„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Anton Pavlovič Čechov: Podvodníci z nouze

Anton Pavlovič Čechov: Podvodníci z nouze

Anton Pavlovič Čechov: Podvodníci z nouze

Ač je Anton Pavlovič Čechov považován za zakladatele moderního dramatu a Čechovovo dílo je dnes synonymem pro jeho nejslavnější divadelní hry, není jeho cesta k základům a současně vrcholům dramatu 20. století zdaleka tak jednoznačná. - Veškeré Čechovovy dramatické pokusy, od první celovečerní hry Ivanov v roce 1887 až po Racka o devět let později, skončily jako naprosté propadáky, a snad dokonce i na smetišti dějin, nebýt toho, že Racka v roce 1898 znovu uvedlo Moskevské umělecké divadlo, jenž do historie světového divadla vstoupilo pod svou zkratkou MCHAT (Moskovskij chudožestvennyj těatr), které jako první dokázalo rozpoznat Čechovovu dramatickou genialitu a zachovalo jej tak pro další divadelní generace.
Ač by se dle četnosti uvádění jeho díla mohlo zdát, že Čechov je zejména dramatik, vybudoval si Čechov poměrně rychle jméno literáta, kdy již za svých univerzitních studií začal psát kratší jedno až dvoustránkové povídky (jeho první povídka byla otištěna v prosinci 1879), zpočátku navíc pod pseudonymem Antoša Čechonte. Ale již v roce svého absolutoria na lékařské fakultě v roce 1884 vydává svou první knižní sbírku Melpomeniny pohádky (Skazki Melpomeny), dva roky poté pak přechází na plně profesionální spisovatelskou dráhu a v roce 1888 mu byla udělena prestižní Puškinova cena Akademie věd. Avšak tento rok je současně i důležitým milníkem v Čechovově doposud humoristické tvorbě, kdy tragická povídka Spát a spát předurčuje jeho obrat k trpčím i sociálně hlubším tématům.
Český čtenář se pak doposud mohl z Čechovova díla seznámit právě jen s díly z jeho vrcholného období, jeho rané a dodejme v kontextu pozdějšího díla i literárně slabší povídky zveřejňované pod zmíněným pseudonymem Antoša Čechonte zprvu zejména v časopisech Strekoza, Budilnik, Zritěl a Oskolki se svého českého překladu dočkaly až ve výboru Libora Dvořáka, Podvodníci z nouze, které doplnil i čtenářsky nejoblíbenějšími povídkami typu Chameleon, Frajtr Praštilin, Smrt úředníkova, Koňské příjmení, Tlustý a hubený a snad nejznámější, byť ne plně autorskou, avšak pro Čechovovu ironii nejvýstižnější, Kniha stížností.

Kniha stížností

Ta kniha leží ve zvláštní kancelářičce v nádražní budově. Klíč od ní je prý „uložen o nádražního strážníka“, ale ve skutečnosti žádný nepotřebujete, protože ta komůrka je vždy odemčená. Takže stačí už jen knihu otevřít a číst:
„Velectěný pane! Zkouška pera!“
K zápisu je připojena tlama s dlouhým nosem a růžky. Pod ní je napsáno:
„ Ty jsi obraz a já ne, ty jsi čuník a já ne. Tohleto je tlama tvoje.“
„Přijížděje k této stanici a patře oknem do krajiny, uletěl mi klobouk. I. Jarmonkin.“
„Sice nevím, kdo to píše, přesto, já vůl, čtu to tiše.“
„Na památku svého pobytu vedoucí reklamační kanceláře Kolovrojev.“
„Sděluji tímto P.T. direkci svou stížnost na Konduktéra Kučkina za jeho opovážlivosti potážmo na mou ženu. Má žena naprosto nerámusila, alébrž se naopak snažila, aby byl naprostý klid. A také kvůlivá četníka Kljatvina, který mě Neurvale popad za rameno. Stálé bydliště mám na panství Andreje Ivanoviče Iščejeva který zná mé chování. Úředník Samoluščev.“
„Nikandrov je socialista!“
„Jsa ještě pod čerstvým dojmem pobuřující události… (přeškrtáno). Projížděje touto železniční stanicí, byl jsem do hloubi duše rozhořčen tímto… (přeškrtáno). Přímo před mýma očima došlo k pobuřujícímu činu, plasticky ilustrujícímu pořádky na naší železnici… (dál už je přeškrtáno všechno, vyjma podpisu). Septimán Kurského gymnázia Alexej Zuďjev.“
„Při čekání na vlak jsem studoval fyziognomii přednosty stanice, která na mě učinila velmi nepříznivý dojem. Což tímto oznamuji. Neúnavný chatař.“
„Však já vím, kdo to psal. To napsal M.D.“
„Panstvo! Tělcovskij fixluje!“
„Četníková si včera vyrazila s bufetářem Kosťou za řeku. Přejem hodně štěstí. A ty si z toho nic nedělej, četníku.“
„Projížděje touto stanicí a byv velmi vyhládlý přemítal jsem co bych snědl leč po postním jídle jsem se pídil marně. Ďáček Duchov.“
„Žer, co je…“
„Kdyš někdo najde koženou tabatěrku ať ji odevzdá do pokladny Andreji Jegoryčovi…“
„Jelikož mě propouštějí od dráhy, protože prý piju, tak vám oznamuju, že jste všichni zloději a podvodníci. Telegrafista Kozmoděmjanskij.“
„Zušlechťujte se ctností.“
„Kátinko, šíleně vás miluju!“
„Prosím, aby do knihy stížností nebylo vepisováno, co tam nepatří. V zastoupení přednosty stanice Ivanov 7.“
„Jak jsi sedmej, tak jsi blbej.“[1]

Použitá literatura:

  1. Anton Pavlovič Čechov, Podvodníci z nouze, Dokořán: Praha, 2003.
[1] Čechov, s. 164-165.
Zatím nikdo nehlasoval