„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

1927

Jaroslav Havlíček: Jaro v domě

Jaroslav Havlíček: Jaro v domě

1927

Jaroslav Havlíček zemřel v důsledku celkového fyzického vyčerpání spojeného se zánětem mozkových blan. V roce 1943, když umíral, byl Havlíček znám jen malému okruhu čtenářů, kdy za života byla vydána jen menší část jeho díla. Ta větší část byla vydána až posmrtně a to v čele s Havlíčkovým vůbec nejznámějším románem Petrolejové lampy s první verzí z roku 1935, který byl poprvé otištěn v roce 1944. Ale uznání a širokého věhlasu se Havlíčkovi dostalo až s odstupem dalších 20 let a to po zfilmování Petrolejových lamp Jurajem Herzem v roce 1971 tak, že dnes je považován za nejlepšího autora české psychologické prózy.
František Gellner: Povídky a satiry

František Gellner: Povídky a satiry

Povídky a satiry (Spisy II), 1927

František Gellner jako spisovatel a básník působil pouhých deset let, ve kterých však stvořil poměrně rozsáhlé dílo čítající čtyři sbírky básní, veršovaný román, řadu satirických povídek a dále řadu časopiseckých příspěvků nejrůznorodějšího charakteru počínaje. Nejvíce však proslul jako anarchistický buřič i bořič zastaralých stereotypů jak co do básnické formy - psal v jednoduchých verších bez nadbytečných příkras a metafor s důrazem na rytmus - jeho básně jsou proto často zhudebňovány, tak co do básnické látky - již ve své první básni ze svých patnácti let Patnáct lahví koňaku objevuje své později veleoblíbené téma ve velebení alkoholu. Ve své v pořadí první básnické sbírce z roku 1901 Po nás ať přijde potopa! pak boří mýty tím, že používá vulgární verše a oslavuje sex, ve sbírce Radosti života z roku 1903 zase útočí na pokryteckou morálku a maloměšťáctví.
Hermann Hesse: Stepní vlk

Hermann Hesse: Stepní vlk

Der Steppenwolf, 1927

Hermann Hesse je přes svou poměrně značnou myšlenkovou jednoduchost a hlubokou zakořeněnost v konzervativních hodnotách společnosti před I. světovou válkou, kdy se jako autor vymyká snad jen svým prvenstvím v zakomponování buddhistické filozofie v německy psané literatuře, dodnes jedním z celosvětově nejvydávanějších německých autorů všech dob.