„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

John Steinbeck: Na plechárně

John Steinbeck: Na plechárně

John Steinbeck: Na plechárně

Cannery Row, 1945

Téma nosná části díla Johna Steinbecka pochází období tzv. Velké krize z 30. let, kdy v průběhu desetiletí mezi léty 1935 až 1945 stvořil čtveřici děl, jež se zasloužila o jeho nehynoucí čtenářský věhlas, potažmo i ocenění Nobelovou cenou za literaturu: Pláň Tortilla (1935), O myších a lidech (1937), Hrozny hněvu (1939) a konečně Na plechárně (1945).
Steinbeckovy vůbec nejslavnější romány O myších a lidech a Hrozny hněvu spolu pojí téma nesmiřitelné sociální kritiky, ale i velmi tragický příběh lidí, kteří nedokázali naplnit svůj americký sen a obstát tak před posudkem majoritní společnosti. Hrdinové z románů Pláň Tortilla a Na plechárně jsou rovněž nemajetní tuláci a příležitostní sezónní dělníci, kteří však nežijí svůj sen o tom, že jednoho dne zbohatnou, ale jejich chudoba a absence majetku je pro ně naopak nejvyšším požehnáním v podobě pro ostatní lidi zcela nedosažitelné svobody.
Román Na plechárně postrádá ústřední příběh či hlavní zápletku. Steinbeck se namísto obvyklé roviny vyprávění s hrdinou v roli vypravěče soustředí na jednu ulici ve městě Monterey v Kalifornii, a to konkrétně na ulici Na plechárně (v originále Cannery Row). Román je tak tvořen dílčími příběhy obyvatel této ulice.
Je to jednak Lee Chong, čínský majitel obchodu se zbožím všeho druhu, který má otevřeno od rána do úsvitu a byť se tváří jako mazaný a protřelý obchodník, prodává svým sousedům na dluh bez toho, že by očekával, že svůj závazek splatí.
Dále je to mořský biolog přezdívaný jako Doktor, který na objednávku dodává mořské živočichy jednotlivým univerzitám a vědeckým ústavům napříč celou Kalifornií. Doktor se těší velké úctě všech obyvatel ulice a to pro svou nezištnost, kdy nikdy nikoho neodmítl, požádal-li jej o pomoc. Postava Doktora ale i jeho laboratoře vychází z předobrazu Steinbeckova přítele Eda Rickettse, který měl svou laboratoř Pacific Biological Laboratories v ulici Cannery Row mezi léty 1928 až 1948 - a právě Rickettsovi Steinbeck celý román věnoval.
Z dalších obyvatel ulice Na plechárně vyjímám vůdce skupinky nemajetných tuláků bez domova Macka. - Mack na straně jedné své muže lehce vykořisťuje, ale na straně druhé například neváhá nést plnou odpovědnost za to, že při nezdařené oslavě Doktorových narozenin bylo zničeno takřka veškeré vybavení laboratoře a dobrovolně si od Doktora nechává vyrazit několik zubů pěstí.
Romány Na plechárně a Pláň Tortilla spolu pojí celkové optimistické ladění, kdy na rozdíl od sociálně kritických děl O myších a lidech a Hrozny hněvu mají nostalgické a až humoristické ladění. Oslavou svobodomyslných tuláků Steinbeck navazuje například na o několik dekád starší dílo Jacka Londona, ale zásadovostí a poctivostí svých hrdinů připomíná i pozdější beatniky.

Použitá literatura:

  1. John Steinbeck, Na plechárně, Odeon: Praha, 1979.

Pavučina:

  1. John Steinbeck - bibliografie.
Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.7 (6 hlasů)