„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Schizofrenické evangelium

Věnováno mé sedmdesátileté Múze, mému strýci Pepinovi
Starý Žid připravuje mi kolekci kartáčnického zboží a kobasových zámků mi vyprávěl, aniž by přestal v práci, že v kterési obci se narodil Ježíš Kristus, aby znovu spasil tento svět. A každou větou se na mne díval skrz tlusté brýle, aby viděl v mých očích, zda se opravdu mohl narodit. Nuže.
Na předměstí žil člověk jménem Josef, který večer co večer, místo aby šel se slečnou do biografu, montoval staré nemoderní auto, které silou své fantazie měnil v přepychový vůz.
Když to dal dohromady, tak ne aby se radoval, že si s Marií vyjedou. To to. Už se zase těšil, že mašině něco bude a bude se zase montovat.
Tím pádem si představoval i nebe jako velikou louku, plnou vraků aut, kde každému mrtvému je dáno nářadí, aby pak dle své libůstky se věnoval věčnému montování.
Slečna Marie, která s ním měla poměr, tak ráda jezdila mezí lupení, ale když Josef jen a jen montoval auto a málokdy její tělo, nechala se z dlouhé chvíle necudně ohmatávati Svatým Duchem, takže potají veršovala.
Ale epileptičtí proroci a zákon stanovili jináč. V kalendáři, kam si zapisovala měsíční dny, jednoho dne nebyl učiněn křížek a tužka čekala ještě deset dní, protože Marie myslela, že nastydla v té proklaté kolně.
Dvanáctého dne otevřela slečna Marie dveře a viděla, že z Josefa jsou viděti jenom nohy, Ostatní bylo pod. autem.
Sedla srna disky a pravila: Běda, budete se mnou asi muset chodit na injekce. Jsem v tom a já si to nenechám. A Josef odpověděl: Hned, jenom co přitahnu brzdy.
A tak chodila panna na injekce a Duch Svatý; když viděl, co nabryndal, dívčinku opustil, aby se naplnila písma.
Za devět měsíců se pak narodil Ježíšek, ač už zkraje byl vytrvale setřásán ze stromu života, protože Marie skákala ze žebříku a dělala kotrmelce, jen aby potratila
A byla smutná, protože praktický Josef si nedal vymluvit, že by Duch Svatý dovedl vmontovati do jeho dívky děťátko, aniž by se s ním alespoň jednou vyspala.
Když byl Ježíšek ještě malý, chodil v Libni do školy, nosil v brašně chleba s učením a myslel na voloviny. Jednou, když nevěděl z měřického tvaroznalství a silozpytu, co je Učení všech Učení a Umění všech Umění, postavil ho pan učitel čelem ke zdi a tlouknul mu šňupáčkem o ni, volaje: Tak ty se nebudeš učit? Ty budeš dělat velkému Marx-Leninovi vostudu?
A byl Ježíšek po prvé bit, protože teprve teď se národy učí dle učitele všech národů Jana Ámose Komenského, aby nikde nechyběla hůl.
Když pak přišel pan katecheta na náboženství, dal po zazpívání Internacionály otázku: Co je to, Ježíšku, Slezská Trojice?
Tu Ježíšek ještě tím prvním bitím zpitomělý řekl: Svatá Trojice byla sestra panenky Marie.
A byl bit zase kaučukovou trubkou na chodidla, dle učitele všech národů, kterého dnes obzvláště uctívají po celé východní Evropě, aby nikde nechyběla kaučuková trubka.
Dlouho ještě potom hřímal přeškolený pan kaplan nad plačícím Ježíškem: Ty zrůdo kapitalistická, to nemáš ze sebe, ty máš jistě styky s Vatikánem.
Teprve odpoledne, až mu otrnulo, našel si Ježíšek polínko, sundal svatozář a udělal si z ní vobruč, hnal si to kolem Rokytky, kde se kluci cvičili ve křtěni a v roští si honili čuráčci.
