„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry

31. Leden 2009
Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry

Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry

Три сестры, 1901

Z dramatického díla Antona Pavloviče Čechova se svými kvalitami vymyká zejména čtveřice psychologických her napsaných v rozmezí let 1896-1904 Racek (1896), Strýček Váňa (1899), Tři sestry (1901) a Višňový sad 1903-04, které krom nastíněné psychologické zápletky, pojí i umístění děje na ruský venkov, potažmo místo svého prvního uvedení v Moskevském uměleckém divadle neboli MCHAT (byť Racek byl podobně jako starší Čechovovy jednoaktovky uvedeny již dříve, avšak zcela beznadějně propadl). Tři sestry pak Čechov napsal již přímo pro MCHAT.
Zdánlivým leitmotivem Tří sester - tedy sourozenců Olgy, Máši, Iriny a Andreje je jejich nikdy neplněná touha odstěhovat se zpět ze zapadlého městečka do Moskvy, ve které strávili své dětství a s odstupem let si ji zidealizovali jako jediné místo, kde je možné být šťastný. Nicméně psychologickou podstatu svého příběhu Čechov založil na určité společenské frustraci - sourozenci byli svým otcem - generálem, který vedl místní vojenskou posádku, vychováváni pro styky v nejvyšší moskevské společnosti, tedy každý z nich ovládal několik jazyků, dostalo se jim řádné hudební výchovy, potažmo patřičného přehledu v soudobé literatuře a umění, což je však v místních maloměstských podmínkách spíše na obtíž. Ba co více, zatímco za života otce se jejich dům těšil bohatému společenskému životu, kdy se každé ze sester dvořilo hned několik důstojníků, po jeho smrti se jejich životní naděje i sny upnuly právě na Moskvu a na bratra Andreje, kterého sestry považovaly za génia, jenž se brzy stane předním univerzitním profesorem.
Nicméně podobně jako vzaly za své Andrejovy sny o vědecké kariéře poté, co si vzal za ženu místní, ve srovnání s jemným společenským chováním sester, velmi obhroublou a jak se ukázalo záhy i panovačnou Natašu, která jej navíc záhy začala podvádět s místním předsedou krajské správy, pochopily i sestry, že návrat do Moskvy byl jen dívčím snem, v jehož prospěch odkládaly svůj skutečný, byť možná trapný, život tady a teď.

Použitá literatura:

  1. Anton Pavlovič Čechov, Tři sestry, Artur, Praha: 2005.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 3.7 (6 hlasů)