„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

William Faulkner: Srpnové světlo

William Faulkner: Srpnové světlo

William Faulkner: Srpnové světlo

Light in August, 1932

Srpnové světlo lze v díle Williama Faulknera označit za román nejen vrcholný, ale i do značné míry klasický, kdy se Faulkner jednoznačně vydělil z románové tradice americké literatury. V kontextu literatury světové pak vytvořil svou zcela specifickou literární skladbu, kdy je příběh rozdělen do několika vzájemně jen úzce souvisejících proudů, jež jsou vyprávěny asynchronně v různých časových obdobích a jeho nosná část je takřka rovnocenně rozdělena mezi množství postav.
Faulknerovo dílo je charakteristické mnoha úhly pohledu, nemoralizující kritikou a vysokou kvalitou svého vypravěčského stylu. Leitmotiv románu, jehož děj Faulkner umístil do smyšleného Yoknapatawphského okresu a města Jefferson, je jižanský rasismus, byť Faulkner až na výjimky neoznačuje své postavy barvou kůže, kdy je hlavní postava románu, belošský Christmas, v závěru románu zlynčován, protože údajně mohl být jeho úředně neznámý otec černošský míšenec.
Srpnové světlo bývá mnohdy interpretováno jako biblická alegorie. - Christas je ztotožněn s Ježíšem. Postava dívky Leny, jež v pokročilém stádiu těhotenství putuje pěšky několik set mil, aby našla otce svého dítěte má svůj předobraz v Marii. Dělník Byrona Bunch, jež se do Leny zamiluje, je interpretován jako Josef. Až extrémní výklad je symbolika kulek jakožto hřebů jimiž byl Kristus přibit ke kříži, či 66 Faulknerových postav jakožto 66 biblických knih.
Jako alegorie bývá vykládán i samotný název románu, který má svůj původ v iluminaci světla, jež ze záhadných důvodů v tomto letním měsíci vyzařuje řeka Mississippi - světlo má být ve skutečnosti narození dítěte a naděje na nový lepší svět.
Výklad postavy Christmase je krom náboženského podtextu charakterizován i jako asociace latentní homosexuality. Nicméně asi není nutné zdůrazňovat, že všechny tyto výklady jsou velmi zavádějící a Faulkner s těmito prostředky nikdy nepracoval, ba právě naopak.

Použitá literatura:

  1. William Faulkner, Srpnové světlo, Levné knihy KMa, Praha: 2000.
Zatím nikdo nehlasoval