Když pak dospěl, všechny krásné ženy mu usedaly na ústa a všechny měly jediné přání, aby jinoch zemřel docela blizoučko jejich vnitřností, toliko zakryt krásnými tvary a vítězným úsměvem.
Ale Ježíšek ještě nechtěl chodit po čtyřech, protože četl spisek páně Batisty o pohlavní zdravovědě, že hoši nemají strkati pyjí ani do uch od seker, ani do skleněných cylindrů, poněvadž se tak přichází k moc špatným zkušenostem.
Nosil raději v zubech zmrzlou větvičku věčnosti, až mu šlehaly nosem zelené plamínky a nad slamáčkem mu péroval malý fialový jazýček. A samozřejmě si ověšoval křídla cihlami, aby ho nechytala fantas. Když si tak lehnul na trávník, nikdo mu nebránil, aby nebyl sroubením předchozích životů. Docela přesně se rozvzpomněl na to, že byl dusíkem, fosforem, železem i vodou a cítil, že zkraje nelze vymysleti nic jiného, než z čeho je sám. A přátelské očichávání vládlo nade vším, tak jako v padoucnici.
Avšak zatímco Ježíšek meditoval v trávě, generální sekretáři již dopředu mu lakovali opánku a kulmovali vlasy a stříhali na nejelegantnější šaty, jen aby se jednou zapojil.
Tu se Ježíšek vztyčil a uviděl strom; na jehož větvích seděli láčkovci, vačnatci, kytovci, savci, proroci a na vrcholku té pyramidy sedí Kdosi a koupe si nohy v srdci člověka.
Ten moment měl Ježíšek pocit, že všechno mu v mozku zamrzlo a nic jiného není než vesmírná láska a že on je poslán, aby z obruče vytvořil přijatelnou myšlénku.
Taky udělal v ten čas první zázrak. Když chtěli pít, proměnil jim víno ve vodu a svatebčané by ho byli málem ubili.
Po této příhodě mu dohodili jeho kamarádi řezníkovu ženu, aby ji vyléčil, protože pila a rozhazovala tak mužovo jmění.
Tak se Ježíšek tedy vydal na adresu a hle. Řeznice ležela na kanapi podroušená. Řekl: Paní, opilství je proti přikázání. Proč utrácíte peníze, které má váš muž na zvelebení obchodu?
A řeznice se utrhla: Na zvelebení? Čeho? Obchodu? Chacháá? Na holky. A na kořalku. A tak já taky. A znárodnějí nám to stejně.
A lehla si hlavou na stůl a překotila lahvičku s inkoustem. Ale Ježíšek trval: Kde máte ten nápoj, paní. A tak mu ukázala očima na almárku; kterou když otevřel, oněměl krásou tvarů a jmen i obsahů. Tak tohleto svinstvo tedy pijete. Fuj.
Avšak z ničeho nic se rozvzpomněl na citát písma: S plačícím plačte a s radujícím se radujte. Prohodil proto jen tak na oko: To ale musí být dobrota, přineste paní nějaký hrnek.
Tak dělala řeznice Ježíškovi průvodce svým výčepem, pili z řečeného hrníčku a on byl brzy opilý, protože v životě nepil.
Vzal ze stolu nůžky a řekl: Tak a teď si uděláme staročeskou slavnost postřižin. A ušmiknul jí konec rozpuštěných vlasů.
Po půlhodince zase na oplátku ostříhala řeznice Ježíška a hrozně se tomu smáli. Pak si lehla a usnula a zohavený Ježíšek vyšel ven, kde na něj čekal řezník: Tak co, obrátila se? Ale Ježíšek odpověděl z cesty: Obrátila, ale usnula. Nevím, vpravdě nevím, ale tenhle národ nejde cestou Masaryka a Beneše.
A blábolil si to ulicí, maje pocit, že do jeho kostí jsou vetkány mosazné drátky. U pomníku padlých upadnut do mrákot.
