„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Pantomima

Hodina, ve které jsme o sobě nevěděli

Hodina, ve které jsme o sobě nevěděli

Divadelní soubor Pražského komorního divadla již za měsíc (na konci června) končí svou činnost na půdě Divadla Komedie. Za uplynulých deset let, co zde soubor pod vedením Dušana Pařízka působil, se Divadlo Komedie stalo jednou z nejrenomovanějších pražských divadelních scén, jež se koncepčně zaměřovala jak na moderní rakouské a německé drama tak na experimentální autorskou tvorbu. Poslední premiéra nejen této sezóny ale i divadla v této podobě jako takového, hra Petera Handkeho Hodina ve které jsme o sobě nevěděli, byla tedy pojata jako důstojné rozloučení jak se scénou samotnou tak především s diváky, kdy namísto závěrečného aplausu publika herci divákům nabízí přípitek šampaňského.
16. Únor 2009
Studio Marta

Studio Marta

Volně inspirováno životem a dílem Edvarda Muncha
Představení Ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící, divadelní fakulty JAMU, se především nese v intencích osnov oborového studia. Představení tak více než na avizovanou parafrázi života a díla Edvarda Mucha klade více důraz na použití všech prostředků pohybové průpravy - akrobacie, tance či žonglování a podbízí se tak paralela s povinnou sestavou v krasobruslení, kdy se choreograf více než vlastní vyjádření musí sledovat zařazení všech požadovaných prvků.
12. Prosinec 2008
Sergej Sanža se nám rozhodl přiblížit poetiku a krásu bezdomoveckého života a dokázat nám, že obyvatelé rumiště sice ztratili či odhodili mnohé ze společenské etikety, ale jejich život je naplněn poezií, krásou a vitální radostí z uvědomování si vlastní existence. Jako divadelní formu si velmi prozíravě zvolil pantomimické ztvárnění, které jednak dává hře nové rozměry a jednak klade na svého diváka vysoké nároky, jež je tak nucen se plně soustředit a ponořit se do zcela nového způsobu vnímání, kde nejsou jen odpadky, všudypřítomné krysy a nepříjemný zápach, ale též dosud neznámá rovina lidského štěstí, které nepotřebuje čtyři stěny, střechu nad hlavou a starosti, co bude zítra, když slunce svítí a máš dobrého přítele.