„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Witold Gombrowicz: Posedlí

Witold Gombrowicz: Posedlí

Witold Gombrowicz: Posedlí

Opętani, 1939

V té době své nejslavnější dílo, Posedlí, napsal Witold Gombrowicz pod pseudonymem Zdzisław Niewiesk s tím, že ještě před začátkem vydávání románu na pokračování Gombrowicz odcestoval do Argentiny - původně jen na několik měsíců, aby zde nasbíral materiál pro své další dílo, ale vzhledem k tomu, že vypukla válka a po jejím skončení se moci ujal bolševický režim, již nikdy se do Polska nevrátil. Román sice vzbudil značný čtenářský ohlas, ale brzy jej zcela potlačily válečné události a vzhledem k tomu, že Gombrowicz sám se k tomuto svému příspěvku do žánru krejcarových detektivních románů nikdy nehlásil, ba na něj de facto zapomněl a to až do roku 1969, kdy v Pažíži diktoval svou životní biografii, ve své úplné podobě spatřil světlo světa až v roce 1990.
Román Posedlí má navenek všechny parametry literárního škváru - tajemný hrad uprostřed močálů, šílený kníže, tajemné prokletí a strašidelný pokoj, kde ten kdo se v něm pokusí přespat, do rána zešílí, avšak současně si v něm Gombrowicz vyzkoušel témata, která dále rozvinul ve svém pozdějším vrcholném díle. Ale Posedlí není jen román pro zaryté bibliofily a polanisty, jak by se snad mohlo zdát z faktu, že byl znovuobjeven právě jen pro Gombrowiczovo slavné jméno. - Ze stylu vyprávění ale i nepříliš povedeného závěru, který je v rámci brakové literatury často tím jediným důvodem, proč ji číst, jasně vyplývá, že románu samotnému Gombrowicz nevěnoval o nic větší úsilí, než požadovalo jediné kritérium nakladatele - tj. aby to čtenáře „chytlo“ a splnil tak jediný cíl, který sám očekával - honorář, který mnohonásobně převyšoval částku, kterou získal za svůj předchozí a současně dodnes celosvětově nejoceňovanější román Ferdydurke z roku 1937.
Styl románu tak koketuje s tzv. gotickým románem, který však napodobuje jen velmi neuměle s tím, že tajemnost často střídá s ironií a satirou. Obvykle velmi rozvleklou a těžkopádnou hororovou zápletku Gombrowicz geniálně substituoval tím, že jako zdroj tajemného strachu položil ručník - ano zcela obyčejný špinavý ručník, který povlával v bývalé hradní kuchyni, jež však v tom, kdo se k němu přiblížil, vyvolával nepotlačitelný pocit hnusu. To, co se ve skutečnosti zasloužilo o někdejší věhlas tohoto románu, a proč je toto dílo zajímavé i pro dnešního čtenáře, je především jeho pychologická rovina, jež spočívá v tajemné rezonanci dvou hlavních postav - zchudlé přísluškyně nižší šlechty Maji Ochołowské a co do společenského vychování velmi primitivního tenisového trenéra Mariana Leščuka, kteří se společně zmítají na pokraji posedlosti a vzájemné destrukce. Důležitou rovinou je ale i neustálé řešení společenské nerovnosti. - Jednak ve vztahu knížete a jeho nemanželského syna, kterého odmítl uznat za svého dědice a byl proto proklet. Ale zejména pak ve vztahu Maji a Leščuka.
Maja, jež je potomkyní prostých zemanů a nyní zcela bez majetku, napříč celým románem řeší svůj citový vztah k Leščukovi, který neustále komítá mezi sympatií k němu jakožto člověku a odporem k jeho společenskému původu. Toto dilema je pro Maju vyřešeno až tím, že Leščuk, jenž je s Majou uvězněn v tajemné kuchyni, prostě vyhodí strašidelný ručník z okna - tento akt, jehož se za několik desítek let nikdo neodvážil, je pro Maju znakem toho, že Leščuk je naolik primitivní a hloupý, že nezná ani mytologický strach. Tento svůj názor však přehodnotí, a následně dá i plný průchod svým citům, poté, co ráno uvidí, že Leščukovi zcela zbělaly vlasy - při vyhození ručníku z okna naopak musel překonat strach zcela nelidských rozměrů a to jen proto, aby zachránil Maju před zešílením.
Postavy Maji a Leščuka s jejich vzájemnou posedlostí a rezonancí v mnohém připomínají psychologické povídky Ladislava Klímy, který rovněž své dílo psal v tvůrčí rovině míšící ironii s parodií. Avšak současně se Klíma své dílo, jež se nechází o několik kvalitativních řádů jinde než Posedlí, až na výjimky nikdy nepokusil zpeněžit a drtivou část jej spálil tak, že teprve často až s odtupem desítek let vychází jeho pouhé torzo. Jako další parafrázi s vnějším napodobováním brakové literatury lze uvést Vítězslava Nezvala a jeho parodií na červenou knihovnu, román Valérie a týden divů.