Pacholátka, která si tam hrála s vozejčkem, ho naložila, nařezala si metel a uspořádala s ním slavnostní vjezd. Všude zvonila na domovní zvonky a volala: Pojďte se podívat, vezeme Ježíška ožralého. Pojďte se podívat.
Když pak nesli Ježíška po schodech domu, smáli se tak, že upustili ho několikrát na cementové dlaždičky.
Pak chodil Ježíšek do kořalny u Halánků, skrz kamarády. Tam na rohu Liliové potkal malou židovskou dívku jménem Magdalena a zamiloval se do ní.
Chodíval s ní nakupovat chleba, doprovázel ji k holiči a cestou se bavívali: Myslíte pane, že svět je postaven jen a jen na sexu, jak učí Freud?
A Ježíšek, aby vyrovnal dialektický svár, jí vyprávěl o svatozáři.
Její oči byly ten čas kosatcové ve dne a pomněnkové při měsíci, její ústa byla jahodová ve světle a fialková za noci, její líce maceškové v podvečeru a hvozdíkové na slunci, její prsy byly slézové v živůtku a pivoňkové v lázni. A její pohlaví? Na louce kvetoucí šafrán a v prostěradlech přezrálý rybíz, ač ji Ježíšek ještě ani nepolíbil.
Jednoho dne svíraje svatozář místo slamáčku, zeptal se židovičky: Milujete mne, Magdaleno? A ona odpověděla: Až přestanete být šílený. A myslela na automobil.
Ale Ježíšek naléhal: To nemáte, slečno, ani trochu té lásky, o které mluvil váš soukmenovec Kristus? A ona odpověděla: Ale ano, avšak proto jsme ho ukřižovali. Ale až už mne nebude nikdo chtít, tak se s vámi přijdu vyspat.
A Ježíšek spolknuv ten drát svíjel se dál: Ale jak budete chtít se mnou spát bez květin, bez poezie? Jestli mne trochu milujete, buďte mojí ženou. Ona však odpověděla: Až po smrti.
A odcházela vzhůru po schodech, kolem mrtvých leknínů a polomrtvého Ježíška, který, ač mohl dostati málo, přece chtěl všechno, a tedy nic.
Po tomu debaklu chodil raději do tančírny u Kuchynků. Netančil, jen seděl pod kaštany a sestavoval účet pro Kohosi, v jehož jménu bylo povražděno již více než sto miliónů lidi.
Položil si hlavičku na mramorovy stolek a drásal se, kterak zachránit lidi od sešrotování. A měl toho plnou hlavu, že kamarádi si mezi sebou řekli: Holku by potřeboval, to je to.
Ale on myslel, jak ten meč zkraje duchovní se nakonec vždycky promění v ten meč skutečný a teče vždy červená krev.
A mramorový stoleček se proměnil v popravčí špalek čili oltář, a tak se mu zjevil Kdosi, ale ne v podobě pošťácké holubice, ale v podobě protézy, která se probořila mrakem. A byla ta protéza plna zaschlé krve a plna rzi, jako by ležela v třetihorních močálech. Hlas vonící neštěstím hovořil: Aj, to je můj syn, v kterém se mi zalíbilo.
Když se z toho omráčení Ježíšek probral, viděl, že přátelé už netančí. Pravil k ním: Já se z toho náboženství zblázním. A kamarádi mu odpověděli: To jo. A nebo se nechte potajmu zašít do kravské kůže a nechte se znovu od bejka přehoblovat.
Nazítří po těch hlasech a viděních sedl si Ježíšek na bicykl a sjel si do Kateřinek na poradu. Když tam přijel, pohleděl na strop a řekl: Tak už jsem tady. A vstoupil a dveře se za ním zaklaply a místo klik zbyla ouška a nebylo lze jíti nazpět.
Dva muži tam právě vyvraceli ruce člověku a on řval: Nevěstko, nevěsto, kurvíš se mi, kurvíš.
