„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Pavel Kohout: Bílá kniha o případu Adam Juráček

Pavel Kohout: Bílá kniha o případu Adam Juráček

Pavel Kohout: Bílá kniha o případu Adam Juráček

1970

Spisovatel a dramatik Pavel Kohout je osobnost značně kontroverzní - podobně jako například světoznámý spisovatel Milan Kundera si v mládí prošel obdobím nekritického obdivu ke stalinismu, v 60. letech se stal reformním komunistou a poté, co byla jeho ideologie v srpnu roku 1968 poražena a byla nastolena normalizace, se dostal do politické opozice, kterou stvrdil podpisem dokumentu Charta 77, jež tehdejšího prezidenta a prvního tajemníka diktátorským způsobem vládnoucí komunistické strany, Gustava Husáka, žádala o dodržování Listiny základních lidských práv a svobod, kterou Československo přijalo v roce 1976. - Již o rok později byl Kohout nucen emigrovat do Rakouska, kde se pro západní svět stal symbolem obětí komunistické perzekuce ale i předním představitelem české literární scény.
Jak ale líčí ve svém autobiografickém románu Indiánský běh Kohoutova dcera Tereza Bučková, Kohout byl vždy, a to počínaje svým stalinistickém obdobím, tak obdobím své protikomunistické opozice, značně vypočítavý, a jeho satirické dílo, ve kterém vládnoucí komunisty zesměšňoval, nebylo nikdy vedeno jako boj mezi dobrem a zlem, ale Kohout si na tomto tématu pěstoval svou pověst protikomunistického umělce. A tato pověst mu ostatně zůstala a dnes, podobně jako Kunderovi, jenž jako udavač poslal neznámého člověka na dvaadvacet let do toho nejhoršího kriminálu s podmínkami ne nepodobným těm, jež vládly v sovětském gulagu, mu již jeho „rané tápání“ nikdo nepřipomíná.
Leitmotiv novely Bílá kniha o kauze Adam Juráček má svou formou evokovat sadu záznamů z úředního vyšetřování Adama Juráčka, jenž byl obviněn z celé řady paragrafů tehdejšího trestního zákoníku a to za to, že opakovaně a před řadou svědků i z řad vysokých funkcionářů dokázal létat a popřel tak základní zákon mechanické fyziky, na němž nepřímo stála i celá marx-leninská materialistická ideologie. - Adam Juráček za to byl sice příkladně zatčen, ale v následném montr procesu šalamounsky osvobozen s tím, že žádný zákon neporušil a jeho chození po stropě bylo jen důsledkem Juráčkovy sugesce a hypnózy všech zúčastněných svědků. Juráček tak byl pro zjevnou psychickou labilitu jen zavřen na patnáct let do ústavu pro choromyslné. (Zde si neodpustím poznámku, že tato imaginární Kohoutova postava skončila o poznání lépe, než skutečná oběť svazáka Milana Kundery.)
Tato navenek podařená satirická zápletka je však v novele shozena ad absurdum tím, že Kohout z Juráčka vytvořil neživoucí karikaturu, jež má jen ty nejextrémnější vlastnosti a chování. Bílá kniha o kauze Adam Juráček tak nejen není vtipná, ale především se v ní zcela ztrácí to, co původně chtěl Kohout vypovědět, tedy jakousi variaci na román 1984 George Orwella, ve kterém hlavní hrdina Winston Smith po několika měsících mučení uvěří tomu, že pokud to řekne Velký bratr, je černá bílá a bílá je černá. - To Juráčkovi k tomu, aby uvěřil, že nikdy nelétal a nechodil po stropě, stačí pouhých patnáct let v blázinci.

Použitá literatura:

 1. Pavel Kohout, Bílá kniha o kauze Adam Juráček, Československý spisovatel: Praha, 1991.

Pavučina:

 1. Bílá kniha o kauze Adam ]uráček kontra Sir Isaac Newton, anotace novely na oficiálních stránkách Pavla Kohouta.
Zatím nikdo nehlasoval

Článek “Pavel Kohout: Bílá kniha o případu Adam Juráček” 3 odpovědi

 1. Kundera

  Člověk, který se podílí na špionáži proti vlastnímu státu se nazývá vlastizrádce a to v jakémkoliv historickém období a také za jakéhokoliv režimu. To za prvé. Za druhé, nikdy nebylo Kunderovi prokázáno, že by to učinil a sám Kundera to popřel. Jak jsem už předeslal i kdyby to byl "učinil", z pohledu občana tohoto státu, neučinil nic, co by bylo nepatřičné jak morálně,tak i z hlediska zákona. S lítostí konstatuji, že i kulturu posuzujete přes ideologické prizma.

  Submitted by mihulka (bez ověření)

 2. Říkáte, že Milan Kundera

  Říkáte, že Milan Kundera neudělal nic špatného z hlediska morálky:

  Já se naopak domnívám, že již samotná víra ve stalinistickou ideologii je hrubým popřením veškeré morálky, etiky ale i civilizovanosti jako takové.

  Dále, stalinismus, ale i bolševický komunismus jako takový, je velmi často a myslím si, že i velmi přiléhavě srovnáván s nacismem - chcete tedy říci, že například Karel Čurda také jednal v souladu se zákony společenskými i morálními?

  Submitted by odaha

 3. Zjevně věříte víc ve slova

  Zjevně věříte víc ve slova než v realitu.

  Submitted by Subsid (bez ověření)