„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Louis Pauwels a Jacques Bergier: Jitro kouzelníků

Louis Pauwels a Jacques Bergier: Jitro kouzelníků

Louis Pauwels a Jacques Bergier: Jitro kouzelníků

Le Matin des magiciens, 1960

Knihu Jitro kouzelníků, jež poprvé vyšla v roce 1960, spolu sepsali dva francouzští milovníci okultních záhad, mysterií ale i sci-fi literatury, Jacques Bergier (původní profesí chemik) a Louis Pauwels (novinář). Kniha byla přeložena do několika dalších jazyků, ale podobných záhadologikých spisků plných senzačních zpráv o tajných spiknutích, ale i zapomenutých vědomostech starých civilizací či zaniklých okultních hnutí vycházelo již od konce 19. století nepřeberné množství tak, že Jitro kouzelníků sice ve své době vzbudilo jistý ohlas, ale kniha záhy zapadla stejně jako ostatní tituly tohoto ražení. V tehdejším Československu však v té době vládla jak cenzura tak především pseudofilozofická ideologie marx-lininistického materialismu a po podobných publikacích tak mezi čtenáři vládl obrovský hlad.
Když tedy byla kniha Jitro kouzelníků roce 1969 vydána i v českém překladu, vyvolalo to mezi čtenáři obrovskou senzaci tak, že se titul nejenom stal podpultovým nedostatkovým zbožím, ke kterému se bylo možné dostat jen ze známosti či pomocí úplatku prodavači v knihkupectví, ale zejména kniha kolem sebe vytvořila bez ohledu na vlastní obsah kultovní aureolu. Druhé české vydání vyšlo až v roce 1990 a poté se kniha dočkala ještě několika vydání, ale Jitro kouzelníků již zůstal pojmem sui generis, jenž dalece přesáhl význam původní knihy.
Jacques Bergier a Louis Pauwels se na téměř pětiset stranách svého spisku, který je, jak se lze domnívat kompilátem článků z lidových populárně-vědeckých časopisů, snaží dokázat základní tezi a to, že současná moderní věda, vědomě i nevědomě, přehlíží a často i potlačuje řadu faktů, které nedokáže vysvětlit.
Zvláště v první z celkem tří částí knihy autoři kladou řadu „důkazů“, že řadu objevů ale i vynálezů, jež byly učiněny až moderní vědou v průběhu 19. a 20. století ve skutečnosti učinili již v 16. století rosikruciáni - zde je na příklad zmiňována fyzika elementárních částic, Einsteinovy teorie relativity, modely subatomárních částic a podobně. Ale nejen to, v knize jsou zmiňovány mnohé moderní vynálezy à la fotografie, rádio, galvanické články a mnoho dalších jež byly učineny nejen několik staletí před jejich objevením a použitím v námi známé praxi, ale mnoho z těchto vynálezů dokonce učinily staré civilizace Sumerů, Starého Egypta či Inků, kteří krom neuvěřitelných znalostí geometrie, matematiky, astronomie a fyziky, používali elektřinu z galvanických článků a dokonce si díky ní i svítili! Ba, tyto civilizace dokonce ovládaly tajemství rozbíjení atomů, tj. atomových bomb! V této kapitole je rovněž zmiňováno, že řada objevů a vynálezů čeká na své novuobjevení ze strany moderní vědy, ačkoliv si stačí prolistovat knihy středověkých alhymistů. - Právě z údajných alchymistických knih je sice v knize snášena řada důkazů, žel asi dle očekávání, chybí zde chybí jakékoliv konkrétní tituly či dokonce poznámkový aparát. Ostatně těchto alchymistických dávno zapomenutých knih je v Jitru kouzelníků zmiňováno tak neřeberné množství (v jiné souvislosti se mluví až o sto tisících), že ani pročtení jedné tisíciny z tohoto množství, by nebylo v lidských i časových možnostech dvou autorů.
Další kategorií jsou potom vědomosti již dávno překonané - například Bohrův model atomu, který je v knize obhajován, byl vyvrácen již ve 30. letech a to pomocí kvantové fyziky. Řadu dalších „vědeckých“ poznatků pak lze vyvrátit jako nesmyslné již na základě znalostí ze základní školy.
Ale přeze všechny nedostatky, nevědomost i prášivost svých autorů lze první část knihy s jistou dávkou nadhledu přečíst až do konce. - V kapitole druhé se totiž duo autorů pouští do vysvětlování filozofie německého nacismu a totální závisloti Adolfa Hitlera na okultních vědách. Kapitola třetí pak již míří do současnosti, kdy na základě znalostí, jež byly v populární literatuře známy v 50. letech, autoři extrapolují možné schopnosti lidského mozku tak, že dle jejich úsudku se mezi námi pohybují jedinci operující na vyšší bázi, kteří však své schopnosti nedávají navenek najevo a komunikují jen mezi sobě rovnými.
V roce 1987 sice dvojice českých autorů, Zdeněk Kukal a Jaroslav Malina, vydala antitezi k Jitru kouzelníků a to Soumrak kouzelníků, ve které se snažili skepticky na tuto knihu reagovat, ale přirozeně se však tato publikace nedočkala větší obliby.