Na zemi klečela žena v bílém a měla zarudlou tvář. Než ti dva vyrazili řvoucího pacienta, řekli: S vámi to, slečno doktor, stejně jednou špatně skončí. A ona jim pravila: To je toho, myslel, že hovoří se svojí ženou. Ale to. už dveře byly.zase zavřené.
Ježíšek radostně zvolal: Tamhle jsou. A zdvihnuv brejle pokračoval: A se mnou zase, slečno doktor, hovoří Kdosi takovým způsobem, že myslím, že je to sám Bůh. Doktorka řekla: To s mými pacienty hovoří taky. Ale k čemu vás nabádá? A Ježíšek řekl: Abych spasil tenhle svět a že se mu ve mně zalíbilo. A rovnal si stuhu na slamáčku.
Slečna přimhouřila oči: Víte co, raději se ožeňte, nebo pěstujte housátka, protože když budete ty vaše hlasy následovat, tak .si pro vás přijedeme, nebo státní bezpečnost. A pouštěla nosem kouř.
Ježíšek zvolal: Ne, ne, ne. Já musím za nimi. Ale, slečno, já těch hlasů slyším víc, celé spletence. Mohla byste mi analyzovat, který je ten pravý?
Ó, to kdybych uměla, hned bych šla koupit písánku a opsala bych si ten svůj hlas, protože i já mám hlasy a taky nevím, který je ten pravý. Rozesmála se slečna doktor: Heleďte, Vincent se taky neptal doktorů. To musí být asi tadyhle a tadyhle.
A ťukala Ježíškovi na slamáček a na náprsní tašku a on si připadal maličkým. Pak otevřela zásuvku. vyňala fotografie a řekla: Hleďte, tady je krásný student medicíny s vrkočemi. Taky ho navštěvovaly hlasy o rovnosti všech lidí. Ale za čas svěrací kazajka. A za půl roku? Všimněte si tady těch ohnutých zad, prodloužených rukou, skleslé sanice. Zcela viditelný přechod k šimpanzovi. A takhle vypadal nakonec, ale to vám už neukážu. Je to tak skličující viděti člověka lízt po čtyřech, obzvláště krasavce, který si myslel, že zřídí docela jednoduchý, svobodný svět, plný přátelství a lásky. Slibte mi, že se spolu raději setkáme na šibenici, než tady, kdy se všechno spíš vyvrací.
Ježíšek pravil: Tak já už půjdu. Sbohem. A kráčel ke dveřím, ale slečna mu musela odemknout. Sbohem, pane.
Sbohem, sbohem, opakoval Ježíšek. Ve vratech se udeřil do čela: Kolo. A vrátil se do průjezdu, kde zapomněl bicykl.
Když sjížděl Štěpánskou, křičeli na něj kluci: Zastavte, zastavte. Když Ježíšek zabrzdil, pravil mu jeden z kluků: Pane, máte málo napumpovanej řetěz.
Pak jeli s parníčkem po Máchově jezeře na rekreaci a kamarádi hráli na gramofon samý šmačný fláky a bylo jim všechno hogo fogo.
Ale Ježíšek myslel na svedení z cesty pravé a proto řekl: Varujte se kvasu farizejského. Přátelé mu odpověděli: Že jsme nevzali chleba? Ale jo, a když nebude, tak si cestou koupíme. A Ježíšek zesmutněl, protože nebyli básníky a nevěděli, co je to metafora. Ale jelikož věřil, že nikdy není pozdě, zarecitoval: Vštípil hospodář vinici a najal lidi. ale ani nedořekl první verš, už i turisté utíkali, poněvadž vinice jsou znárodněné a Ježíšek je agent provokatér. I kamarádi se znepokojili: Mistře, mihněte se, mihněte se, ať neskončíme v lapáčku.
