„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Gabriel García Márquez: Zpověď trosečníka

Gabriel García Márquez: Zpověď trosečníka

Gabriel García Márquez: Zpověď trosečníka

Relato de un náufrago, 1955 (1970)

Gabriel García Márquez, dnes světoznámý spisovatel a nejlepší autor v žánru magického realismu, začínal svou tvůrčí dráhu jako novinář - a to již od svých prvopočátků, kdy studoval práva na Národní univerzitě v Bogotě, tak i v pozdějším období, kdy i po své nucené emigraci do Evropy, spolupracoval jako zahraniční korespondent. Pro vznik knihy Zpověď trosečníka je ale rozhodující období mezi roky 1954 a 1955, ve kterém Márquez pracoval v redakci nezávislého deníku El Espectador, v němž se věnoval zejména filmovým kritikám. Na podzim roku 1955 však redakci navštíví tou dobou kolumbijský národní hrdina Luis Alejandro Velasco, jenž jako jediný z několika námořníků přežil deset dnů na širém moři poté, co jej a jeho druhy smetla bouře z platby torpédoborce Caldas, s tím, že deníku prodá svůj příběh.
Márquez jej nejprve odmítl a to z důvodu, že Velascův příběh byl již značně vyčpělý poté, co dal již rozhovory všem státem kontrolovaným novinám, ba dokonce měl po celé Bogotě sérii reklamních poutačů, kdy se na jeho příběhu snažili přiživit například výrobci bot či hodinek, ale po přímluvě šéfredaktora, si Márquez Velascův příběh nejprve vyslechl a poté, co si uvědomil, že Velascova verze je značně odlišná od oficiální propagandy, se rozhovor protáhl na několik týdnů, aby poté vycházel ve čtrnácti pokračováních, během kterých se prodejnost deníku El Espectador zvýšila na několika násobek, proti deníku samotnému zasáhla moc vojenské diktatury tak, že se nejprve přejmenoval na El Independiente a poté byl zakázán zcela, a sám Márquez byl nucen emigrovat.
Pravdivá verze Velascova příběhu zapůsobila jako časovaná bomba, čehož si byl Márquez velmi dobře vědom a proto série článků vycházela pod Velascovým jménem a byla kompletně psána v první osobě tak, aby byl vzbuzen dojem, že se jedná o Velascův osobní a nikým jiným neovlivňovaný příběh. Kniha, jež přes Márquezův osobní nesouhlas, kdy se dle vlastních slov musel podřídit svému předchozímu a poněkud neuváženému slibu, vyšla v roce 1970 ve Španělsku a to již pod Márquezovým jménem ale s tím, že veškerá práva a licenční poplatky postoupil Velascovi. - Sám Velasco byl po vydání pravdivé verze svého příběhu propuštěn z námořnictva a pracoval v Bogotě nejprve jako řidič autobusu a později jako pojišťovací agend. Není jistě bez zajímavosti, že v roce 1983 Velasco Márqueze žaloval kvůli překladatelským právům, ale soud prohrál. Velasco se pak za soud Márquezovi těsně před svou smrtí v roce 2000 omluvil.
