„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Edgar Lawrence Doctorow: Vítejte do zlých časů

Edgar Lawrence Doctorow: Vítejte do zlých časů

Edgar Lawrence Doctorow: Vítejte do zlých časů

Welcome to Hard Times, 1960

Námět z amerického divokého západu, neboli westernu, je synonymem braku té nejhorší literární úrovně. Přesto se však najde celá řada výjimek, ve kterých byl western povýšen do těch nejvyšších pater krásné literatury. A prvním z nich je Edgar Lawrence Doctorow, autor celosvětově proslulého románu Ragtime, jenž svou prvotinou z roku 1960, Vítejte do zlých časů, western etabloval jako seriozní žánr americké literatury, kdy obvyklou zápletku boje dobra a zla povýšil do existencialistické roviny.
Do bezejmenné osady kdesi uprostřed pustých plání Dakoty dorazí jednoho dne Zlý člověk z Bodie a během několika hodin po sobě zanechá řadu mrtvol, spáleniště a zejména pak naprostou beznaděj pro ty, kteří unikli. - Z těch, co nezemřeli, v bývalé osadě zůstali čtyři: Blue, asi padesátiletý harcovník, který prošel napříč celým Západem, ale zde se rozhodl usadit se a neopustit toto místo ani po přestálé apokalypse. Blue je rovněž ostatními osadníky nazýván Starostou, ne snad proto, že by jej zvolili, ale prostě proto, že se do starého diáře rozhodl zapisovat seznam obyvatel a vykolíkovaných pozemků. A právě Blue den po požáru a odjezdu Zlého muže nazve torzo bývalé osady jako Zlé časy. Dalším přeživším byl asi třináctiletý Jimmy, syn tesaře Feea, kterému Zlý muž z Bodie rozdrtil lebku, Dále prostitutka Moly, jež si sice na rozdíl od druhé prostitutky Flory zachránila života, ale měla celá záda spálená od požáru, který v osadě propukl. A konečně němý indián.
Moly vyčítá Starostovi, že byl zbabělý a nedokázal Zlého muže zabít. Ale ještě více mu vyčítá, jeho vztah k osadě, kdy si vytyčil jako smysl života osadu opět vybudovat a pozvednout ji na úroveň města. Moly, která trpí panickým strachem z toho, že se Zlý muž z Bodie zase vrátí, vysvětluje, že za to, co se stalo, nemůže Zlý muž ale oni sami, protože to tak chtěli.
A osada se opravdu začne rozrůstat obřím tempem poté, co se po okolí roznese zpráva o tom, že v okolí Zlých časů bylo nalezeno bohaté naleziště zlata, ba dokonce, je sem naplánováno postavit silnici tak, že do roka a do dne, je z bývalého spáleniště opravdu postaveno malé město.
Ale stejně tak, jako město vzniklo, i město zaniká když se během jediného dne rozšíří zpráva, že legendy o velikosti zlatých nalezišť byly značně přehnané a žádná silnice sem nepovede. - Během několika hodin plných rabování se takřka všichni rozutečou všemi světovými směry. K večeru pak do Zlých časů dorazí i Zlý muž z Bodie. Blue tentokrát neváhá a Zlého muže postřelí a donese Moly, aby to s ním skoncovala.

Použitá literatura:

  1. Edgar Lawrence Doctorow, Vítejte do zlých časů, Československý spisovatel: Praha, 1987.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4 (1 hodnocení )