A on si lehnul v podpalubí na lavici a poslouchal, jak vroucně se otřásají hřídele, jako by jedině u nich dlel Duch Svatý. Z jízdenky si udělal holubičku míru a šupla. Hodil ji okénkem do modrého vzduchu.
Když přistáli a nadešel večer, vyšel si Ježíšek na kopec napsat si automatický text a udělat rozbor. Jak tak klečel, udělala se mu svatozář a málem by zapálil les.
Lidi z plachetek mysleli, že tam někdo vaří na petrolejovém vařiči, nebo že se rojejí svatojánské mušky. Ale on tam ležel v úzkostech v hlíně, že je tak lidem všechno šumafů.
A ani nesešel dolů na noc. Zůstal v blízké kapličce, kde sundal květiny a svíce a lehl si na studený oltář. Jak tak ležel, zdvihnul botičku a špičkou rozkýval věčné světýlko a proměnil kapličku v červené kyvadlové hodiny.
Byla tak maličká ta kaplička, že když se natáhnul, měl podrážky i vlasy od vápna. Tak ležel tiše a pořád myslil, komu připsati ten chór zkrvavených mrtvol? A nevěda komu a za co a proč, usnul, podoben obrazu svému.
Když se probudil, věčné světlo zklidnělo a oknem proudilo slunce. Tu se ozval křik a dvě venkovské ženy vyběhly z kapličky volajíce: Zázrak, zázrak. Avšak Ježíšek neměl dnes smysl pro reklamu, proto rychle dal nazpět květiny i svíce, urovnal dečku a seběhnul z kopce.
V noci, když leželi v hotelu, dva z přátel pravili: Když jsi Ježíšku takový pásek, zařiď nám to, abychom po smrti byli hned vedle tebe, protože s tebou je legrace.
Ale Ježíšek řekl: Kdepak, to zařizuje tam ten. A dělal prstem nahoru. Tu všichni jeho kamarádi se na něj vrhli: To jsi jenom vrátný nebo listonoš v tom tvém podniku?
Ježíšek mlčel, protože tak to asi nějak bylo, i když trochu jinak. Raději se přikryl a usnul.
K půlnoci ho přátelé vzbudili: Mistře, poslouchejte, vedle v pokoji se děje jistě nějaká prostopášnost. A opravdu, bylo slyšeti, jak vedle kdosi naříká a sténá milostnou rozkoší. Mistře, jděte tam a zakročte, už to posloucháme hodinu.
A taky zakročím. Vyhoupnut se Ježíšek z postele a tak, jak byl, vyšel na chodbu a zaťukal na dveře a hned po druhé. Když chtěl zatlouct po třetí, otevřely se dvéře a v nich se zjevil vousatý kamnář, který rovnou udeřil Ježíška pěstí do obličeje. A Ježíšek, ač chtěl přednésti řeč, obrátil se a prchal nazpět do svého pokojíčku, avšak každým krokem dostával kopance tím černým kamnářským palcem.
Když se pověsil na kliku, zjistil, že jeho přátelé zamkli. A kopance a nadávky a plivance padaly na Ježíška a on jak Svatý Václav stále se držel kliky, volaje: Pane, je-li to možné, odvrať ode mne kalich tento.
Teprve za chvilku cvaklo v zámku a polomrtvý Ježíšek se vhroutil mezi smíchem položivé kamarády, kteří jeden přes druhého švitořili: To je ale trnitá cesta, co? Kdepak, náš zástupce království, ten to ale s lidma umí.
A Ježíšek si vylezl na židli a v zrcadle nad umývadlem si prohlížel modřiny. Pravil: Kdyby si aspoň ten člověk stříhal nehty. Ale pravím, vpravdě pravím vám: Neházejte perly před svině.
A chladil si zadek v čerstvé vodě, zatímco jeho přátelé vymýšleli docela slušné metafory na jeho situaci.
