„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

David Lodge: Svět je malý

David Lodge: Svět je malý

David Lodge: Svět je malý

Small World, 1984

Hostující profesory Davida Lodge můžeme hned po Šťastném Jimovi Kingsleyho Amise prohlásit za suverénně nejznámější a nejzdařilejší humoristický román z akademického prostředí. Není tedy divu, že David Lodge napsal hned dvě další pokračování a to Svět je malý, respektive Pěkná práce, jež jako celek bývají v kontextu Lodgeova díla nazývány jako profesorská trilogie.
Novela Hostující profesoři staví na výchozí zápletce s výměnným pobytem dvou profesorů - neúspěšného, neoblíbeného a sucharského Philipa Swallowa z provinční anglické univerzity a předního amerického odborníka, nesmírně charismatického a navíc i sexisticky šovinistického Morrise Zappa. Výměnný pobyt se však krom výměny kateder zvrhne i ve výměnu manželek tak, že celý děj na k prasknutí naplněn vtipnými zápletkami, jež satiricky reflektuje akademické prostředí v Anglii a v USA.
Děj románu Svět je malý je časově umístěn o deset let později. - Ze Zappa se stal asexuální tlouštík, který cestuje po světě, kde na vědeckých konferencích o anglické literatuře přednáší stále jednu a tutéž esej. A naopak outsider Swallow se stane předsedou katedry, ba dokonce profesorem - asistentem byl původně přijat jen proto, že došlo k záměnně jeho jména s jiným mnohem úspěšnějším absolventem z jedné prestižní anglické univerzity, ba sbírá i úspěchy u žen a stane se dokonce otcem nemanželského dítěte. Podobně jako Zapp cestuje se svou milenkou po světových konferencích, jen aby nemusel domů ke své stárnoucí manželce.
Leitmotiv celého románu je skryt v podobě Lodgeova poznatku, že dnešní literární badatelství se zvrhlo v konferenční smršť, kdy po prvotním úspěchu může každý literární teoretik již do konce života žít z grantů a pod záminkou vědeckých konferencí jezdit poznávat svět.
Příběh samotný je vyprávěn osobou asistenta Percivala McGarrigle, který se na konferenci pořádané katedrou Swallowa zamiluje do krásné Američanky Angeliky, kterou poté takřka rok pronásleduje po všech literárních konferencích, kde se neustále střetává s profesory Zappem a Swallowem.
Lodgeovi v žádném případě nelze vytknout, že by nenapsal čtivý román s originálním satirickým leitmotivem, avšak v přímém srovnání s nedostižnou novelou Hostující profesoři působí nejen jako chudý příbuzný, který žije na úkor svého originálního nápadu, ale zejména je příběh natahován ad absurdum. Jen pro srovnání v dějem nabitých Hostujících profesorech se Lodge s příběhem vypořádal v takřka třetinovém počtu stran.

Použitá literatura:

  1. David Lodge, Svět je malý, Mladá fronta, Praha: 2009.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 5 (2 hlasy)