějších antisemitských „pravd“ a byť jen asi nemnohý antisemita ji skutečně četl, její poselství o židovské konspiraci a mocenských snahách o ovládnutí světa žijí v nejrůznějších podobách dodnes hluboko zakořeněny i v jinak inteligentních lidech.
Představy o všeobecné židovské konspiraci, schůzkách židovských mudrců a rituálních vraždách křesťanských neviňátek mají své kořeny již dávno ve Středověku a v nejrůznějších variacích vyšly i tiskem. Přímým impulsem pro sepsání Protokolů však byla až Napoleonova snaha o zrovnoprávnění a asimilaci Židů do francouzské společnosti, kdy Napoleon I. v roce 1807 svolal novověký sanhedrin - schůzku rabínů a učených laiků, který měl řešit sporné otázky ohledně halachy a Tóry, avšak shromáždění se jednak nesetkalo s kladnou odezvou ze strany židovských učenců, ale rovněž dalo ožít starým představám o tajných židovských shromážděních, které Abbé Barruel sepsal ve spisku Mémoirevpour servir à l’histoire du jacobinisme, jež obsahuje většinu myšlenek, které byly dále použity i v Protokolech. Sahendrin pak rovněž vzbudil nebývalý zájem tajné policie v jejíž kruzích lze hledat prvotní impuls pro samotné sepsání Protokolů, kdy myšlenku židovských konspiračních teorií vzala do svého inventáře tajná ruská policie.
Někdy 90. letech 19 století dostal jeden z tajných ruských policistů, cenzor Mathieu Golovinskij, za úkol, aby v Paříži vymyslel dokument, který by se dal předložit caru Mikuláši II. jako důkaz o židovské hrozbě a rovněž jako záminku pro další represivní postup proti Židům, kterým ostatně bylo Rusko nechvalně prosluto. Golovinskij použil jako základ pamflet Maurice Jolyho Dialog v pekle mezi Machiavelem a Montesquieu z roku 1864 jež císaři Napoleonovi III. připisuje ambice na ovládnutí světa, kde zmínky o císaři Golovinskij zaměnil za tajnou konferenci židovských mudrců, jež mohla mít svou další inspiraci v I. sionistickém kongresu v Basileji v roce 1897.
Jolyho satirické dílo bylo sice vydáno v Bruselu, nicméně ve Francii byl Joly záhy odsouzen na 15 měsíců do vězení a ač byla valná část nákladu francouzskou policií zkonfiskována, žilo dílo svým vlastním životem, kdy inspirovalo Alexandra Dumase v díle Josef Balsamo a Hermanna Goedscheho, který ve své knize Biarritz popisuje úklady židovských rabínů, kteří se jednou za 100 let o půlnoci scházejí na židovském hřbitově v Praze, aby zde naplánovali další program židovské konspirace. V roce 1872 bylo Goedscheovo dílo přeloženo ruštiny a v roce 1891 obíhal jeho extrakt po celém Rusku a tak lze dovozovat, že Biarritz byl tím prvním impulsem pro sepsání Protokolů.
Ale car se nenechal falzifikátem oklamat, ba na dokument připsal: „Hodnotná věc, ale nedá se prosadit špatnými prostředky.“ Policie pak sice text veřejně vylepila, ba v roce 1905 Sergej Nilus vydal Protokoly i knižně jako dodatek ke své knize Velký v malém o příchodu Antikrista a říše ďáblovy na zemi, avšak nevzbudily větší pozornost, byť v letech 1903-06 proběhla v Rusku velká pogromová vlna.