Když se vrátili z toho slibného zájezdu domů, byla horka a chodili se koupat pod libeňský most, tam, jak jsou dvě lodi potopené napůl a dvě přivázané ke břehu. Přátelé se bavili tím, že mlátili na ten drát holí a radovali se, když z kulatého okénka vyletěla ženská hlava: Pacholci, co brnkáte na ten drát? Celou lodí to bručí.
Celou lodí to bručí? No to jsme právě chtěli. Vyprskli koupáči a skákali do vody, kde plavaly chcíplé krysy, lepení a tak.
Koupili šňůru na prádlo, svázali ji a vždy jeden si odplaval nazpět, drže tu šňůru. Ti zbylí vzali druhý konec a běželi po rybářských sádkách, zatímco hlava koupajícího se zarývala do hladiny a tvořila vějíř. Tak se střídali a i Ježíšek okusil, co je to mít kapuci vody před očima. Když se smrákalo, přišli k řece i dělníci. Tu si Ježíšek řekl: Pronesu k nim řeč.
Stoupnul si vedle hausbótu, do jehož komínu chodili kluci na velkou stranu, a pravil: Tak jako moderností Indů bylo najíti životem cestu k nirváně, tak moderností naší doby je práce jako prostředek k proměně tohoto světa ve svět, v němž by člověk nebyl vykořisťován člověkem, kromě třídním bojem a naukou o Herrenvolku. Ale řekněte přátelé, co si s sebou vezmete, až půjdete do hutních kombinátů a do dolů a nahoru? Lásku, lásku, lásku a pokoru, se kterou se lehčeji překonávají normy i trápení. Vpravdě pravím vám: v budoucnu budou ty nejpodřadnější práce konati lidé s vysokoškolským vzděláním, což bude to nejvyšší, neboť jen tak lze umenšit zlo a špínu světa. Tak skončíme tam, kde jsme začali. Žebráctvím starých Indů, nadlepšeným pokorou a láskou. Tak člověk prací a v práci dospěje k identitě se sebou i s ostatním světem.
A Ježíšek domluvil a udělal takhle rukou k mračnům. Ale dělníci už byli dávno ve vodě a křičeli na něj: Jdi s tím na velkou stranu. Jak slyšíme o práci, tak nás hned bolí v kříži jako v biografu, člověk toho má dost za celý den až až.
A brnkali na drát, až chundelatá hlava vyletěla z okénka a hrozila pěstí: Co, pacholci, brnkáte na ten drát? Celou lodí to bručí.
Celou lodí že to bručí? No to jsme právě chtěli. A skákali s klukama do vody. Jen Ježíšek se už nekoupal. Byl smuten až k smrti, protože ho studily mokré trenýrky.
Hleděl, jak ze staré rybárny vyvlékly dvě ženy starého muže a marně mu roztáčejí zadřené klouby. Hleděl, jak stařec břinká nohama i hlavou, podoben mrtvému ptáku, kterého už nelze donutit vzlétnout. Pak ho posadily do proutěné židle, daly před něj stoleček, na ten stoleček knížku a co chvíli přišly mu obrátit stránku, protože starci se chtělo více žít, než když byl mlád.
Ježíšek mu chtěl něco pěkného říci, ale ty ženštiny na něj mávaly, aby šel pryč a zobaly si prstem do čela, že to je stejně zbytečné.
Jednoho odpůldne se zastesklo Ježíškovi po slečně z blázince a když ji přišel navštívit, tak tam nebyla.
Sešel do parku a sednut si na lavičku, kde stál muž s aktovkou a knírem a vykládal ženám: Kdyby lidi přišli jenom poodhrnutým cípečkem na pravou tvář pravdy, všichni by se zbláznili. Tak je pravda silná. Tu se Ježíšek ale dolekal. Jedna žena se vymrštila a křičela: Jaká pravda potom že vítězí? Jaké to potměšilé nápisy na Husově pomníku? I já jsem řekla ve straně pravdu a nebýt blázince, tak by mne zavřeli. Ho, ho, ho, ho, pravda vítězí.