Použitá literatura:

 1. Louis Pauwels a Jacques Bergier, Jitro kouzelníků, Svoboda: Praha, 1990.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4 (6 hlasů)

Článek “Louis Pauwels a Jacques Bergier: Jitro kouzelníků” 5 responses

 1. "V tehdejším Československu

  "V tehdejším Československu však v té době vládla jak cenzura ..."
  Dnes již Československo neexistuje, obřezaní havlisti ho zničili, protože po menších částech se lépe ovládá a krade. Cenzura už není na nic potřeba - knihu s "politicky nekorektním" obsahem prostě nikdo nevydá.
  Ve veřejnoprávních médiích je daleko více lží, manipulace a propagandy než kdykoliv předtím. Místo zpráv politruci vyškolení v USA lidem vnucují svůj postoj jako jediný správný. Autocenzura vynucená existenční nejistotou úplně všude.

  Submitted by Bob Kozák (bez ověření)

 2. Svatá pravda...

  Svatá pravda...

  Submitted by nukun (bez ověření)

 3. Jsi blb...

  Jsi blb...

  Submitted by Kdokoliv (bez ověření)

 4. OPOŽDĚNÁ MYSTIFIKACE V době

  OPOŽDĚNÁ MYSTIFIKACE V době kdy "Matiné.." vyšlo a tím spíše po téměř deseti letech do českého překladu byla podobná mystifikace již dosti frekventovaná. Autoři mimoděk navázali na Dr Goebelse s jeho "dávkováním pravdy" i na celou plejádů anglo-saských vojenských propagandistů. Paradoxně přilepení mystiky Hitlerovi a nycistům je asi největším "vzepětím" tohoto dílka. v dnešní době politických lží, desinformačních kampaní státních zpravodajských služeb i tzv. reklamy se text jeví jako "domeček pro panenky". Protože lež má (narozdíl od mystifikace nebo sci-fi) jednoznačně negativní konotace, pak tedy i tento text je lží, neboť uvažuje o zneužití mystifikace. Pokud někdo chce dostatečně kritický pohled na mystifikaci i kus její historie na úrovni ať zkusí Eccův Pražský hřbitov

  Submitted by Křeček (bez ověření)

 5. Samosebou je to bláhová

  Samosebou je to bláhová knížka ve smyslu mnohých s jistotou naťukávaných faktů, ale je to knížka cenná v něčem, co nám dodnes velice ubylo. Mám na mysli možnost fabulace a schopnost si s ní dále pohrávat. Dnes jsou jistě jiné způsoby vědecké práce a její populární reflexe než pŕed více jak půlstoletím. Nu ale bláhovost možná pro naší fantazii až zoufale chybí.

  Submitted by Alugoole (bez ověření)