„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Divadlo Na zábradlí

Divadlo Na zábradlí: Buržoazie

Divadlo Na zábradlí: Buržoazie

Inscenace Buržoazie z pražského divadla Na zábradlí se odvolává jak na původní inscenaci z brněnského divadla Reduta, kde byla prakticky totožná inscenace uvedena o šestnáct měsíců dříve a to pod názvem Nenápadný půvab buržoazie, ale také je přirozeně inspirována svou filmovou předlohou od nejpřednějšího filmového surrealisty Luise Buñuela. Další zajímavostí pak je v historii českého divadla ojedinělý fenomén a to že dvě divadla v Praze a v Brně sdílí ve stejné sezóně nejen totožný repertoár nastudovaný stejnými tvůrci - v tomto případě režisérem Janem Mikuláškem - ale i totožnými herci tak, že má-li někdo tu chuť a to potěšení, může představení shlédnout hned ve dvou divadlech současně. Ba, totéž může udělat i u několika dalších inscenací, jež jsou uváděny paralelně v de facto v totožném složení tvůrců i herců, a to Kabaret Kafka, Annu Kareninu, Korespondenci V+W, Zlatá šedesátá či Europeanu, kdy pro vysvětlení v této divadelní sezóně přešla z Reduty do divadla Na zábradlí klíčová část tvůrců i herců a opakování původních inscenací má být jakýmsi the best of z brněnské éry.
Višňový sad

Višňový sad

Nejlepšího Čechova v Praze dávají v divadle Na zábradlí - toto tvrzení platí minimálně od roku 1995, kdy asi nejoriginálnější český divadelní režisér posledních několika dekád, Petr Lébl, v tomto divadle nastudoval Čechovova Racka, které poté následoval rovněž legendární Ivanov (premiéra 15. dubna 1997) a Strýček Váňa. Po Léblově tragické smrti v roce 1999 pak divadlo Na zábradlí v roce 2005 uvedlo velkolepou inscenaci Platonov je darebák!, které je na repertoáru dodnes. A sázka na Čechova s reminiscencí na nejslavnější inscenace této slavné éry divadla, kdy v čele divadla po dvaceti letech působení, jež trvalo od roku 1993, končí ředitelka Doubravka Svobodová, je asi tou nejpřirozenější volbou pro uzavření celé jedné epochy. - Poslední premiérou uplynulé sezóny 2012 - 2013 se tak stala inscenace Višňový sad a to v úpravě, umělecké koncepci a režii Jana Friče.
Anna Karenina

Anna Karenina

Koncem června 2013 skončila v divadle Na zábradlí nejenom divadelní sezóna, ale také dvě desetiletí dlouhá éra ředitelky Doubravky Svobodové, kdy se na místě uměleckého šéfa vystřídali nejpřednější osobnosti českého divadla Petr Lébl a J. A. Pitínský, ale i další osobnosti v čele s režisérem Jiřím Pokorným, hercem a režisérem Jiřím Ornestem, dramaturgyní Ivanou Slámovou a v posledních třech sezónách i uměleckým vedoucím Davidem Czesanym. Ale přes poměrně časté střídání vedoucích osobností si divadlo Na zábradlí uchovalo svou specifickou atmosféru a jednoznačně patřilo mezi nejpřednější české divadelní scény. Přesto divadlo postrádalo dlouhodobější koncepci, kdy jednotlivá představení z posledních let působila nahodile bez zařazení se do vyššího celku. A proto výběr nového uměleckého vedení v čele s ředitelem, uměleckým vedoucím, hlavním režisérem ale i s tím spojenou obměnou herců, byla sledována se zvýšeným zájmem a konečná sázka nakonec padla na ansámbl brněnské Reduty, vedlejší to scény kvalitativně velmi chabého Národního divadla v Brně, kdy však zejména trio ředitel Petr Štědroň, dramaturgyně Dora Viceníková a hlavní režisér Jan Mikulášek v průběhu několika let vydupalo z této původně velmi okrajové a provinční scény nejprogresivnějších scén u nás, což bylo odbornou veřejností kvitováno se souhlasem i zvědavostí, jak se dokáží poprat na nejpřednější pražské scéně, kdy vynikat v Brně zdaleka neznamená ani průměrnou kvalitu v Praze.
David Jařab: Osamělá srdce

David Jařab: Osamělá srdce

Letošní sezónu divadla Na zábradlí, jež nese podtitul „Nepřizpůsobiví?“, otevřel režisér a umělecký šéf divadla Komedie, co do počtu a významu ocenění, nejlepší české divadelní scény uplynulých deseti let, David Jařab a to vlastní dramatizací povídky amerického spisovatele a scénáristy Nathanaela Westa, Osamělá srdce.
Cantos — Ezra Pound

