„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Odcházení

12. Únor 2009
Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Bylo-li uvedení zatím poslední hry Václava Havla Odcházení v pražském divadle Archa přijato s rozpaky, uvedení v londýnském Orange Tree s chladným přijetím, pak v pořadí třetí nastudování tohoto Havlova absurdně laděného dramatu v královéhradeckém Klicperově divadle lze připodobnit ke známé pohádce Christiana Andersena Císařovy nové šaty - ano, Havel je v něm nejen zcela nahý ale i prázdný a vykrádající jak sebe sama tak Antona Pavloviče Čechova, Williama Shakespeara, Samuella Becketta či Eugèna Ionesca.
Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Nemám přímé srovnání s nastudováním, kterým se Havlovy hry zhostil David Radok v divadle Archa, potažmo Sam Walters v Orange Tree, avšak mohu-li srovnávat vlastní představy a dojmy, které jsem nabyl po přečtení původní libreta, a výsledný dojem, jaký na mne uvrhlo provedení v Klicperově divadle, jsem přesvědčen, že inscenaci zcela potopila velmi chabá režie Andreje Kroba.
Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Ba nemohu se nevyvarovat pocitu, že Andrej Krob, hru pojal, ať již záměrně či nechtěně, jako frašku, čemuž odpovídá celkové pojetí, které má původní téma s variací na Krále Leara, nejen zlehčovat rádoby vtipnými vsuvkami mimo původní Havlův text, ale napovídá tomu i režijní koncepce daná obsazením herců, kdy například výkon Pavly Tomicové by skvěle zapadl do interpretace nejedné české frašky z poloviny 19. století.
Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Podobu záchranného lana, mohly mít alespoň autentické Havlovy vstupy, jakožto autora hry, který se v samomluvě kriticky pozastavuje nad vlastním textem. Zde se však Krob opět uchýlil od původní předlohy a na rozdíl od Radoka i Walterse, v těchto pasážích Krob nepoužil nahrávky autentického Havlova hlasu, což samo o sobě dostává punc vyššího rozměru, ale ve hře vytvořil další roli, kdy se postava autora, zahraná Jiřím Zapletalem, přímo proplétá divadelní scénou.
Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Všechny tyto nepříliš podařené režijní i dramaturgické invence, jež snad měly ve svém záměru hru oživit a přiblížit méně náročnému diváku (?),původní text strhávají směrem k onomu úvodem zmíněnému dojmu kompilace, kdy kočička a pejsek vařili dort.
Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Mohlo by se říci, proč lamentovat nad jednou nepovedenou inscenací, a mohlo by se snad i dodat, že co bychom mohli čekat od provinčního divadla kdesi ve východních Čechách, nicméně právě toto provedení je pro značnou část obce teatrofilů jedinou možností, jak se s tímto velmi povedeným Havlovým textem seznámit naživo, kdy svolení hru nastudovat krom Klicperova divadla dále získala právě jen zmíněná Archa. (Cestovat do Londýna asi přeci jen nikdo nebude a další představení v divadle Archa je naplánováno až na 24. leden 2009, tedy po více než půlroční odmlce).
Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Klicperovo divadlo: Odcházení

Autor: Václav Havel (Odcházení)
Režie: Andrej Krob
Scéna a kostýmy: Jan Dušek
Dramaturgie: Daniel Přibyl a Magdalena Frydrychová
Hrají:
Jiří Zapletal, Hynek Pech, Pavla Tomicová, Martina Eliášová, Martina Nováková, Pavlína Štorková, Zora Valchařová-Poulová, Josef Čepelka, Eliška Boušková, Ondřej Malý, Lubor Novotný, Vlastimil Čaněk, Radek Bár, Vojtěch Dvořák, František Staněk, Lenka Loubalová, Jan Čížek
Premiéra: 11. října 2008, Klicperovo divadlo, Hradec Králové
Zatím nikdo nehlasoval