Kapitola XXII

Mája se ani nepokoušela bušit na dveře, které Cholawický zavřel. Nepokoušela se ho prosit ani volat. Věděla, že by to bylo marné. Usedla na postel, zůstala tak sedět bez hnutí a čekala…
Na co?
Byla tu tma… Ve tmě neviděla tu ohavnou věc visící na háčku, avšak věděla, že tam je – a že se pohybuje.
Zpočátku sejí zdálo, že to vůbec není tak strašné, jak říkal Skoliňský a jak si ona sama představovala. Byla připravena na všechno.
Čtvrthodiny plynuly. Ve tmě cítila, jak pohyb sílí a jak roste neznámý vztek zmítající se na věšáku.
Její rozum současně neúnavně pracoval, usilovně přemýšlela, co se tu vlastně má materializovat.
Marně od toho vší silou vůle odvracela pozornost a snažila se myslet na věci střízlivé a konkrétní. Na dně se chvěla otázka – co bude dál? Co se z toho vyklube?
Vrhne se na ni to něco? Nebo se jí jen zjeví? Třeba ji pouhý pohled na to něco zdrtí navždy?
Nebo to do ní vstoupí. Nakazí ji, ovládne ji jako Leščuka, a ona…
Navíc byla přesvědčena, že kdyby si Cholawický nebyl absolutně jistý, že ona to nevydrží, nebyl byji tu zamkl, nebyl by ji sem přivedl…
Tma.
Oknem uslyšela hlasy, měla dojem, že poznává hlas Hinče, ale nebyla si tím jistá… a k oknu dojít nemohla. Bylo totiž příliš blízko kouta, v němž se pohyboval ručník.
Cítila, že sejí dělá mdlo. Marně si opakovala, že sem přišla dobrovolně, že ten zvířecí strach překoná, a právě na tom že závisí její i Leščukův další osud.
Ve tmě však slábla a slábla, cítila už, jak sejí chvějí svaly v obličeji, jak jí na čele perlí pot a jak se propadá do hrůzné paniky.
Držela se posledního zbytku své ctižádosti.
Ne, nepoddá se. Nepoddá se! Nenechá se ovládnout tím, co se hýbá v koutě…
Začaly jí cvakat zuby. Třásla se čím dál tím víc.
„Bože, bože!„
Vtom uslyšela, jak se blíží Cholawický, ale jeho krok byl těžký. Něco říkal. Sám sobě?
Dveře se otevřely. Vrhla se k nim.
Chtěla Cholawického uprosit, aby ji pustil.
Něco však do ní prudce narazilo a padlo na zem. Když zděšené ustoupila, sekretář zabouchl dveře.
„Tady máš hosta! Dobře se bavte!“ řekl jen a jeho kroky utichly.
Neodvažovala se ozvat. Až konečně uslyšela přerývaný, jakoby zalykající se hlas…
Leščukův hlas.
„To jsem já.„
Maximálním vypětím vůle překvapeně zašeptala:
„Kde jste se tu vzal?“
„Rozvažte mě," uslyšela místo odpovědi.
Sklonila se k němu, a zatímco se pokoušela uvolnit provazy, vysvětlil jí, co se stalo a proč se na Cholawického příkaz nechal svázat.
Mája měla pocit, že by se tady nemělo mluvit, že lidský hlas něco v téhle místnosti narušuje a provokuje…
Na jedné straně ji Leščukova přítomnost vytrhla z panické otupělosti a byla na tomto nelidském místě čímsi lidským a konejšivým. Ale na druhé straně, jak tam ve tmě stála vedle něho, neměla nejmenší záruku, že on se nezblázní strachy, nevrhne se na ni, něco neudělá, nedostane záchvat – a to její hrůzu ještě znásobovalo.
