„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

Letošní sezónu divadla Na zábradlí, jež nese podtitul „Nepřizpůsobiví?“, otevřel režisér a umělecký šéf divadla Komedie, co do počtu a významu ocenění, nejlepší české divadelní scény uplynulých deseti let, David Jařab a to vlastní dramatizací povídky amerického spisovatele a scénáristy Nathanaela Westa, Osamělá srdce.
David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

Jak je všeobecně známo, divadlo Komedie v koncepci Pražského komorního divadla ukončilo svou desetiletou existenci v srpnu 2012, a vzhledem k tomu, že David Jařab byl v tomto souboru vedle Dušana Pařízka personou primerou, je inscenace Osamělá srdce srdce srovnávána nikoliv s koncepcí vlastní divadlu Na zábradlí, ale s koncepcí divadla Komedie, což je přinejmenším nefér.
David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

Původní Westova povídka Přítelkyně osamělých srdcí (Miss Lonelyhearts) pojednává o novináři, který pod stejnojmenným pseudonymem odpovídá na dopisy nešťastných čtenářek. Jařab tuto výchozí zápletku geniálně upravil pro potřeby divadla tím, že původní novinovou rubriku zaměnil každonočním rozhlasovým pořadem Nemilovaní a osobu psychologizujícího novináře nahradil za moderátora s příjemným a vnímavým hlasem (hraje Stanislav Majer) s tím, že celý děj inscenace se odehrává v průběhu jednoho vysílání, které jako každé noci, začíná vysílat úderem desáté a končí v pět hodin ráno.
David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

Celé představení má trpce smutný nádech, který má v několika intermezzech, zvláště ve scénách s cynickým šéfem Shrikem (hraje Jiří Ornest v alternaci s Hynkem Chmelařem), černo-humorný podtext. Samotný děj se odehrává ve dvou rovinách a to v rovině živého vysílání s telefonáty „nemilovaných“, kdy do vysílání například volá dívka, že byla znásilněna její hluchoněmá sestra, nebo žena (Natália Drabiščáková), která se snaží uniknout z manželství s invalidou (Leoš Noha), kterým opovrhuje, a v rovině, jež se odehrává přímo ve studiu, kdy moderátor řeší konflikt se svým šéfem, má milostnou avantýru s šéfovou manželkou (Kristina Beranová), odvrhuje svou těhotnou přítelkyni (hraje dramaturgyně Lucie Ferenzová) a řeší nezvané a nechtěné návštěvy „nemilovaných“ přímo ve studiu. V závěrečném vyznění tak osamělý a nemilovaný radí jiným osamělým s tím, že jej práce vyčerpává a přes vnější cynický odstup jej osudy volajících strhávají do emoční propasti.
David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

Krom výborného režijního pojetí a skvělých hereckých výkonů v čele s ústředím hercem Stanislavem Majerem v roli Utěšitelky, představení vyniká i velmi propracovaným návrhem scény. Dramatické dění na scéně pak podtrhává hudba Ivana Achera se zpěvem Jany Vébrové a Romana Zacha.
Osamělá srdce
Předloha: Nathanael West
Režie: David Jařab
Scéna: David Jařab
Kostýmy: Sylva Zimula
Hudba: Ivan Acher
Dramaturgie: Lucie Ferenzová
Hrají:
Stanislav Majer … Utěšitelka, Jiří Ornest n. Hynek Chmelař … Shrike, Kristina Beranová … Marie, Lucie Ferenzová … Betty, Natália Drabiščáková … Doylová, Leoš Noha … Doyle, Marie Spurná … Žena, Natálie Řehořová … Dívka, Barbora Etlíková n. Magdaléna Pártlová … Grácie
30. října 2012, Divadlo Na zábradlí v Praze.

Pavučina:

  1. Osamělá srdce — Nathanael West / David Jařab - anotace divadla Na zábradlí.
Zatím nikdo nehlasoval