Čas Protokolů tak přišel až s revolucí v roce 1917, kdy se zejména ve Francii, Anglii, USA a Německu rozšířila legenda o spojení bolševiků a Židů. Ve Francii byl antisemitismus znovu zakořeněn na přelomu XIX. a XX. století v tzv. Dreyfusově aféře, kdy se po stoletém období klidu a snášenlivosti, jež přinesla Francouzská revoluce z roku 1879, opět rozpoutaly protižidovské pogromy a vypalování synagog, a tak se zde Protokoly dočkaly velmi mnoha vydání. V doposud tolerantní Británii uvěřili v pravost Protokolů všichni přední nežidovští intelektuálové i novináři a britské noviny tak až do roku 1921, kdy se objevily první důkazy o podvržení Protokolů, pravidelně přinášely novinové články dokazující spojitost židovských mocenských ambicí s bolševismem. Obdobný průběh pak měl strach z bolševismu a trockismu v USA s důsledkem výrazného omezení přistěhovalců z východní Evropy, což mělo pro Židy katastrofální důsledky v letech 1933-1941, kdy bylo odmítnuta širší pomoc židovským uprchlíkům. Ve válečných letech pak v důsledku strachu z komunismu USA stálo na vrcholu svého antisemitismu, kdy dle průzkumů by polovina jeho obyvatelstva souhlasila s přijetím protižidovských zákonů, ne nepodobných těm Norimberských z fašistického Německa.
Ničivé důsledky pak Protokoly měly ve válkou demoralizovaném Německu, kdy se s jejich poselstvím zcela ztotožnil Adolf Hitler a postavil na nich celý svůj teoretický základ antisemitismu tak, jak jej prezentoval ve svém spisku Mein Kampf.
V komunistickém Sovětském Svazu našly Protokoly úrodnou půdu až po smrti Stalina, za jehož života byly protižidovské čistky součástí jeho boje o moc, a systematičnosti se jim dostalo aktem vyhlášení státu Izrael v roce 1948, avšak Židům nebylo nijak bráněno v emigraci. Systematické represe tak přišly až se Stalinovým nástupcem Nikitou Chruščovem, jenž byl odchován ukrajinskými pogromy po roce 1945, kde se zasloužil o znemožnění návratu židovským válečným uprchlíkům. Za jeho éry byla zrušena drtivá většina synagog, zbylé byly vypalovány, propukaly antisemitské pogromy ale množily se i středověká obvinění z rituálních vražd. Druhá antisemitská vlna přišla po šestidenní válce v roce 1967, kdy byla přijaty kvóty omezující vzdělání Židů, postupně se uzavírala možnost emigrace do Izraele, ale především se již od začátku padesátých let masivně zdůrazňovalo všeobecné židovské spiknutí a spojení sionismu s Protokoly siónských mudrců, jež byly součástí oficiální antisemitské doktríny až do konečného pádu komunistického režimu.
Ale byly-li Protokoly v Sovětském Svazu používány jen neoficiálně a potají, tak v arabském světě patří až dodnes k jedněm z nejvydávanějších knih vůbec a například egyptský diktátor Gamál Abd an-Násir, jež bezmezně věřil v jejich pravost, v roce 1957 prohlásil: „Je to natolik důležité, že byste si to měl přečíst. Dám vám jeden výtisk. Najdete tam nad slunce jasný důkaz, že tři sta sionistů, kteří se navzájem znají, fakticky řídí osudy evropského kontinentu, a že volí své nástupce ze svého středu“[1]. Velkého úspěchu pak ruský a arabský antisemitismus dosáhl dne 17. října 1972, kdy Valné shromáždění OSN odhlasovalo rezoluci odsuzující sionismus jako formu rasismu.

