„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Jan Antonín Pitínský: Hordubal

11. Červen 2011
Jan Antonín Pitínský: Hordubal

Jan Antonín Pitínský: Hordubal

Dramatizace Hordubala Karla Čapka byla v divadle Husa na provázku událostí hned ve třech rovinách: Po šesti letech se do Husy vrátila persona primera současné české divadelní režie - Jan Antonín Pitínský a spolu s ním i Jiří Pecha, jakožto herecký představitel vůbec nejslavnějšího provázkovského období. Ne shodou okolností se oba naposledy v divadle objevili, Pitínský jako režisér, Pecha jako herec, v jenom z nejvydařenějších představení za posledních deset let a to v inscenaci Hvězdy nad Baltimore roku 2004. Třetím očekáváním, jež se kolem představení vznášelo, byl fakt, že Hordubal mělo být úvodní inscenací v rámci třídílného cyklu na motivy světově nejslavnějšího českého dramatika a spisovatele, Karla Čapka. - Krom zmíněného Pitínského, se druhého představení v pořadí Trapná muka, s premiérou v roce 2011, zhostil Jan Mikulášek a konečně režie závěrečné části Čapkova cyklu, Život a dílo skladatele Foltýna, se má v roce 2012 chopit Vladimír Morávek, jakožto současný hlavní režisér a umělecký ředitele divadla.
Jan Antonín Pitínský: Hordubal

Jan Antonín Pitínský: Hordubal

Čapkovo dílo jakožto literární i dramatický fenomén, neztratil pro českého čtenáře i diváka za uplynulých takřka sto let nic ze své aktuálnosti a vypovídací hodnoty a Čapek se tak krom krátkých intermezz nikdy nevytratil z programů českých divadel. Ale úkolem divadla není původní texty oživovat, nýbrž převádět do nových souvislostí a současných reálií. - Proto autorská dvojice, dramaturg Josef Kovalčuk a režisér J.A. Pitínský, převedli původní epický příběh, jež vychází ze soudobé soudničky z procesu na brněnském soudu, do roviny symbolické a v představení vyzdvihli okrajová témata à la Hurdubalova koncepce hospodářství založená na hospodářském dobytku versus chování koní na prodej, které preferovala Hordubalova žena Polana a její milenec Štěpán; velký prostor v představení rovněž dostávají obrazy z Ameriky, kde Hordubal osm let fáral v černouhelném dole, což je jako fakt v původním románu zmíněno jednou větou; anebo soudní proces s Polanou a Štěpánem, který se pro změnu v románu nevyskytuje vůbec. Naopak v souladu s Čapkovým vyzněním je v představení položen jako hlavní viník Štěpán a nikoliv Polana, pro kterou byl Štěpán jedním z řady o více než deset let mladších milenců, které musela uplácet, aby pro ně zůstala atraktivní.
Jan Antonín Pitínský: Hordubal

Jan Antonín Pitínský: Hordubal

Představení jako celek lze označit jako režisérské, kdy zúčastnění herci hráli spíše úlohu jednotlivých dílků do sebe zapadající skládačky a ani nejdominantnější herci v čele s Vladimírem Hauserem v roli Hordubala, pro které byla role velkou hereckou příležitostí ač tvoří inventář souboru po bezmála třicet let, Jiřím Pechou v roli pastýře Míši či Robertem Miklušem jako Štěpánem nezastiňovali davové scény krav na pastvě či splašených koní.
Jan Antonín Pitínský: Hordubal

Jan Antonín Pitínský: Hordubal

S větším odstupem času, jež uplynul od mého shlédnutí představení, nemohu říci, že ve mně Hordubal zanechal nějaký nezapomenutelný dojem, a byť se v současném programu Husy na provázku jednalo o představení nadprůměrné, ba až výjimečné, mnohé použité formy mi splývají s jinými představeními J.A. Pitínského z posledního období - s například s představením Marnie, jež Pitínský v roce 2008 zrežíroval v brněnské Redutě.
Režie: J.A. Pitínský
Dramatizace: Josef Kovalčuk
Dramaturgie: Miroslav Oščatka, Josef Kovalčuk
Scéna: Jan Štěpánek
Kostýmy: Jana Preková
Hudba: Petr Hromádka
Hrají:
Hordubal a Mechajl Hordubal - Vladimír Hauser, Polana a Oxeňa - Eva Vrbková nebo Andrea Buršová, Hafie, jejich dcerka - Martina Krátká, Štěpán Manya - Robert Mikluš, Vasil Gerič, starosta Krivé - Josef Králík, Andrej Pjosa, řečený Husár a Advokát - Michal Dalecký, Berkovič, hospodský a Předseda soudu - Michal Bumbálek, Gejza Fedeleš - Tomáš Sýkora, Marta Fedelešová - Kateřina Jebavá, Juliana Varvarinová - Anežka Kubátová, Marja Jánoš a Cikánka - Ivana Hloužková, Notář a Doktor - Milan Holenda, Gelnaj, starší strážmistr - Pavel Zatloukal, Biegl, mladší strážník - Jiří Hajdyla, Státní zástupkyně - Gabriela Štefanová, Míša, pastýř - Jiří Pecha
Premiéra : 6. března 2010 v divadle Husa na provázku
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4 (1 hodnocení )