Cantos — Ezra Pound

Ezra Pound je dnes interpretován jako nejlepší básník 20. století, renesanční vzdělanec s dnes již nedosažitelným intelektuálním záběrem, překladatel poezie z klasické čínštiny či ze středověké italštiny, ale též jako válečný zločinec či primitivní antisemita. Jeho vrcholné a nedokončené dílo Cantos, na kterém pracoval skoro půlstoletí mezi roky 1915 až 1962, je pak považováno za nesrozumitelné, nečitelné a pro mnoho historických odkazů i za zcela neinterpretovatelné. Divadlo na zábradlí se však o interpretaci této mohutné a obsáhlé básně přesto pokusilo, avšak výsledná inscenace dopadla velmi podobně jako její básnická předloha - tedy jako nepochopitelné pro do hloubky nezasvěceného diváka tak, že ten z diváků, kdo na představení přicházel pouze s povrchní povědomím o osobnosti a díle Ezry Pounda, byl z představení rozčarován tím, že krom úvodní scény z blázince, jež měla připomínat Poundův dvanáctiletý pobyt v ústavu pro choromyslné, ani vzdáleně nepochopil, o čem hra vlastně pojednává.
Roland Schimmelpfennig: Ambrózie

Roland Schimmelpfennig: Ambrózie

Ambrózie je v původním významu řeckých bájí jiný výraz pro pokrm Bohů, který jim dával nesmrtelnost a věčnou mladost. V pozdějším období se ambrózií nazýval podzimní svátek na počest opilého boha Dionýsa. Současný německý dramatik Roland Schimmelpfennig pak Ambrózií nazval svou jednoaktovou črtu s podtitulem Dionýská slavnost na začátku 21. století , jež je opileckou seancí šestice mužů a jedné ženy. Tuto hru pak na sklonku roku 2010 nastudovalo pražské Divadlo na zábradlí a to ve svém nejsilnějším hereckém osazení v čele s Igorem Chmelou, Jiřím Ornestem, Pavlem Liškou, Petrem Čtvrtníčkem a Miloslavem Mejzlíkem.
Bertolt Brecht - Život Galileiho

Bertolt Brecht - Život Galileiho

Jako druhou premiéru letošní sezóny 2012/2013 uvedlo pražské Divadlo Na zábradlí hru Bertolta Brechta Život Galileiho a to v upravené režijní koncepci Davida Czesanyho, jenž hru zkrátil, zeštíhlil o několik vedlejších postav a zejména pak převedl děj z renezanční Padovy a Florencie do současné hi-tech reality.
Lucie Ferenzová: Kolonie

Lucie Ferenzová: Kolonie

Inscenace Kolonie, kterou v režii Lucie Ferenzové uvedlo Divadlo Na zábradlí, má podobu divadelní revue s kombinací činohry, hudby a zpěvu. Volně inspirována je dílem Grahama Greenea, ale leitmotivem hry je aktivistická snaha o záchranu Buďánky, někdejší dělnické kolonie v Praze - Košířích, která již půl století chátrá, ačkoliv je prohlášena za památkovou zónu. - V průběhu 60. a 70. let byla kolonie nejprve násilně vystěhována, aby byla zbořena a byly zde postaveny paneláky. V období po roce 1989 jsou zde zase silné tlaky stavebních developerů a jím spřízněných politiků z nechvalně proslulé Prahy 5, jež by zde rádi Buďánku srovnali se zemí a postavili zde domy dle vlastního vkusu.
Platonov je darebák!

Platonov je darebák!

Osudy ztraceného dramatu Antona Pavloviče Čechova, jenž bývá vzhledem k absenci názvu uváděn pod nejrůznějšími jmény à la Platonov, Hra bez názvu nebo Bez otce, by vydaly na samostatnou divadelní hru. - Čechov drama napsal pravděpodobně někdy v průběhu let 1877 až 1878, v době kdy ještě ani nedokončil gymnázium, ba jako autor doposud stvořil jen několik drobných humoristických textů. Drama Platonov bylo v tomto ohledu jednoznačným krokem na zcela neznámou půdu a to ať již v kontextu dosavadního Čechovova díla velmi drobného povídkového charakteru, tak v kontextu světových dějin dramatu, které Čechov předběhl hned o několik desetiletí. Anton svůj „studentský výtvor“ (který dnes můžeme směle zařadit mezi to nejlepší, co bylo kdy napsáno) nejprve poslal svému bratrovi Alexandrovi a to pravděpodobně na jaře či v létě roku 1978. Ten však tento realistický ba až naturalistický text, jenž možná jako nejlepší text vůbec velmi věrně zachycuje ducha a atmosféru oné doby, jednoznačně odmítl jako falešnou přetvářku. Ze vzpomínek Antonova mladšího bratra Michaila, jenž pořídil dvě kopie textu pro carskou cenzuru, však víme, že se Anton přesto pokusil text nabídnout populární herečce oné doby Marii Nikolajevně Jermilovové, která jej však přirozeně, pravděpodobně bez čtení, odmítla. Anton poté ony dvě kopie roztrhal a text na čtyřicet let upadl v zapomnění a to až do roku 1923, kdy byl objeven původní originál, ale bez titulní strany, kde byl uveden název dramatu.
Natália Drabiščáková, Magdaléna Sidonová, Lucie Trmíková

