„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Charles Baudelaire: Umělé ráje

Charles Baudelaire: Umělé ráje

Charles Baudelaire: Umělé ráje

Les Paradis artificiels, 1860

Původní vydání knihy Umělé ráje z roku 1860 sdružuje dva eseje Charlese Baudelaira na témata v té době velmi populárních a lehce dostupných drog hašiše a opia. - Baudelaire jejich účinky i celoživotní následky znal velmi zebrubně a to na základě vlastního dlouhodobého užívání.
V části prvé Báseň o hašiši popisuje původ, druhy hašiše, přípravu, dávkování i účinky, které doprovází několika příhodami z vlastního života. Smyslem této „básně“ však není, v dnešní terminologii, propagace, ale spíše varování a to, aby tato droga nebyla používána jako cíl ale jen jako prostředek k dosažení cíle. V části druhé Poživač opia Baudelaire převyprávěl obsah i sdělení autobiografického románu Thomase de Quinceyho Zpověď anglického poživače opia z roku 1822, kterou o tři roky dříve, tedy v roce 1857 poprvé přeložil do francouzštiny, ovšem s tím, že úroveň tohoto Baudelairova komentáře přesahuje kvalitu původního díla.
Třetí část Umělých rájů a to esej O víně a hašiši Baudelaire časopisecky publikoval již v roce 1851, její téma i obsah pak rozšířil do podoby Básně o hašiši a tak tato, co do délky nejmenší, esej byla do souboru přidána až v roce 1928 v rámci kritického vydání Baudelairova díla Jacquesem Crépetem.
První český překlad Básně o hašiši vyšel již v roce 1904 - autorem je Jan Hart (vlastním jménem František Bíbl), další dvě části pak byly přeloženy až téměř sto padesát let po prvním vydání francouzském a to v roce 2001 Petrem Himmelem.
Obsah nejdůležitější části Umělých rájů - Básně o hašiši - si lze přečíst v recenzi Charles Baudelaire: Báseň o hašiši.

Použitá literatura:

  1. Charles Baudelaire, Umělé ráje, Garamond, Praha: 2009.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.3 (4 hlasy)