„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Gustav Meyrink: Hašiš a jasnozřivost

Gustav Meyrink: Hašiš a jasnozřivost

Gustav Meyrink: Hašiš a jasnozřivost

Povídkové dílo Gustava Meyrinka stojí sice proti jeho románům, jež jej proslavily, poněkud v pozadí, ale zatímco si čtenář u Golema plně uvědomuje autorovu fikci a fantazii položenou v reálných kulisách pražského židovského ghetta, může být při čtení povídek velmi zmatený, protože se v nich míchají autobiografické prvky, ale i celé životní příběhy autora s okultními či náboženskými tématy, jenž jsou přetaveny do brilantní literární podoby.
A právě na této směsi je založeno osm povídek ( + úryvek z autorova deníku) ze souboru Hašiš a jasnozřivost, jež svůj děj rozehrávají v pražských kulisách na rozmezí 19. a 20. století, obsahují v sobě velmi mnoho skutečných prožitků tak, že je čtenář často ochoten přijmout děj povídky za zcela reálný a pravdivý. Objevují se zde náměty Meyrinkových alchymistických pokusů s důsledkem autorovy dlouhodobé nemoci, spirituálních seancí, důkazy jasnozřivosti s dosahy do věcí budoucích, experimenty s hašišem, jogínská a buddhistická filozofie i meditace, členství v řádu Asijských bratří, jež dle pověsti založily i město Praha a další. Vše založeno na Meyrinkových hlubokých teoretických i praktických znalostech z těchto oblastí tak, že je velmi těžké náměty povídek zpochybňovat, tedy pokud se jim čtenář brání.
»Jak jsem šel opuštěnými nočními ulicemi přímo, pak křížem krážem přes spící náměstí a kolem snících domů, provázen blikajícími lucernami a přece vědom si své cesty, musel jsem se domnívat, že mi antikvář svěřil, kde bydlí onen bezejmenný hodinář, kde bych ho nalezl, a kde by stála ona zeď, obepínající park s jilmy. Neřekl mi přece, že jen onen stařec by mohl moje hodiny uzdravit? Jak by to jinak mohl vědět? I cestu k němu mi musel popsat a když jsem si ji sám nezapamatoval, zdálo se, že mé nohy ji zcela přesně znají. Vedly mne ven z města na bílou cestu běžící do nekonečna mezi lukami dýchajícími létem. V patách se mi plazili černí hadi vylákaní ostrým měsíčním světlem ze země. Byli to oni, kteří mi poslali otrávené myšlenky: již nikdy jej nenajdeš, zemřel před sto lety?“ Abych jim unikl, zahnul jsem ostře vlevo na postranní pěšinu a vtom se vynořil ze země můj stín a spolkl je. Pochopil jsem, že přišel, aby mne vedl, a bylo pro mne velkým uklidněním vidět jej před sebou, kráčejícího neomylně a bez váhání. Neustále jsem naň hleděl a byl jsem rád, že nemusím dávat pozor na cestu.
Znenáhla se mě opět zmocňoval onen nepopsatelně podivný pocit, který jsem míval jako dítě, když jsem si hrál sám pro sebe: pevným krokem jít se zavřenýma očima bez obav před upadnutím: je to vytržení těla z každého pozemského strachu, jako jásání v nitru, znovunalezení svého nesmrtelného Já, jež ví: mně se nemůže nic stát!
Tak mne opustil úhlavní nepřítel, jehož člověk v sobě nosí; střízlivý, studený rozum a sním poslední pochybnost o marném hledání toho, jehož hledám. Po dlouhé chůzi spěchal můj stín na široký a hluboký příkop, táhnoucí se podél cesty, zmizel v něm a nechal mne samotného. Věděl jsem, že jsem u cíle. Proč by mne byl jinak opustil?
S hodinami jsem stál ve světnici toho, o němž jsem věděl, že jen on jediný je může znovu uvést do chodu. Seděl před malým javorovým stolem a nehybně se díval lupou připevněnou páskem k oku na drobný třpytivý předmět na světle žilkovaném dřevě. Za ním byla na bílé stěně ozdobným písmem vypsána věta v kruhu, podobném velkému ciferníku: Summa Scientia Nihil Scire.«[1]

Použitá literatura:

  1. Gustav Meyrink, Hašiš a jasnozřivost, Volvox Globator: Praha, 2000.
[1] Cit. Gustav Meyrink: Hodinář.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 5 (3 hlasy)