Natália Drabiščáková, Magdaléna Sidonová, Lucie Trmíková

Inscenaci Egona Tobiáše Denně - Poníci slabosti, kterou v režii Jana Nebeského uvedlo Divadlo Na zábradlí lze ve stručnosti uvodit jako dadaistickou divadelní koláž, kabaret ale i satirickou parafrázi oblíbeného žánru televizních seriálových detektivek. Celý děj této jednoaktové hry se odehrává v průběhu jednoho mírně nudného a ospalého dne v kanceláři kriminálky Aneňák (na Anenském náměstí divadlo Na zábradlí sídlí, název však též odkazuje na televizní seriál Kriminálka Anděl), kdy její osazenstvo - v čele s vrchním komisařem Milošem Brázdou (Petr Čtvrtníček), komisaři Jürgenem Pavičem (Igor Chmela), Vlaďkou Vedralovou (Natália Drabiščáková), Hildou Jirovskou (Magdaléna Sidonová) a sekretářkou Renátou Hladkou (Lucie Trmíková) již žije přípravami na večerní oslavu odchodu do důchodu policejního matadora, vrchního komisaře Eduarda Svrchníka (Miloslav Mejzlík).
Komplic - Igor Chmela, Leoš Noha

Komplic - Igor Chmela, Leoš Noha

Doc je vědec a nejpřednější odborník na organickou chemii. Je ale krize, základní výzkum byl místní chemičkou označen za nerentabilní a Doc musí pracovat jako taxikář. Boss je zase nejpřednější zločinec ve městě, má však problém s tím, že jej ekonomicky ruinuje likvidace těl zavražděných obětí. Slovo tedy dá slovo a Doc ve své někdejší laboratoři pět pater pod zemí zřídí krematorium, kde dovezené mrtvoly rozpouští na vodu a prvočinitele, jež poté spláchne do kanalizace.
Tartuffe Games

Tartuffe Games

Molière jednoznačně patří do úzkého okruhu autorů, jejichž dílo již po více než dvě staletí prakticky nikdy neslezlo ze světových divadelních jevišť a patří tak mezi úzký okruh nesmrtelných autorů, jejichž dílo stále vybízí k novým interpretacím tak, že Molièrovy hry neztratily nic ze své aktuálnosti a sarkasmu. Divadlo Na zábradlí uvedlo jedno z nejslavnějších Molièrových dramat Tartuffe s tím, že v režisér Jan Frič a dramaturgyně Lucie Ferenzová a Ivana Slámová se od původního textu, jenž se trefuje do kombinace lidské hlouposti, pokytectví, falešné morálky a pánbičkářství, odrazili k dramatických hrátkám, což ostatně i symbolizuje samotný název představení Tartuffe Games.
Asanace

Asanace

Nejvýznamnější český dramatik 2. poloviny 20. století a hned po Karlu Čapkovi nejvýznamnější český dramatik vůbec, Václav Havel, působil jako kulisák v Divadle ABC, jako režijní asistent Alfréda Radoka v Městských divadlech pražských ale zejména je spjat s jedním z nejmenších, počítáno co do počtu sedadel i velikosti souboru, a současně i jedním z největších, co do svého uměleckého vlivu, historie i renomé, pražských divadel - Divadle Na zábradlí. V roce 1960 zde na pozvání Ivana Vyskočila začínal jako kulisák, po absolutoriu DAMU pak jako dramaturg. V prosinci roku 1963 zde bylo uvedeno Havlovo vůbec první drama Zahradní slavnost, v červenci roku 1965 Vyrozumění a v dubnu roku 1968 Ztížená možnost soustředění. Vedle režiséra Jana Grossmanna tak Václav Havel byl tou nejvýznamnější osobností divadla Na zábradlí, jež v 60. letech tvořilo absolutní divadelní špičku celého evropského divadla.
Ubu se baví

Ubu se baví

Inscenace divadla Na Zábradlí Ubu se baví se svým názvem odkazuje na slavné drama zakladatele patafyziky i žánru absurdního dramatu Alfreda Jarryho - Ubu králem. Ale již osobnost režiséra a autora koncepce Jiřího Havelky dává znát, že Ubu se baví nebude variací na Krále Ubu, ale hra si Ubuvo jméno pouze vypůjčuje pro zdůraznění absurdnosti svého námětu i provedení.
12. Červenec 2009
Milan Uhde: Zázrak v černém domě

Milan Uhde: Zázrak v černém domě

Milan Uhde dle svých vlastních slov započal hru Zázrak v černém domě psát koncem 80. let, ale jeho politické angažmá (ministr kultury v letech 1990 až 1992, předseda poslanecké sněmovny v období 1992 až 1996 a poté až do roku 1998, kdy učinil neuvážené rozhodnutí s odvrátil se zády proti svému dosavadnímu názorovému vůdci Václavu Klausovi a přestoupil z ODS do Unie svobody, jako řadový poslanec Parlamentu) mu dovolilo své drama dokončit až po takřka 20leté přestávce. Inscenaci nejprve nabídl Jiřině Jiráskové jakožto ředitelce Vinohradského divadla, ale po změně divadelního vedení nakonec své uplatnění našla v avantgardně laděném divadle Na zábradlí.