Oficiální verze Velascova příběhu zněla, že loď zastihla nenadálá bouře, jež do vody smetla několik námořníků. - Ve skutečnosti se však nejednalo o bouři, ale loď, jež se vracela do Kolumbie po půlroční zastávce v docích ve Spojených Státech, kde byla provedena generální oprava, byla značně přetížena nepovoleným nákladem a kontrabandem, kdy si mimo jiné každý člen posádky vezl domů kompletní vybavení domácnosti počínaje sporákem a konče ledničkou či pračkou. Tento náklad, jež byl umístěn na palubě činil loď zcela neovladatelnou i za menšího závanu větru tak, že se loď při jednom z větrných poryvů naklonila a vlna, která přes loď přepadla, strhla do moře jako celý kontraband, tak právě hlídkující směnu námořníků.
„Když jsem si uvědomil, že jsem se ocitl ve tmě, že neuvidím ani svou vlastní ruku, můj první dojem byl, že nedokážu ovládnout strach. Podle šplouchání vody u bortu jsem věděl, že prám pomalu, ale neúnavně pluje dál. Jak jsem se ponořil do tmy, uvědomil jsem si, že za dne jsem nebyl tak sám. Ve tmě, na prámu, který jsem neviděl, ale cítil ho pod sebou tiše klouzat po hustém moři, obydleném podivnými živočichy, jsem svou samotu vnímal mnohem víc. Abych se necítil tak sám, začal jsem se dívat na ciferník hodinek. Bylo za deset minut sedm. O hodně později, za takové dvě tři hodiny, bylo za pět minut sedm. Když minutová ručička došla na dvanáctku, bylo přesně sedm a nebe bylo hustě poseté hvězdami. Ale mně připadalo, že mezitím uplynula tak hrozně dlouhá doba, že už musí začít svítat. Pořád jsem zoufale myslel na letadla.“
Velascův příběh je psán reportážním způsobem na způsob deníku, kdy velmi detailně popisuje oněch deset dnů, které bez vody i jídla strávil na prámu na širém moři. Velasco měl dle Márqueze velmi dobou paměť, byl skvělý přirozený vypravěč a současně sám o sobě nikdy nepodlehl vnější propagandě o tom, že by byl národním hrdinou. - Své dobrodružství i to, že se mu podařilo přežít, bral jako projev náhody a štěstí.
Novela byla původně napsána čistě jako novinová reportáž a ani pro její knižní vydání o patnáct roků později nedělal Márquez v textu žádné významnější změny. V roce 1955, kdy bylo Márquezovi dvacet osm let, nebyl Márquez zdaleka oním vyzrálým autorem, který zvláště za své romány Sto roků samoty a Kronika ohlášené smrti získal Nobelovu cenu za literaturu, přesto literární styl i podání příběhu prozrazuje rukopis mistrovského vypravěče.
V dějinách literatury nalezneme nepřeberné množství děl, jež popisují příběh ztroskotání, vůle k životu a následné přežití - namátkou uvádím Robinsona Crusoe od Daniela Defoe, Candide od Voltairea, Pána much od Williama Goldinga, Ostrov včerejšího dne od Umberta Eca či román Ďabiel DeFOE od dalšího nobelisty Johna Maxwella Coetzeeho, Márquez se však nad ně vyvyšuje realistickým stylem, mnoha detaily - mistrovské jsou například pasáže s popisem Velascova lovu mladého racka či naopak žraloků, kteří si při lovu ryb oblíbili Velascův prám - a neopakovatelnou psychologickou sondou do duše trosečníka, ve které se střídají okamžiky naděje - když těsně nad Velascem dvakrát přeletělo letadlo americké pobřežní hlídky - tak beznaděje, kdy se sedmý den Velasco vzdal veškeré naděje na svou záchranu.