Použitá literatura:

 1. Paul Johnson, Dějiny židovského národa, Rozmluvy: Řevnice, 1996.
[1] Johnson, s. 553.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 3.9 (13 hlasů)

Článek “Historické pozadí vzniku tzv. Protokolů sionských mudrců” 13 responses

 1. Ve válečných letech pak v

  Ve válečných letech pak v důsledku strachu z komunismu USA stálo na vrcholu svého antisemitismu, kdy dle průzkumů by polovina jeho obyvatelstva souhlasila s přijetím protižidovských zákonů, ne nepodobných těm Norimberských z fašistického Německa.

  -------

  O ktere se zakony se prosim pekne jedna?

  Jinak sem rad ze jsem zase po case nasel cestu na odaha.com abych se precetl neco hodnotneho. :-)

  Submitted by Kdokoliv (bez ověření)

 2. Antisemitistické nálady v USA během 2. světové války

  Smysl dané věty se odvolává na Norimberské zákony z roku 1935 - veřejné mínění v USA ve válečných letech s těmito zákony sympatizovalo. Podobný zákon však na rozdíl od Německa, ale i mnoha dalších evropských států, přirozeně přijat nebyl.

  Submitted by odaha

 3. To je takový

  To je takový nesmysl.Nechápu,jak tomu někdo může věřit.Je jasný,že je to blábol!

  Submitted by Kdokoliv

 4. Ne jak, ale proč?

  Špatně položená otázka. Neptejte se, jak tomu někdo může věřit, ale proč tomu někdo může chtít věřit. Není zvláštní, že žádný z národů na světě není tak celosvětově nenáviděn, jako Židé? Proč tomu tak je? Co židé světu vlastně provedli?

  Submitted by Kdokoliv

 5. Možná žádná otázka není

  Možná žádná otázka není špatně....a Vy máte odpověď na proč?

  Submitted by Ester (bez ověření)

 6. Židovská nadvláda jako historický fakt!

  Zkuste si prostudovat
  tabuizovanou literaturu na
  těchto stránkách! Třeba
  pochopíte?!
  www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

  Submitted by Kdokoliv (bez ověření)

 7. Ulrich Fleischhauer; Pravé Protokoly sionských mudrců

  Pravost Protokolů sionských mudrců byla již dávno prokázána! Takže výše uvedená „polemika“ je mimo realitu. Pravost Protokolů a to, že pochází ze židovských kruhů prokázal ve svém znaleckém posudku znalec židovsko-zednářské problematiky Ulrich Fleischhauer roku 1935 pro soudní dvůr v Bernu. Tento znalecký posudek pak Ulrich Fleischhauer vydal i knižně pod názvem: Pravé Protokoly sionských mudrců. Toto monumentální dílo o židovsko-zednářské problematice si můžete stáhnout ze stránek:
  www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

  Submitted by Kdokoliv (bez ověření)

 8. ...roku 1935...

  ...roku 1935...

  Submitted by jtnb (bez ověření)

 9. Nacismum - židovský podvod

  Ano, roku 1935 ve Švýcarsku. Jinak k židovskému
  podvodu - nacismu - bych si
  dovolil všem zájemcům doporučit skvělý materiál:
  Dr. J. Příhoda; Adolf Hitler - Studie vyvolencovy
  krycí legendy.
  Stahujte z katolické stránky:
  www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

  Submitted by Václav (bez ověření)

 10. Co židésvětu provedli

  Co provedly nám krysy že je hubíme? Rozlezly se po světě a parazitují.Proč se staví židi do postavení vyvoleného národa a desatero nedodržují.Milda

  Submitted by Kdokoliv

 11. SLOVA JEŽÍŠE KRISTA K ŽIDŮM

  SLOVA JEŽÍŠE KRISTA K ŽIDŮM

  VÁŠ OTEC JE ĎÁBEL A VY CHCETE DĚLAT, CO ON ŽÁDÁ.

  ON BYL VRAH OD POČÁTKU A NESTÁL V PRAVDĚ, PONĚVADŽ V NĚM PRAVDY NENÍ.

  KDYŽ MLUVÍ, NEMŮŽE JINAK NEŽ LHÁT, PROTOŽE JE LHÁŘ A OTEC LŽI.

  EVANGELIUM SV. JANA 8, 44

  Submitted by Kdokoliv (bez ověření)

 12. technická poznámka

  Ježíš byl Žid a stejně tak Židé byli i všichni přívrženci prvních generací křesťanů. Oddělení křesťanství a judaismu došlo až v průběhu 1. století po Ježíšově smrti.
  A právě na tuto skutečnost reaguje i autor textu výše, který se zastiňoval jménem evangelisty Jana. Vznik evangelia je obvykle datován někdy na přelomu 1. a 2. století našeho letopočtu.

  Submitted by odaha

 13. Krysy?

  A kdo dodržuje desatero? Každý si může myslet, že je vyvolený - vždyť je to úplně jedno! Byli vyhnáni ze své vlasti a proto jsou všude, různými omezeními byli vmanipulováni do situace, kdy se zabývají penězi a jsou v tom dobří.

  Submitted by petík (bez ověření)