„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Úvahy

Kategorie
04. Březen 2008
Nikdy jsem nepoznal pravidla.
Zlo, které tě obklopuje v půlkruhu jako obočí nad okem, plamenným zrakem donuť k nečinnosti. Ve spánku nechť nad tebou bdí, aniž by se i jen trochu smělo pohnout.
Zkoumavá myšlenka pronikala bolestmi, znásobovala muka a nijak nepomáhala.
Kategorie
04. Březen 2008
Každý člověk nosí v sobě pokoj. To si lze ověřit dokonce sluchem.
Kategorie
04. Březen 2008
Při žádné příležitosti není dost připraven, ale nemůže si to ani vyčítat, neboť kde by se v tomto životě, který tak mučivě a v každém okamžiku vyžaduje připravenost, našel čas se připravit, a i kdyby tu čas byl, bylo by vůbec možno se připravit, dokud neznáme svůj úkol, čili lze vůbec splnit přirozený, nejen uměle sestavený úkol?
Kategorie
04. Březen 2008
Židovskou očistnou lázeň, kterou má v Rusku každá židovská náboženská obec, si představuji jako kabinu s umývadlem přesně stanovených rozměrů a se zařízením, jež předepsal a nad nímž dohlíží rabín; má pouze smývat pozemskou špínu duše, takže její vnější podoba nerozhoduje, je symbolem, a proto může být špinavá a smradlavá, což také je, ale přesto plní svůj účel.
Kategorie
04. Březen 2008
Kafka psal aforismy inkoustem na jednotlivé lístky, které očísloval. Některé sám přeškrtl (jsou označené *), ze svazku je však neodstranil. Předložené číslování aforismů je autentické.