A běžela nešťastná po pěšince, bila se v blůzičku a stále volala: Pravda vítězí, pravda vítězí. Ale pacienti kývali, že nevítězí.
Jediná žena mlčela. Byla už připravena k odjezdu, s tváří truchlivou a zmatenou, s kabátem a kufrem, aniž by věděla kam a jak a kdy. Jakási zbytečnost a únava z ni pramenila a Ježíšek usoudil, že tady ti lidé mají něčeho buď moc, anebo zase málo.
Když vstal, minul krásnou dámu v modrém plášti, jako by si šla zdřímnout do jiného snění. Jat její krásou, ji oslovil: Kam, slečno, jdete?
A ona mu odpověděla: Vidíte tamhle ten vysoký strom? Na tom se mi oběsil můj miláček, který mi napsal celý kufr: miluji Tě, milují Tě, milionkráte miluji Tě a stomilionkrát. Ale já jsem tenkrát neslyšela a tak se mi oběsil, když napřed vedle sebe přivázal na dlouhý provaz ten kufr básni, takže to celou větrnou noc tlouklo o kmen, jako ta sekyra v české pohádce.
A zahnula do stromořadí sloužiti zádušní mši a Ježíšek šel za ní. Když minul nehybného zasmušilého muže, tu se ten člověk otočil, vyrval strašlivou silou do stromu přišroubovaný stolek a zezadu udeřil Ježíška do hlavy, pronášeje důstojně: A toto ti posílá archanděl Gabriel.
Když Ježíška pustili z nemocnice, nadešla Veliká noc a odebral se proto do svého městečka k prověrce. Když na něho přišla řada, zeptala se ho rada farizeů a zákoníků: Řekni nám, Ježíši, co bys dělal, kdyby k tobě někdo přišel a ponoukal tě, aby jsi roztrhal členskou legitimaci ÚRO?
Ježíšek odpověděl: Kdyby to řekl funkcionář nebo sám sekretář, učinil bych tak, abych neporušil odborářskou disciplínu. Ale pravá víra, ta je v srdci a i přes hranice přenáší.
Podivili se všichni a dali druhou otázku: Kdybychom ti dali pušku a poslali tě do lesa na stráž, šel bys tam?
Ježíšek řekl: Kdyby tam nikdo nebyl, proč bych tam nešel? Ale kdyby tam ležel nepřítel s automatem, šli byste tam se mnou? Neboť běda tomu, skrze koho pohoršení přichází.
A farizeové a zákoníci se divili moudrostí jeho a dali mu třetí otázku: Kdyby někdo k tobě přišel a řekl ti, že je převrat, střílel bys proti nám?
Ježíšek odpověděl: Koupil bych si stranický tisk a když by tam nebyly pokyny, šel bych se zeptat na sekretariát, protože člověk je důležitější než oběti.
A všichni vůkol se divili věrnosti jeho a dali mu proto jednu otázku navíc: Dávej dobře, Ježíšku, pozor: Kdo to byl Kristus?
Tu Ježíšek, aby se ujistil, jaký je úpadek, odpověděl: Kristus byl ten, který kdyby dneska žil, jistě by vstoupil do strany nám blízké.
Ale to se již rada i lid neudrželi a povstali a tleskali a tleskal si i Ježíšek, protože jeho ústy promluvilo Učení všech Učení a Umění všech Umění, krom Ježíškova srdce.
Onoho večera, sklíčen a unaven, po dlouhé době byl na noc u matky. Avšak v noci, když se mu to rozleželo v hlavě, se chtěl několikrát věšet, takže s ním musela matka i na záchod.
Za jitra si vyšel podle labské vody a pozoroval rybáře, jak navlékají rybičku pod páteř, aby se návnadou dlouho mučila.
