„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

Jan Saudek je beze sporu nejvýznamnější a v Českých zemích pak i suverénně nejznámější fotograf celé historie. A protože je Saudek exhibicionista a egocentrik, jenž miluje být středem pozornosti, je častým námětem i účinkujícím mnoha bulvárních televizních pořadů tak, že by se mohlo zdát, že Saudek je velmi známou osobností a jeho život i psýché jsou zmapovány do nejmenších podrobností. A tedy to, že se Adolf Zika, profesí reklamní fotograf a režisér ale též příležitostný fotograf komerčních aktů, rozhodl o Janu Saudkovi natočit dokonce celovečerní filmový dokument, nevzbuzuje apriori žádnou zvědavost, že by Zika dokázal o Saudkovi přinést něco nového.
Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

A to ani navzdory všeslibujícímu názvu dokumentu V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu skutečně nepřinesl, kdy Ziku můžeme obviňovat z ledasčeho, rozhodně však ne z toho, že by byl schopen nějaké umělecké exaltovanosti. Jeho snímek, ale i smyšlená pozice blízkého Saudkova přítele působí především jako pozérství. A Saudek, jenž si přes vnější masku komika či sprostého milovníka, úzkostlivě chrání svůj skutečný vnitřní svět, se Zikovi přizpůsobil - celý dokument tak krom několika ojedinělých a dále nerozvinutých náznaků působí dojmem, že pozér točí pozéra.
Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

Těmito několika náznaky, že vše je trochu jinak, než Saudek prezentuje přes objektivy a články bulvárních novinářů, byly především krátké rozhovory se Saudkovými příbuznými - konkrétně s jeho švagrovou, manželkou v dlouhodobém kómatu spícího Karla Saudka, Johanou Saudkovou, a s jeho synem z prvního manželství Samuelem, kteří asi jako jedni z mála Jana Saudka znají Saudkovu skutečnou osobnost a nenechávají se opít vnější maskou komedianta.
Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

Tyto velmi krátké okamžiky pravdy s náznaky pravé tváře Jana Saudka však Zika nijak nerozvinul a raději velkou část dokumentu věnoval tomu, aby zopakoval to, co bylo již zopakováno mnohokrát. Rovněž jako obsahově zcela prázdný vyplynul i rozhovor s Šárkou Směšnou, známější pod jménem Sára Saudková, jež sice se Saudkem strávila asi deset let ve velmi intenzivním milostném vztahu, avšak to bylo až v době, kdy byl Saudek již dávno za svým tvůrčím vrcholem. - Sára Saudková si pak k sobě Ziku připustila ještě méně než samotný Saudek a v dokumentu ani náznakem neodhalila skutečnou podstatu svého někdejšího vztahu k němu. Avšak vzhledem k povrchnímu pojetí, kdy Sára byla přes svůj bulvární přesah vždy spíše kratochvílí starce než skutečně zlomovou osobností v Saudkově životě, dostala v dokumentu až nabubřele přehnaný prostor, jenž navíc vzhledem k nulovému obsahu jejího sdělení, patřil mezi velmi nudné části, a to na úkor mnohem význačnějších osobností v Saudkově životě - v prvé řadě bratra Karla, kterému se dle několika náznaků snažil po celý život vyrovnat, ale i jeho tří manželek. - Marie Saudková, nyní Knižáková (ano současná manželka asi vůbec největšího Saudkova odpůrce Milana Knižáka), se kterou Saudek strávil dvanáct umělecky nejvýznamnějších let svého života, pak v dokumentu chyběla úplně.
Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu

Dokument Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu tak o Janu Saudkovi nepřinesl nic nového. V dokumentu chybí klíčové okamžiky v Saudkově životě jako byl roční pobyt v nacistických koncentračních táborech s poslední zastávkou v Osvětimi. Chybí v něm zmapování Saudkova umělecky nejvýznamnějšího uměleckého období od konce 60. do začátku 80. let, kdy Saudek současně manuálně pracoval jako dělník a fotil jen ve volném čase. A chybí v něm i jakýkoliv náznak kritičnosti, hloubky i skutečného porozumění potrétované osobnosti. Celý snímek tak primárně působí jako film Adolfa Ziky a až sekundárně jako film o Janu Saudkovi.
Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu, Česká republika / Spojené státy americké 2008, 90 min.
režie: Adolf Zika
námět: Adolf Zika
scénář: Adolf Zika
kamera: Jan Bartoň, Robert Bílý
účinkují:
Jan Saudek, Adolf Zika, Sára Saudková, Samuel Saudek, Johana Saudková, Pavla Hodková, Matěj Saudek, Marie Havlenová Saudková, Jitka Šepková, Dominika Horynová, Hana Božeková, Veronika Pospíšilová, Michaela Basezidesová, Kamila Lucáková, Vlastimil Hamerník, Jan Hamerník
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 5 (1 hodnocení )