Když se bála ona, což teprve on!
Neviděla ho. Nemohla se přesvědčit, jak mu v tuto chvíli je.
Mlčeli.
„Je to tam?" zeptal se najednou. „Na které straně? Tam?„
Vzal ji za ruku a ukázal směr.
„Ano.“
„Hýbá se to?„
„Ano.“
Mlčeli dál. A zase ten bezbřehý hnus, hrůza, šílenství ve vzrůstajícím tichu, křečovitý pohyb.
Mája si pomyslela, že teď to začne, právě teď- když on je tady, musí mezi nimi něco vzniknout, to je jasné. A jeho přítomnost v té tmě ji spíše děsila než uklidňovala. Nezačne Leščuk za chvíli šílet, nezačne něco hrozného? Je to zřejmé osud!
Tiskla se do kouta a neodvažovala se hnout. Čekala.
Nevzmohla se na žádnou otázku, protože si byla jista, že v jeho odpovědi uslyší zděšení – a pak to ani ona sama nevydrží a bezhlavě propadne hrůze!
Byla si jista, že on se nemůže hnout, že ze strachu nemůže mluvit.
Vtom uslyšela:
„Tak co? Nic se neděje? A já myslel, že se tady bude něco dít!„
Křečovitě ho chytila za ruku.
„Copak necítíte… že se to hýbá? Hýbá!“
Zasmál se.
„Já nic necítím. To se vám jen zdá. Co se má hýbat? Jestli chcete, tak ten hadr vyhodím z okna, a bude to!„
Zbláznil se? Zapomněl, kde je? Jeho tón Maji připadal… nemožný, nepravděpodobný…
„Tiše!“
Ale on udělal několik kroků do zadní části místnosti.
Maji přestalo tlouci srdce.
Teď! Jestli se toho dotkne! Něco se musí stát! Ať se toho nedotýká!
Měla pocit, že něco lupne, hekne, že se něco objeví…
Pohyboval se v tom koutě.
A hvízdal si!
Pohvizdoval si mezi zuby.
„Nemůžu ho nahmatat. Jo, už ho mám! Visí na háčku? Docela obyčejný ručník, nic víc! A takových řečí kolem něj! No, ven!„
Spatřila-jeho postavu proti oknu – a pohyb ruky, kterou ručník vyhazoval. Jeho vlasy jí připadaly divné.
„A je po strachu. A jestli se tu Cholawický objeví, dám mu do držky. Musíme tu vydržet do rána a potom…“
Nedořekl.
Vytržená plotna kuchyňských kamen se nadzvedla a s rachotem se svalila na kamennou podlahu. Něco kamna rozbouralo. Zevnitř.
Vykřikla.
V kamnech se cosi hrabalo, hýbalo a supělo, nějaká hmota.
Až konečně místnost osvětlilo chabé světlo zápalky.
V tom světle spatřila charakteristickou vysokou postavu Handryče, který se pomalu hrabal z trosek kamen.
Chtěl něco říct, ale zazněly výstřely.
„Utíkejte tudy!" vykřikl venkovan. „Tadyje průchod! Honem!„
A zatímco Mája s Leščukern mizeli v propasti kamen, Handryč stál a se soustředěným a smutným výrazem se rozhlížel kolem.
„Tady už jsem byl,“ zašeptal.[1].

Použitá literatura:

  1. Witold Gombrowicz, Posedlí, Argo: Praha, 2009.
[1] Cit. dle Gombrowicz 314–317.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.5 (2 hlasy)