Chromá minulost ležela za ním a nikde ani stopa, kam by shodně mohl položiti svoji podešev. Byl sám. A nikomu nemohl pomoci, ač by tak rád, a nikomu nemohl nic sděliti, ač by tak rád. Jako by jen a jen jedinec si hrabal cestu k sobě a tím i k Někomu a Něčemu a Ničemu. Těsnou branou, se svými kohortami, naproti andělům, s kterými se pak železní muži políbí ve skutečnost. Ale kdo bude chtít na sebe dobrovolné hledět a zřít, kterak se postava rozpadá?
Kdo snese pohled na vyleštěná zlatá telata, jako by staří už dávno neřekli: Poznej sebe sama, To jsi Ty, Bohové jste Vy a do Království vcházejí násilní?
A jak tak šel, volal jeho hlas nahlas: Vy všichni, kteří si myslíte, že všichni velcí, kdyby dnes s vámi žili, že by s vámi chodili v tričku a pod vašimi standartami, jděte na malou stranu. Papeži, generální sekretáři, ať vám ořezávátkem na tužky krouhají všechny prsty, protože sami nevcházíte, jen brousíte nože na zdánlivé šílence, smyšlené zločince a novorozeňata, která vám unikají v neviditelných košilích. To Ježíšek volal a padnuv obličejem do hlíny, dostal záchvat, v jehož osvětlení viděl, že svět, tak jak je, je odsouzen ke zkáze, protože Bůh bylo to, co dělal on a co dělali jiní.
Za čas, když potkal jednoho ze svých přátel, se kterými se rozešel, pravil mu: Buďte u pokoji a neplašte se. Ode dneška, budete-li chtít býti mými přáteli, nic se vám nemůže stát, krom smrti zastřelením.
Tu si udělal kamarád jíšku do trenýrek a kohouti kokrhali, protože se jmenoval náhodou Petr a náhodou také navždy odešel.
Proto taky nebožtík papež, za svobodna jménem Pacci, vydržel do dvaadevadesáti, lezl s lanama po Alpách a kamarádil se s císařem v Išlu, kde jim tyroláčci jódlovali na citery.
Když tento svatý Otec umíral, dali mu na radu anglického lékaře sedmnáctiletou holku do postele, ale on stejně umřel, protože už po něm nelezli mravenci, ač se mu nemohlo nic stát, krom života věčnýho, kterýho se tak bál.
Tenhle nynější papež, ten má zase zálibu v dolarech a kamarádí se raději s kapitalistama a komunisty nemůže ani cítit. Prochází se proto Vatikánem v hedvábí, jak baletka.
Den před svou smrtí, která je v nekonečnu, vymyslel, a tedy měl, Ježíšek tento sen; jako odměnu sobě, lidstvu a hlavně přátelům:
S dvanácti vypili u holešovických jatek jedenkaždý naráz dva litry hovězí krve a rychle vstoupili do plně obsazené elektriky, kde najednou všech těch třináct počalo zvracet tu ošlemovanou krev do klínů, obličejů lidských i sobě navzájem. Tu Ježíšek poprvé ve svém životě se rozkřičel: Toto je požehnání a odměna moje. A lidé skákali z holešovického nábřeží krásnými křivkami rovnou do řeky, jiní v balistikách a kotoulech padali do prachu a tramvaj ujížděla a dávila se a aspoň jednou v životě zatoužila se formálně očistit.
Když nazítří zřízenci elektrických podniků čistili až po kolena dozvracený vůz, muselitam zavésti rameno Vltavy, aby proudem byl stržen ten chlív, jak na to vyzrál řecký krasavec Herakles.
A tak byli ti zřízenci zmámeni tím krásným viděním, že držíce se za šíje zvraceli své ubohé závodní obědy do čepic volajíce: Na to aby byl Salvator Dali.
Kdosi ve výšinách řičel smíchem a šplouchal si nohy v Ježíškově srdci, jež mělo navenek zsinalou tvář přestárlého, hluchoněmého dítěte.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.3 (11 hlasů)