Příběh tohoto příběhu

„Dne 28. února 1955 přišla zpráva, že osm členů posádky torpédoborce Caldas, plavidla kolumbijského válečného loďstva, spadlo následkem bouře v Karibském moři do vody a jsou pohřešováni. Loď plula z Mobile ve Spojených státech, kde se předtím podrobila opravám, do kolumbijského přístavu Cartagena, kam bez zpoždění dorazila dvě hodiny po neštěstí. Po trosečnících bylo neprodleně zahájeno pátrání ve spolupráci s americkými silami v Panamském průplavu, které v jižním Karibiku vykonávají vojenskou kontrolu a další milosrdné skutky. Pátrání bylo po čtyřech dnech odvoláno a ztracení námořníci byli oficiálně prohlášeni za mrtvé. O týden později se nicméně jeden z nich objevil ve stavu blízkém smrti na jedné pusté pláži na severu Kolumbie, když předtím strávil deset dní bez vody i jídla na prámu nazdařbůh unášeném mořem. Jmenoval se Luis Alejandro Velasco. Tato knížka je žurnalistickou rekonstrukcí příběhu, který mi vyprávěl, a v této podobě ji měsíc po neštěstí otiskl kolumbijský deník El Espectador v Bogotě.
Ani trosečník, ani já jsme ovšem netušili, když jsme se snažili jeho dobrodružství minutu po minutě rekonstruovat, že nás toto vyčerpávající stopařské úsilí dovede k novému dobrodružství, které v Kolumbii vzbudilo jistý rozruch, Velasca stálo slávu i kariéru a mě mohlo stát krk. V Kolumbii tehdy vládla folklórní vojenská diktatura generála Gustava Rojase Pinilly, jehož dvěma nejpamátnějšími hrdinnými činy bylo zmasakrování studentů, jejichž poklidnou manifestaci v centru hlavního města rozehnalo vojsko střelbou, a povraždění nikdy nezjištěného počtu nedělních fanoušků býčích zápasů, kteří vybučeli diktátorovu dceru v aréně, agenty tajné policie. Tisk podléhal cenzuře a opoziční noviny si každý den lámaly hlavu, kde vzít témata neobsahující žádné politikum, která by čtenářům nabídly pro ukrácení chvíle. Tuto chvalitebnou pekařinu jsme v El Espectadoru měli na starost tři: ředitel deníku Guillermo Cano, šéfredaktor José Salgar a já jako reportér listu. Nikomu z nás nebylo přes třicet.
Když se k nám Luis Alejandro Velasco po vlastních nohou dostavil s otázkou, kolik mu za jeho příběh zaplatíme, jevilo se nám to, jaké to bylo: jako ohřívaná zpráva. Armádní síly ho předtím několik týdnů držely ve vojenské nemocnici, mluvit mohl pouze s režimními žurnalisty a s jedním z opozičních novin, který se přestrojil za lékaře. Jednotlivé epizody jeho příběhu byly mnohokrát vylíčeny, celá ta historie byla vyždímaná a překroucená a zdálo se, že čtenáři už mají dost hrdiny, který se dává najímat do reklamních spotů na hodinky, protože jeho chronometr šel v nepohodě přesně, vystupuje v reklamě na obuv, poněvadž jeho boty byly tak pevné, že je nedokázal roztrhat, když je chtěl sníst, a v mnoha dalších reklamních neřádstvech. Dostal vyznamenání, v rádiu pronášel vlastenecké projevy, v televizi ho předváděli jako vzor budoucím generacím a s hudbou a květinami ho vyvenčili po půlce Kolumbie, kde rozdával autogramy a dával se líbat královnami krásy. Nadělal si malé jmění. Pokud za námi sám od sebe přišel, dalo se předpokládat, že už nemá mnoho co říct, za peníze by si třeba dokázal vymyslet cokoli a z vládních míst má jasně stanoveno, kam až smí ve svých prohlášeních zajít. Poslali jsme ho, odkud přišel. Náhle Guillerma Cana osvítilo jakési tušení, dohonil ho na schodech, nabídku přijal a strčil mi ho do rukou. Bylo to, jako by mi dal časovanou bombu.
První překvapení jsem zažil, když jsem zjistil, že ten statný dvacetiletý mladík s tváří spíše trumpetisty než národního hrdiny má výjimečný cit pro vypravěčské umění, ohromující paměť i schopnost syntézy a dost přirozené důstojnosti, aby své hrdinství nebral vážně. Za těch dvacet každodenních šestihodinových sezení, při nichž jsem si dělal poznámky a zasypával ho záludnými otázkami ve snaze přistihnout ho při protimluvech, se nám podařilo zrekonstruovat soudržný a hodnověrný příběh jeho deseti dnů na moři. Byl to příběh natolik podrobný a napínavý, že se mi z literárního hlediska jevilo problematické jen to, jak dosáhnout, aby mu čtenář uvěřil. Nejen z této příčiny, nýbrž i proto, že nám to připadalo spravedlivé, jsme se dohodli, že bude napsán v první osobě a podepsán jeho jménem. A tak se nyní moje jméno v souvislosti s tímto textem objevuje poprvé.
