„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Toni Morrisonová: Milovaná

Toni Morrisonová: Milovaná

Toni Morrisonová: Milovaná

Beloved, 1987

Je nemnoho z velkého zástupu autorek, jejíž styl autorského psaní lze charakterizovat jako typicky ženský. A právě jako krystalicky ženský román, ve kterém nad příběhem dominuje epická rovina ženských emocí, lze označit vrcholné dílo Toni Morrisonové z roku 1987, Milovaná, které krom Pulitzerovy ceny ceny o rok později stojí i za ověnčením Nobelovou cenou v roce 1993.
Typickými hrdinkami Morrisonových románů jsou černošské ženy. Morrisonová samotná je pak pro význam svého díla ale i svou veřejnou angažovanost v nejrůznějších žebříčcích označována za jednu z nejvýznačnějších žen současnosti. Není tedy divu, že Morrisonová byla označována za feministku, což je ale jednak v rozporu s vyzněním jejího díla, které burcuje svým obsahem a nikoliv hlásáním ideologie, a jednak se od feminismu sama distancuje.
Mnohovrstevnatá zápletka Milované je rozvíjena postupně, kdy se hlavní rovina vyprávění odehrává v 80. letech 19. století, ale příběh je založen na skrývání a utíkání před vlastní minulostí v černé hlubině zvané otroctví, ze kterého si každý nese své nevyléčitelné šrámy.
V současné rovině vyprávění, žije Sethe a její dcera Denver, kterou považuje za mentálně zaostalou, v osamění v domě za městem, bez přátel ale i jakéhokoliv kontaktu s ostatními. V domě navíc straší, kdy se ozývá dětský křik, objevují se kaluže krve a po schodech leze postavička dvouleté holčičky, která snad byla kdysi v minulosti v domě zavražděna. Zvrat představuje příchod Paula D, dávného spoluobyvatele otrokářské farmy, ze které Sethe měla se svým manželem Hallem, právě Paulem D ale i dalšími dvěma otroky utéci, ale nakonec na místě, kde se měli všichni sejít, čekala jen Sethe, jež byla v devátém měsíci těhotenství a po několika měsíčním útěku bažinami v povodí řeky Mississippi se jí podařilo se dostat do domu, kde bydlela Baby Suggs, matka jejího muže, jež byla z farmy dříve jako otrokyně vykoupena, a již na ni čekaly její tři děti, které se podařilo dostat z farmy o několik měsíců dříve. O svém manželovi, ale i dvou dalších otrocích již nikdy, až doposud, neměla žádných zpráv.
Několik dnů pro příchodu Paula D se před domem objevilo krásné děvče v nádherných šatech, jež se představilo jako Milovaná a které se na krok nehla od Sethe tak, že Paula D postupně vypudilo z domu.
Důvodem, proč Paul D nakonec dům opustí je, že se od souseda dozví skutečný příběh Sethina útěku. - Poté co se Sethe podařilo s již malým nemluvnětem dostat se k matce svého manžela je vypátrána otrokářským dozorcem, protože pro farmu Sethe jako ploditelka dalších otroků znamenala nemalé a nenahraditelné jmění, a Sethe v záchvatu šílenství i beznaděje se rozhodně zabít všechny svoje děti - pilou ale nakonec podřeže jen dvouletou holčičku, a již se jí nepodaří roztříštit hlavičku čerstvě narozeného dítěte o stěnu kůlny. Vrátí se po desetiletém vězení, v době již zrušeného otroctví, avšak všichni sousedi se jí vyhýbají, nejstarší dvě děti se jí bojí a brzy utečou, Baby Suggs leží celé měsíce bez náznaku nemoci v apatickém rozpoložení v posteli, až nakonec umírá a matka žije s Denver tak, jak je objevil Paul D. Ale poté, co Paul D uteče, se matka dostane do područí Milované, kterou považuje za svou zavražděnou dceru tak, že postupně zešílí.
Tento Sethin příběh je dále propleten s příběhem samotného Paula D, který dlouhé roky žil přikovaný k řetězu společně s dalšími dvaceti otroky ve vykopané díře v zemi, ale i s mnoha dalšími reminiscencemi na otrokářskou farmu, která byla svými majiteli nazývána Sladkým domovem. V postupných náznacích se dozvídáme další zrůdnosti otrokářského režimu, kdy byly kojícím matkám odebírány a prodávány jejich děti, systematické znásilňování, odkládání a zabíjení těch dětí, které byly počaty při znásilnění bílým mužem, nemožnost rodiny, kdy otroci neznali své rodiče, ale i nemožnost manželství, kdy samotná Sethe byla s Hallem oddána tím způsobem, že jí majitelka dovolila se s Hallem stýkat. O nějakém obřadu, dokonce snad náboženském, či slavnosti, bylo u otroků zhola nemožné.
Milovaná je jedním z nejkrutějších románů celé literární historie, přesto však asi ani jeden z jeho mnoha miliónů čtenářů nepochybuje o tom, že skutečná realita otroctví byla mnohem krutější. Současně je Milovaná jedinečným způsobem, jak se vpravit a pochopit problematiku otroctví, kdy je český čtenář jinak odkázán na nesmyslné pohádky à la Chaloupka strýčka Toma Harriet Beecher Stoweové.

Použitá literatura:

  1. Toni Morrisonová, Milovaná, Euromedia Group, Praha: 2005.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.5 (4 hlasy)