„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Witold Gombrowicz: Naše erotické drama

Witold Gombrowicz: Naše erotické drama

Witold Gombrowicz: Naše erotické drama

1944–1945

Dílo jednoho z nejvýznamnějších polských spisovatelů a dramatiků 20. století, Witolda Gombrowicze, se k českému čtenáři začalo v dávkách dostávat až po roce 1990. Jeho nejvýznamnější díla díla à la Ferdydurke, Trans-Atlantik, Pornografie či Kosmos, pak dokonce byla do češtiny přeložena až v posledních několika letech. Jako perlička pro polanisty či zaryté milovníky Gombrowicze pak bylo vydání souboru Naše erotické drama, jež shrnuje 8 Gombrowiczových článků, které Gombrowicz ve stavu finanční nouze publikoval ve španělsky psaném argentinském časopise Aquí Está a to v letech 1944–1945.
Svůj nejvýznamnější román Ferdydurke Gombrowicz publikoval v Polsku již v roce 1937. V srpnu 1939 se rozhodne na několik měsíců odcestoval do Argentiny, aby zde získal námět pro své další dílo, či minimálně alespoň obsáhlejší reportáž. Ale poté, co je Polsko v září napadeno Německem, respektive je po skončení války zavedena komunistická diktatura, zůstane Gombrowicz v Argentině až do roku 1963, do Polska se již nikdy nevrátí a nakonec zemře ve Francii.
V Argentině se jako spisovatel a autor novinových esejů totálně neprosadil, jistého věhlasu se dočkal po vydání španělské verze románu Ferdydurke v roce 1953, ale po celý pobyt v Argentině spíše živořil, žil z podpory přátel, zastával drobná zaměstnání a v letech 1947 až 1955 dokonce pracoval jako bankovní úředník v argentinské pobočce polské banky Pecao.
Od volného cyklu esejí, které byly v roce 2003 souhrnně vydány pod názvem Naše erotické drama, si Gombrowicz nesliboval nic jiného než finanční profit. Nelze tedy říci, že by analýze argentinského sexuálního života, obřadním způsobům namlouvání, či obecně patetickému vztahu mezi muži a ženami věnoval příliš mnoho času. Naopak jeho soudy jsou velmi povrchní a de facto v nich neříká nic jiného než nechť se Argentina inspiruje v Evropě.
To, že tato série článků nevzbudila žádný, to jest ani pozitivní ani negativní, ohlas, napovídá i to, že tyto články velmi náhodně objevila až autorova manželka Rita Gombrowicz v roce 1979, která se v Argentině snažila uspořádat Gombrowiczovo dílo z tohoto období. Na skutečné vydání si však kniha musela počkat až do roku 2003.

Použitá literatura:

  1. Witold Gombrowicz, Naše erotické drama, Revolver Revue: Praha, 2008.

Pavučina:

  1. Pražská polonistika: Gombrowiczovo erotické drama.
Zatím nikdo nehlasoval