Druhé, nejlepší překvapení, se dostavilo čtvrtý den práce, když jsem Luise Alejandra Velasca požádal, aby mi popsal bouři, která neštěstí způsobila. S vědomím, že jeho prohlášení má cenu zlata, mi s úsměvem opáčil: „Žádná bouře nebyla.“ Bylo to tak: meteorologická služba nám potvrdila, že i tehdejší únor se řadil k typicky mírným a průzračným únorům Karibiku. Do té doby nikým nezveřejněná pravda byla taková, že loď se v silném vlnobití pod náporem větru naklonila na bok, z paluby se uvolnil špatně uložený náklad a těch osm námořníků spadlo do moře. Tento objev obsahoval tři obrovská pochybení: zaprvé bylo zakázáno přepravovat na torpédoborci náklad; zadruhé loď nemohla kvůli přetížení manévrovat, aby se pokusila trosečníky zachránit, a zatřetí onen náklad představovalo pašované zboží: ledničky, televizory, pračky. Bylo jasné, že příběh, stejně jako torpédoborec, nese špatně upevněný morální a politický náklad, který jsme nepředvídali.
Příběh po jednotlivých kapitolách noviny otiskovaly den co den po dva týdny. Vláda si zpočátku literární zvěčnění svého hrdiny pochvalovala. Když potom černé na bílém vyšla najevo pravda, bylo politicky neúnosné pokračování seriálu zakázat: deník téměř zdvojnásobil náklad a před budovou redakce se čtenáři rvali ve frontě o starší výtisky, aby měli všechny díly pohromadě. Diktatura se ve shodě s tradicí velmi příznačnou pro kolumbijské vlády spokojila s pokusem zaretušovat pravdu rétorikou: ve slavnostním prohlášení dementovala, že torpédoborec vezl pašované zboží. Abychom mohli obvinění obhájit, požádali jsme Luise Alejandra Velasca o seznam těch členů posádky, kteří s sebou měli fotoaparát. Přestože mnozí z nich trávili dovolenou v různých částech Kolumbie, podařilo se nám je vypátrat a koupit od nich snímky, které během plavby pořídili. Týden poté, co příběh vyšel po jednotlivých kapitolách, jsme jej ve zvláštní příloze otiskli celý, ilustrovaný snímky, které jsme od námořníků odkoupili. V pozadí přátelských skupinek na širém moři bylo bez nejmenší pochybnosti vidět bedny s pašovaným zbožím, dokonce včetně továrních značek. Diktatura přiznala barvu řadou drastických represálií, které měly o několik měsíců později vyvrcholit uzavřením redakce našeho deníku.
Navzdory nátlaku, výhrůžkám i sebesvůdnějším pokusům o podplacení neodvolal Luis Alejandro Velasco ze svého vyprávění ani řádku. Musel odejít od námořnictva, což byla jediná práce, kterou uměl dělat, a zmizel v propasti zapomnění běžného života. Do dvou let diktatura padla a Kolumbie zůstala na pospas jiným režimům, ne o mnoho spravedlivějším, i když se předváděly v lepších šatech, zatímco já jsem v Paříži začínal tento bludný a poněkud nostalgický exil, tak podobný bloudění prámu po moři. O osamělém trosečníkovi už nikdo neslyšel, dokud ho před několika málo měsíci jeden toulavý novinář neobjevil za psacím stolem jisté autobusové firmy. Viděl jsem ten snímek: přibyla mu kila i roky a je znát, že si svoje prožil, ale život mu ponechal důstojnou auru hrdiny, který měl kuráž vyhodit do vzduchu svou vlastní sochu.
Nečetl jsem tento příběh patnáct let. Připadá mi celkem hodný otištění, ale dost dobře jsem nepochopil, nač ho vydávat. Deprimuje mě pomyšlení, že se nakladatelé ani tak nezajímají o hodnotu textu jako o jméno, jímž je podepsán a které je k mé značné lítosti jménem jednoho módního autora. Pokud nyní vychází knižně, pak proto, že jsem řekl ano, aniž jsem to dobře rozvážil, a nejsem člověk, který by měnil slovo.
G. G. M.
Barcelona, únor 1970“

Použitá literatura:

  1. Gabriel García Márquez, Zpověď trosečníka, Odeon: Praha, 2004.
Zatím nikdo nehlasoval